Faceți căutări pe acest blog

Colectii UE - Politica

32 Politică


32 / T - 68 I-1272575
Instituții și politici ale UE: Progr. of the European Union / Olesea Sîrbu, Rodica Crudu . ─ Chișinău : Impressum, 2015. - 48 p. : il., fotogr., 
32.01:327 I-1246388
Ştiinţa politică în Republica Moldova : realizări şi perspective : Studii internaţionale / Coord. V. Teosa ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2011. - 434 p.- Bibliogr. Bibliogr. la sfârşitul art.

32.01 / D-68   , I-1262080
DOBRESCU, Paul . Lumea cu două viteze : Puterile emergente şi ţările dezvoltate / Paul Dobrescu; Pref. : Mircea Maliţa . ─ Bucureşti : Comunicare. ro, 2013. -205 p.


 32(478)  I-1250417
Puterea politică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrării europene / Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM,  col. de red. : Victor Moraru, Alexandru Roşca (coord. şt.), Panteleimon Varzari [et al]; Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM . ─ Chişinău : S. n., 2010.. - 224 p.. - Bibliogr. Bibliogr. în notele de subsol  

32(498) / C-73 1-1251631
 Common and national interests within EU framework / ed. : Cristian Băhnăreanu, Mihai-Ştefan Dinu; Centre for Defence and Security Studies (CDSSS) . ─ București : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012. -164 p. : tab., sheme. - (UNAP. Cercetare ştiinţifică).. - Antetitlu : Security and Defence Studies. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.ISBN: 978-973-663-988-3

32(498)/C-25/I-1269461
Politograma  : Incursiuni în vocabularul democraţiei / Radu Carp . ─ Iaşi : Inst. European, 2015. - 279 p. - (Colecţia "Academica" ; 251. Seria "Ştiinţe politice"). - ISBN: 978-606-24-0107-8.

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice

 321.7/T-66 / II-705574
T-kit: Despre bunele practici democratice: T-kit educaţional / Asociaţia Aria; proiectul "Să ne pregătim votul pentru un viitor comun". - Bucureşti, 2008. - 28 p.321 / R - 82, III-124428
ROTARU, Vasile The Eastern Partnership - A Turning Point in EU-Russia Relations? / Vasile Rotaru . ─ Bucureşti : Military Publishing House, 2014. - 220 p. - (Eastern Policy. Security and Defense Studies Series).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 204-220
 

321.7/P-93 / II-706474
Procese de democratizare în Republica Moldova : realități, tendințe, perspective : Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 20 mai 2014 = Процессы демократизации в Республике Молдова : реалии, тенденции, перспективы : Материалы международной научно-практической конференции, 20 мая 2014 .- Chișinău : [s. n.] , 2014

321.7(4)/E-91 / II-705428
Europa şi democraţia socială: [trad. din germ.] / Cacilie Schildberg şi alţii.; trad. de Sergiu Bufteac. - Chişinău: Cartier, 2014. - 164 p. - (Manual de democraţie socială; 4). - ISBN 978-9975-79-800-6.

 321.7(4) II-699023
SCHMIDT, Vivien A. Democraţia în Europa : UE şi sistemele politice naţionale / Vivien A. Schmidt ; trad. din engl. Gabriela Lucia Şiclovan . ─ Chişinău : Știința, 2011.- 309 p. (Europa : prezent şi viitor). 


321.7(4)/D-39 II-705186
GHERGHINA, Sergiu. Democratizare şi consolidare democratică în Europa Centrală şi de Est / Sergiu Gherghina; Sergiu Mişcoiu. - Iaşi: Institutul European, 2014. - 335 p. 

323 Afaceri interne. Politică internă

 323(478) / C-52  , IV-52439
CHIRILĂ, Victor. Politica de Reintegrare a Republicii Moldova  : Viziune, strategii, mijloace /  Asociaţia pentru Politică Externă (APE) ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 12 p


323(478)/ R - 44 II-708689
Republica Moldova pe calea moderniizării : Studiu enciclopedic / coord.: Victor Moraru [et al.]; resp. de ed.: Victor Juc . ─ Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" , 2015. - 480 p

 325 Deschidere de teritorii. Colonizare


  325.14(4) II-701275
Opening theDoor? : Immigration and Integration in the European Union / Vít Novotný . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2012. - 526 p. : tab.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 525-526ISBN: 978-2-930632-11-7
 325.14  II-701279

 Migration and health in the European Union  / ed. : Bernd Rechel, Philipa Mladovsky, Walter Devillé, ...[et al.]; International Organization for Migration ; ...[et al.] . ─ Maidenhead : Open University Press, 2011. - XX, 257 p. - (European Observatory on Health Systems and Policies Series). 

327 Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă

  327 A-18 ,  I-1267155 

Acorduri de asociere ale Republicii Moldova : compatibilități și diferențe  / coord. ed. : Victor Juc; red. : Tamara Osmochescu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2015 . - 98

327 / Ц-83  ,  II-707999
ЦУГУЙ, Эдуард Европейский Союз - Республика Молдова :Политическая ассоциация и экономическая интеграция  : Руководство-информация / Эдуард Цугуй . ─ Кишинев : [ s. n. ] , [ 2015 ] 32 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").


327 / Ț-90, III-124572 ŢUGUI, Eduard .Uniunea Europeană - Republica Moldova : asociere politică și integrare economică : Ghid informativ . ─ Chișinău : [Institutul pentru Dezvoltarea şi iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul"], [2014]. - n30 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").' -Bibliogr. Bibliogr. : p. 26-27


327 / С-56           I-1269417
Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова  / Сост. : Георге Костаки . ─ Комрат : Институт демократии, 2015. - 264 p.
327 /F – 90.     II-708493

327 / R - 41         III-127757
Relațiileinternaționale în curriculumul universitar : bazele teoretico-metodologice = International Relations in University Curricula : Theoretical and Methodological Fundamentals [Text tipărit] / coord. : V. Teosa, Gr. Vasilescu, V. Rotaru ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 546 p327 / R - 44         II-710129

GUCEAC, Ion; JUC, Victor; MORARU, Victor. Republica Moldova şi Uniunea Europeană :Dimensiunile cooperării / Ion Guleac, Victor Juc, Victor Moraru [et al.]; Coordonator : Victor Juc Redactor : Tamara Osmochescu . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 180 p.
 
327 / E -90           III-127299

EU Relations With Eastern Partnership : Strategy, Opportunities and Challenges  : [International Conference, April 20-21, 2016] / Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 360 p. : tab., scheme.


327 / T - 21          III-127755
  Țărilepost-sovietice între UE și Federația Rusă - analiza circumstanțelor specificeși tendințelor politice = Post-Soviet States Between Russia and the EU : Analysing Special Circumstances and Political Tendencies : International Scientific Conference, 27 September, 2016 [Text tipărit] : Conferința științifică internațională, 27 septembrie, 2016 / coord. : Valentina Teosa, Malkhaz Matsaberidze, Cristina Morai . ─ Chişinău : CEP USM, 2016. - 50 p. : tab., scheme.

327 / U -90          II-710131
EU and itsEastern Neighborhood : Fostering deeper Europeanization of Moldova / Ed. : Olesea Sirbu [et al.] . ─ Chişinău : Impressum, 2016. - 16 p. : tab., scheme, graf.

327 / P -84          I-1256587
POPESCU, Nicu Politica externă a Uniunii Europene și conflictele post-sovietice  / Nicu Popescu; trad. din engl. de Alexandru Şiclovan . ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 224 p. - (Cartier istoric).
 

FREUDENSTEIN, Roland; SPECK, Ulrich. The Renaissance of the West  : How Europe and America can shape up in confronting Putin's Russia/ Roland Freudenstein and Ulrich Speck . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 44 p.
 327/ M-39, I-1266590
MATEESCU, Ioan Dragoş. Marea Britanie între Uniunea Europeană şi Statele Unite / Ioan Dragoş Mateescu . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2014. - 244 p.- Bibliogr. Bibliogr. : 227-244 p

 327 / C - 80    III-125313
CORNELL, Svante E. Getting Georgia Righ / Svante Cornell . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 68 p.

327 / E-27,  I - 1269003    
EFREMOV, Valeriu. Structuri. Organizaţii. Politicieuropene: Teste la cursul universitar / Valeriu Efremov . ─ Chişinău : [ s. n. ], 2015. - 64 p.. -  Bibliogr. Bibliogr. : p. 63-64

327 / T-36  ,     I-1269003
Teoria și practica integrării europene : Conferință științifică studențească dedicată Zilei Europei / Col. red. : Braga Mihai, Maftei Vitalie; Com. org. : Braga Mihai [Chișinău et al.] . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2015. - 128 p.   Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.


 327 / E-91Ш - 119798
Europa în context : Identități și practici discursive / Coord. : Camelia Beciu, Nicolae Perpelea . ─ Bucureşti : ARS Docendi, 2011. -244 p.- Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

 327(100) /O-82 ,    I-1266424
ORZEAŢĂ, Mihail. Geopolitica şiteoriile integrării europene / Mihail Orzeaţă . ─ Iaşi : Apollonia, 2014. - 177 p. : hărţi.. - Bibliogr. Bibliogr. : 172-177 p.

 327(100) A 63 III 121259
Anuar ştiinţific / Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova; red. : Valentin Beniuc [et al] ; coord. : Uliana Dodon . ─ Chişinău , vol.IX . - 2011. -304 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art..

Anuar științific . Vol.  XII.  . ─ 2013 . - 324 p. 

327 F73 II-699912
 FONTAINE P. 12 lecţii despre Europa / Pascal Fontaine; Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare . ─ Chişinău : Uniunea Europeană, 2011. - 80 p. : il.

327 / I-69, I-125366314
Materialele conferinței internaționale ”Integrarea europeană și tradițiile românești: de la Al. S. Sturza la Em. Cioran”, 20-21 mai 2011 / Coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Țapoc .- Chișinău : CEP USM, 2011. -.307 p.

327 P-93, I-1258487
 Procese integraționiste europene: Aspecte politice, economice, juridice și lingvistice = European integrational processes: Political, economic, law and linguistic aspects : Materialele Conferinței științifice studențești, consacrate aniversării a IX-a de la fondarea IRIM, 21 martie 2012 / Col. de red. : Valentin Beniuc [et al.] . ─ Chișinău : ISRIM, 2013. - 173 p..- Antetitlu : Inst. de Relații Intern. din Moldova.-Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
 
327 / V - 62    I-1264386
ViitorulRepublicii Moldova - Uniunea Europeană (2014; Chișinău)Viitorul Republicii Moldova - Uniunea Europeană  Conferință științifică studențească dedicată zilei Europei : [Materialele comunicărilor științifice, 8 mai 2014] / col. red., ed. : Mihai Braga, Vitalie Maftei . ─ Chișinău : Tehnica-UTM, 2014. - 166 p. 


327 / B - 43         I-1269249

BENIUC, Valentin; ROŞCA, Ludmila; AFANAS, Nicolae  Uniunea Europeană - Uniunea Euroasiatică : Studiu comparat  / Valentin Beniuc, Ludmila Roşca, Nicolai Afanas . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 155 p.  327 / R-41           I-1269293
Relațiilebilaterale în contextul diferențelor de opțiuni integraționiste = Billateral relations in the context of diverging integrationist options : 24 octombrie 2014 / Col. de red. : Valentin Beniuc (preș.) [et al.] . ─ Chişinău : Print Caro, 2015. - 218 p.

327 T - 36  I-1272409
Teoria și practica integrării europene: Ciclu de prelegeri / elab. : Ion Vangheli [et al.] . ─ Chişinău : Tehnica-UTM, 2016. - 308 p. .- Bibliogr. : p. 302-304
ISBN: 978-9975-45-434-6327 (4)/ T-11. II-707789      
TACHE, Ileana.Politicile externe ale Uniunii Europene  / Ileana Tache . ─ Brașov : Editura niversităţii Transilvania din Braşov, 2015. - 118 p.- Bibliogr. Bibliogr. : la sf. cap.
 
327(4)  III-116244
BACHE, I.; GEORGE, S. Politica în Uniunea Europeană / Ian Bache, Stephen George ; trad. din engl. : Cristina Duca . ─ Chişinău : Epigraf, 2009. - 662 p. (Europa : prezent şi viitor). - Bibliogr. Bibliogr. : p. 608-626

327(4) F 51  III-119575
FIGUS, A.Sistema Europa : L'organizzazione politica dell Unione europea / Di Alessandro Figus . ─ Roma : Eurilink, 2011. -148 p.


327(4) / G-42    I -1254168
Ghid European   ─ Chișinău : Cartier, 2013. - 174 p. - (CARTIER Juridic)

 
 327(478)/ E-90  II-702247

Europenizarea: fațetele procesului / Coord. : Victor Moraru,  Institutul de Cercetări Juridice şi Politice  al Academiei de Științe a Moldovei. - Chișinău , 2013. - 336 p.

327 / N27 ; II-700594
 National Convention on the EU in Moldova : (November 2010 - October 2011) / Project supported by MFA's program of Slovak Aid and implemented by Slovak Foreign Policy Association, Institute For Development and Social Initiatives "Viitorul", Analytic Center "Expert-Grup" and Moldova's Foreign Policy Association . ─ Chișinău : idis "viitorul", 2011, - 84 p. : fotogr.
327 (4) P93/ I 1246743
 Procese integraţioniste europene : aspecte politice, economice, juridice şi lingvistice = European Integrational Processes : Political, Economic, Law and Linguistic Aspects : Students' Scientific Conference Proceedings, Dedicated to the 8-th Anniversary of IRIM, March 24, 2011 : Materialele Conferinţei şt. studenţeşti, consacrate aniversării a 8-a de la fondarea IRIM, 24 martie 2011 / Procese integraţioniste europene : aspecte politice, economice, juridice şi lingvistice, conf. şt. studenţeşti (8 ; 2011 ; Chişinău) ; col. de red. : Valentin Beniuc [et al.]; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova . ─ Chişinău : IRIM, 2011. -220 p.

327(471) / E-91 II 700773
 The European option of the Republic of Moldova / Institutul of European Integration and Political Sciences, Acad. of Sciences of Moldova . ─ Chișinău : [ s. n.], 2012. - 140 p.. - Bibliogr. Bibliogr.: p. 135-138

 327(478;4) / S-93
 Suport bibliografic  : Cursul : Uniunea Europeană : procese, instituţii şi intracţiune cu Republica Moldova / Realizat : Afanas Nicolai [et al.] . ─ Chişinău : s. n., 2012. -146 p.
327.7(4):061.1UE / A 55 IV 50679
 Procesul politic în Uniunea Europeană  : Suport bibliografic (Reader) / realizat : Vasile Andrieş . ─ Chișinău : s. n., 2011. - 140 p.


 327(478) P-480 III 121737
Evoluţia politicii externe a Republicii Moldova (1998-2008)  . ─ Chişinău : Cartdidact, 2009.- 192 p.

327(478) P-480 III119457
Politica externă a Republicii Moldova 2009-2011 : în sinteze și dezbateri / red. : Victor Chirilă ; Asociaţia pentru Politică Externă (APE); Fundaţia Friedrich Ebert (FES); Grupul de presă IMEDIA . ─ Chișinău : MS Logo, 2011. - 310 p. 
327 / Ж - 49        II-709538
 ЖЕКОВ, Олег. Дилемы и неоднозначность в отношениях Армении сРоссией и Европейским Союзом  / Олег Жеков; науч. ред. : Людмила Коадэ . ─ Кишинэу : [s.n.], 2015. - 30 p

327.4 / S-19    III-125314
SAMADASHVILI, Salome Building a Lifeline for Freedom : Eastern Partnership 2.0 / Salome Samadashvili . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2014. - 64 p.- Bibliogr. Bibliogr. : p. 60-64

327.4 / N - 64 II-709851
NIKLEWICZ , Konrad. The Long March Towards the EU  : Candidates, Neighbours and the Prospects for Enlargement / Konrad Niklewicz ; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2016. - 76 p.

327(4) / B - 49 II-709850


327(4) / B - 49 II-709850
BENHAMOU, Michael. Innocence and War : Searching for Europe's Strategy in Syria / Michael Benhamou; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2016. - 60 p. : scheme.
 327.5 / M-79   III-125309
HOPIA, Henna Breaking Down the Walls : improving EU-NATO relation /  Henna Hopia . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. -  63 p. : scheme.

327.56 / B-45 IV-56953
BERBECA, Veaceslav Perspectivele soluționării conflictului transnistrean în contextul schimbărilor regionale = Prospects for Transnistrian Conflict Settlement in the Context of Regional Changes= Перспективы урегулирования приднестровского конфликта в условиях региональных изменений / Veaceslav Berbeca; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 42 p.

327.7 Activitatea organizațiilor internaționale și interguvernamentale


327.7 / D - 53     I-1274703
DIACON, Maria; JUC, Victor; CONSTANTINOV, Valentin. Uniunea Europeană : Istorie şiactualitate / Maria Diacon, Victor Juc, Valentin Constantinov . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 235 p.
327.7 / E -90 II-708494
EU Policies : an Overview : From decision-making to implementation/ Rudolf W. Strohmeier and Ingrid Habets (eds.) . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 485 p.
 327.7 C- 76, II-706522
Сontnuitateşi schimbare în procesul de integrare europeană / ed. îngrij. de : Christoph Demmke, Christian Ehgel; Institut Europeen d'administration publique (IEAP) . ─ Chişinău : IEAP, 2004. - 288 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 275-287
327.7(4) III 115614
GRABBE, H.Puterea de transformare a UE : Europenizarea prin intermediul condiţiilor de aderare în Europa Centrală şi de Est / Heather Grabbe ; trad. : Aurelia Pîrliţanu . ─ Chişinău : Epigraf SRL, 2008. - 248 p. (Europa : prezent şi viitor).- Bibliogr. Bibliogr. : p. 227-241

327.7(4) D 46  II 698510
 BRACK, Nathalie Despre Parlamentul European, democratizare şi democraţie /
Nathalie Brack, Ramona Coman, Yann-Sven Rittelmeyer, Cristina Stănculescu ; Pref. de Cristina Preda . ─ Iaşi : Institutul European, 2011. -194 p. (Studii Europene ; 25).Bibliogr. Bibliogr. : p. 175-189

327.7:001 I- 1246810
Marie Curie Actions : Where innovative science becomes success ; European Commission . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. -  69 p. ; fot.

327.7(4)/ II 699293
From face to face : Portraits of Marie Curie Fellows ; European Commission . ─ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 103 p. ; il.

seria Să înţelegem politicile Uniunii Europene
 
327.7(4) / A - 26         IV-53636 

 Agricultură. Un parteneriat între Europa şi agricultori / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il., scheme. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24196-3

327.7(4)/ A - 24            IV-53638
 Afaceri maritime si pescuit  : Protejarea viitorului marilor noastre / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 11 p. : il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).  ISBN: 978-92-79-24011-9
  327.7(4)  A 28   IV-53653
Ajutor umanitar şi protecţie civila  : Sprijin pentru victimele dezastrelor şi conflictelor şi protecţie pentru cei aflaţi in situa?ii riscante / Comisia Europeana. Direcţia Generala Comunicare Publicaţii . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. -16 p. : fotogr., il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24412-4

327.(4) / С -75            V-53651
Consumatori. Consumatorii, pe primul plan  / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 11 p. : il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24556-5

327.7(4) / C - 94     IV-53652
 Cultura şi audiovizual : Celebram diversitatea culturala a Europei / Comisia Europeana. Direc?ia Generala Comunicare Publica?ii Bruxelles . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013.  - 12 p. : fotogr., il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).ISBN: 978-92-79-24700-2 

  327.7(4) / E-54           IV-53641
Energia. O energie durabilă, sigură şi la preţuri accesibile pentru europeni  / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24131-4

327.7(4) E-91      III 53656
Europa 2020: Strategia de creştere a Europei : Catre un viitor durabil şi o creştere generatoare de locuri de munca / Comisia Europeana. Direc?ia Generala Comunicare Publica?ii Bruxelles . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013
327.7(4) / I - 69          IV-53646 

  Întreprinderi. O nouă revoluţie industrială / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il., scheme. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene).  ISBN: 978-92-79-24436-0


327,7(4) / M - 67  IV-53648 
 Migratie si azil  : O Europa mai sigura si mai deschisa / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 11 p. : il., scheme. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).  ISBN: 978-92-79-24155-0

327.7(4) / O - 21         IV-53643
Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale  : Investiţii în locuri de muncă, incluzione şi politică socială / Comisia Europeană . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 15 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24035-5

327.7(4) E 91 IV-53655
 Parinții fondatori ai UE / Comisia Europeana. Direcția Generala Comunicare Publicații Bruxelles . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 28 p. : il., fotogr. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).ISBN: 978-92-79-28708-4
  327,7(4) / P-60   IV-53649
 Piata interna  : De la criza la oportunitate - cetateni si intreprinderile din nou pe calea prosperitatii / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2014
11 p. : il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene).  ISBN: 978-92-79-24628-9
327.7(4) / S-43              IV-53659
Securitatea la frontiere  : O Europa mai sigură și mai deschisă / Comisia Europeană. Direcția Generală Comunicare Publicații Bruxelles . ─ Luxemburg : Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2013. - 12 p. : il. - (Să înţelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-24532-9
327.7(4)  U 56   IV-53657
 Uniunea economica si monetara (UEM) şi moneda euro : Pentru un climat de stabilitate, cre?tere economica ?i prosperitate in Europa / Comisia Europeana. Direc?ia Generala Comunicare Publica?ii Bruxelles . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2013. - 16 pp. : fotogr., il. - (Sa intelegem politicile Uniunii Europene). ISBN: 978-92-79-23939-7

Integrarea europeană - Republica Moldova      Uniunea Europeană - Cooperare 327.7 / E-94   , II-706613
Евросоюз - путь в будущее для Молдовы  / Ред. вып. : Руслан Шевченко . ─ Кишинев : [ s. n. ], 2014 . - 44 p. : il.    ISBN: 978-9975-9876-6-2

327.7(4) / E - 91, IV-53661
Europa la tine acasă : Activitățile Centrelor Europe Direct România 2009-2012 / Cuvânt înainte : Niculae Idu; Comisia Europeană . ─ [Bucureşti] : S. n. , 2012. - 35 p. : il., fotogr

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti