Faceți căutări pe acest blog

CoE: Publicaţii recenteJoint Guidelines on Freedom of Association / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission); OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR). – Strasbourg, Warsaw, 17 December 2014. – 87 p.

Liniile directoare urmăresc să garanteze dreptul la libertatea de asociere ca un instrument pentru a se asigura că cetățenii sînt capabili să se bucure pe deplin de drepturile lor la libertatea de exprimare, fie că e practicată individual sau colectiv. Acest Ghid este menit să fie utilizat de legiuitori și, mai în general, să servească autorităților publice, sistemului judiciar, practicienilor din domeniul dreptului, asociațiilor și membrilor acestora. Autorii sper că acest Ghid va fi o sursă utilă de informații şi pentru publicul larg.


*    *    *

Guide to Human Rights for Internet users: Recommendation CM/Rec(2014)6 and explanatory memorandum: Legal instruments / Council of Europe. - Strasbourg, 2014. - 30 p.

Noul set de instrumente, Ghidul, broşura şi Platformă pe internet, prezintă drepturile şi responsabilităţile utilizatorilor de internet într-o modalitate interactivă şi într-un limbaj accesibil.

 *    *    *

Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor

Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor / Curtea europeană a Drepturilor Omului, Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. - 2014. - 214 p.

Acest manual este conceput pentru a familiariza reprezentanţii profesiunilor juridice care nu sunt specializaţi în domeniul protecţiei datelor cu acest domeniu al dreptului. Publicaţia oferă o imagine de ansamblu a cadrului juridic aplicabil al CoE şi UE, inclusiv jurisprudenţa CEDO şi CJUE..


 *    *    *
State of democracy, human rights and rule of law in Europa: Report by the Secretary general of the Council of Europe: An analysis of democracy, human rights ans the rule of law in Europe, based on the findings of the Council of Europe monitoring mechanisms and bodies / Thorbjørn Jagland; 124th Session of the Committee of Ministers. - Vienna, 5-6 May 2014. - 72 p. 
A.0/2014 ST
Detalii (în română)

*    *    *

Shared histories for a Europe without dividing lines / Council of Europe. - Strasbourg, 2014. - 900 p.

Prima carte electronică interactivă cu privire la istoria europeană comună a fost lansată cu ocazia Zilei Europei (5 mai), care a marcat cea de-a 60-a aniversare a Convenţiei culturale europene.

Publicaţia Shared histories for a Europe without dividing lines (Istorii împărtăşite pentru o Europă fără linii de demarcaţie) este un instrument de predare a istoriei europene globale pentru învăţători, formatorii de învăţători şi autorii programelor de studiu, precum şi pentru elevii şi familiile lor. Cele 900 de pagini ale cărţii electronice cuprind instrumente de navigare la mare viteză care pot fi aplicate de la orice aparat: tabletă, telefon sau computer. Publicaţia se axează pe aspectele istoriei care au un impact asupra întregului continent - patrimoniul comun al Europei, şi propune unităţi de predare şi învăţare pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani, 11-14 ani şi 5-18 ani şi pentru învăţătorii-stagiari.
Publicaţia este disponibilă gratuit începând cu data de 5 mai, în limba engleză, cu unele elemente în franceză. Guvernele sunt invitate să susţină financiar traducerea cărţii electronice în limbile naţionale.

Detalii (în română)

*    *     *

Violenţa în familie în Republica Moldova: practică judiciară şi acte normative naţionale şi europene / OSCE; Centrul de Drept al Femeilor; Centrul de Drept, Căuşeni. - Ch., 2014. - 168 p.  

*    *    *

Unaccompanied and separated asylum-seeking and refugee children turning eighteen: What to celebrate?: UNHCR / Council of Europe field research on European State practice regarding transition to adulthood of unaccompanied and separated asylum-seeking and refugee children. - S.l., 2014. - 79 p. 
Publicaţia "Copiii neînsoţiţi şi separaţi ai solicitanţilor de azil şi refugiaţilor, care împlinesc optsprezece ani: Ce să sărbătorim?" reprezintă un studiu al practicilor Statelor Europene în ceea ce priveşte tranziţia la perioada de maturitate a copiilor neînsoţiţi şi separaţi ai solicitanţilor de azil şi ai refugiaţilor
Raportul a fost elaborat în cadrul iniţiativei comune a UNHCR şi Departamentului pentru Tineret al Consiliului Europei în scopul cercetării practicilor Statelor cu privire la sprijinul pe care îl acordă în perioada de trecere la etapa de maturitate a copiilor neînsoţiţi ai persoanelor refugiate şi solicitanţilor de azil.

Raportul subliniază clar necesitatea de armonizare a cadrelor juridice şi a practicilor existente, fiind însoţit de orientări cuprinzătoare pentru statele membre. Garanţiile cheie pentru copii ar trebui să fie extinse după vârsta majoratului, acestea incluzând asigurarea accesului la educaţie, locuinţă şi sprijin la încadrarea în câmpul muncii.

Constatarea cea mai importantă a fost lipsa de informaţii clare şi transparente cu privire la consecinţele atingerii vârstei majoratului. Tinerii neînsoţiţi ai solicitanţilor de azil şi refugiaţilor aflaţi în perioada de tranziţie au nevoie de sprijin psihologic adecvat. Raportul conţine sugestii clare din partea tinerilor refugiaţi pentru lucrătorii cu tineret şi actorii din partea statului.

*     *     *  *    *    *
Guide to good practice in respect of domestic remediesadopted by the Committee of Ministers on 18 September 2013 /Directorate General Human Rights and Rule of Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2013. - 61 p. 


Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes: adopté par le Comité des Ministres le 18 septembre 2013 /Direction générale Droits de l’Homme et Etat de Droit. - Strasbourg:Conseil de l’Europe, 2013. - 60 p. 
Statele membre ale Consiliului Europei au adoptat acest ghid pentru a promova şi a contribui la respectarea obligaţiilor care le revin în virtutea Convenţiei europene a drepturilor omului.
Dreptul la un recurs efectiv este fundamental pentru respectarea şi apărarea drepturilor individuale. El dă efect principiului subsidiarităţii prin stabilirea mecanismelor interne care trebuie să fie epuizate înainte ca personele individuale să recurgă la mecanismul de control aflat la Strasbourg, mai exact Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Mai mult despre această publicaţie

*    *     *

Reporting on elections: Council of Europe Handbook for Civil Society organisations / Council of Europe. - Strasbourg/Tbilisi, 2013. - 66 p. 

Publicaţia explică pas cu pas cum se scrie un raport cu privire la alegeri, cum este structurat, ce limbaj este folosit, ce să includă şi ce să nu includă un raport.

Scopul acestui manual este de a informa observatorii locali în ceea ce priveşte cele mai bune practici cu privire la modul de colectare a informaţiilor legate de alegeri, cum să raporteze cu privire la aspectele electorale şi cum să evalueze în ce măsură alegerile s-au desfăşurat în conformitate cu legislaţia naţională şi standardele internaţionale.

Mai mult despre această publicaţie

*    *     *

Exploiting the web as a tool of democracy: new ways forward in the study and practice of digital democracy: World Forum for Democracy 2013 Issues Paper / Council of Europe; Clarke, Amanda. - Strasbourg, 18 november 2013. - 19 p.

Reţelele sociale, blog-urile şi mass-media on-line oferă cetăţenilor un acces direct fără precedent la viaţa democratică. Este Internetul pe care să revoluţioneze conceptul nostru de democraţie? Un nou studiu realizat pentru Consiliul Europei invită guvernele şi societatea civilă să profite de web în calitate de instrument al democraţie participativă.

*    *     *

23rd General Report of the CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment): 1 August 2012 - 31 July 2013. – Strasbourg: Council of Europe, 6 November 2013. – 70 p.
23e Rapport Général du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) : 1er août 2012 - 31 juillet 2013. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 6 novembre 2013. – 72 p.
*    *    * 
The right to leave a country: Issue Paper by the  Council of Europe Commissioner for Human Rights / Muižnieks, Nils. - Strasbourg: Council of Europe, october 2013. - 68 p.
*    *    *
Cel de-al treilea Raport General asupra activităţilor GRETA =3 rd General report on GRETA’s activities. - 2013. - 35 p.

Cu ocazia publicării, la 17 octombrie 2013, a celui de-al treilea raport general asupra activităţilor sale, Grupul de experţi în combaterea traficului de fiinţe umane, GRETA, organul Consiliului Europei de monitorizare a respectării Convenţiei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane a cerut guvernelor să acţioneze. „Traficul de fiinţe umane şi cele mai grave forme de exploatare care îl însoţesc justifică trecerea Guvernelor şi a Parlamentelor la o nouă etapă”, a declarat Nicolas Le Coz, preşedintele GRETA, „deoarece Europa nu trebuie să rămână un paradis pentru traficanţilor. 
 
*    *    *

Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights: Annual report of the Committee of Ministers: 2012 = [Supravegherea executării hotărârilor CEDO: Raportul Comitetului de Miniştri]. - Strasbourg, 10 April 2013. - 172 p. 

*    *     *
The intercultural city step by step : practical guide for applying the urban model of intercultural integration. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2013. - 114 p.- 978-92-871-7631-8.

La cité interculturelle pas à pas : guide pratique pour l'application du modèle urbain de l'intégration interculturelle. - Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2013. - 120 p.- 978-92-871-7640-0

Rezumat

*     *     *

şi

*    *    *
Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova

*    *    *

Protecting migrants under the european convention on human rights and the european social charter: A handbook for legal practitioners / Ktistakis, Yannis; Directorate General of Human Rights and Rule of Law. - Strasbourg: Council of Europe. - 140 p.

Mai mult despre această publicaţie (rom)

*    *    *

Implementation of the preservation provisions of the Budapest Convention on Cybercrime : Assessment report: Adopted by the T-CY at its 8th Plenary (5-6 December 2012) / Cybercrime Convention Committee (T-CY). - Strasbourg, 25 January 2013 (provisional). - 132 p. - T-CY (2012)10 REV. 
 Ghid practic cu privire la admisibilitate / Curtea europeană a Drepturilor Omului. – Strasbourg, 2012. – 95 pag. Consiliul Europei explică testarea genetică

Genetic Tests for Health Purposes / Council of Europe. - 2012. - 11 p.


Testele genetice se integrează tot mai mult în practica medicală curentă, dar utilizarea acestora nu este lipsită de consecinţe pentru persoanele în cauză.

Mai mult despre această publicaţie 


*    *     * 

Această lucrare, destinată să marcheze cea de-a 50-a aniversare a Curţii în 2009 şi cea de-a 60-a aniversare a Convenţiei în 2010, nu pretinde a fi o expunere deplină a istoriei instituţiei. Cu atât mai mult, publicaţia nu este un tratat cu privire la procedura şi jurisprudenţa Curţii, care deja au constituit subiectul numeroaselor publicaţii. Destinată unui număr cât mai mare de persoane dornice să cunoască mai bine această instituţie, ea reprezintă în acelaşi timp un comentariu academic şi un ghid introductiv. Ea cuprinde un evantai larg de contribuţii individuale, cu privire la subiecte care au fost alese de însăşi autorii, ţinând cont de principalele evenimente care au marcat acest centenar

*    *    *


Ghid practic de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor / Direcţia Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. - Chişinău, 2012. - 42 pag. 
*    *    *

The Profession of Lawyer: Project Report / Eastern Partnership Project on Enhancing Judicial Reform in the Eastern Partnership Countries. – Strasbourg, Council of Europe: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, mai 2012. – 312 p. 

Training of Judges: Project Report / Eastern Partnership Project on Enhancing Judicial Reform in the Eastern Partnership Countries. – Strasbourg, Council of Europe: Directorate General of Human Rights and Rule of Law, mai 2012. – 213 p


*    *    *

Tackling child sexual exploitation: Helping local authorities to develop effective responses / Caroline Paskell, Barnardo’s Strategy Unit. - Barnardo’s, 2012. - 22 pag. - (Believe in children).

Ghidul elaborat de Barnardo's Strategy Unit cu privire la combaterea exploatării sexuale a copiilor, întitulat « Helping Local Authorities to develop effective response » / "Asistarea autorităţilor locale în dezvoltarea răspunsului efectiv" a fost lansat la 13 iunie 2012. Acest ghid, disponibil online, arată cum autorităţile locale şi alte părţi implicate pot lupta împotriva exploatării sexuale a copiilor. De asemenea, el pune în evidenţă unele elemente cheie pentru un răspuns global la nivel local.


În opinia autorului, există 5 elemente de bază pentru un răspuns global la nivel local: sensibilizarea, înţelegerelea celor ce se petrec, implementarea unei strategii, susţinerea victimelor exploatării, facilitarea activităţii poliţiei şi urmăririle.

Acest ghid oferă exemple de localităţi care au demonstrat cum aceste elemente ajută la combaterea exploatării sexuale.
Descarcă Ghidul lui Barnardo “Helping Local authorities to develop effective responses”

*    *    * 

European Local Democracy Week: What you have to know about ELDW / Congress of Local and Regional Authorities. - Strasbourg, 2012. - 12 p.

Semaine européenne de la démocratie locale: Tout ce qu'il faut savoir sur la SEDL / Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. - Strasbourg, 2012. - 12 p.

Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei a elaborat un Manual în vederea pregătirii Săptămânii Europene pentru Democraţia Locală 2012.
În acest manual, disponibil online, sunt incluse toate informaţiile necesare pentru organizarea cât mai eficientă a iniţiativelor ediţiei 2012 a SEDL (15-21 octombrie). Scopul publicaţiei este de a mediatiza acest eveniment care, aflat la cea de-a şasea ediţie, va apropia aleşii locali şi cetăţenii din numeroase municipii şi regiuni din Europa.
Manualul poate fi descărcat gratuit sau poate fi consultat în format FLIPBOOK, accesând titlurile respective.

*    *     *Rapport annuel sur les activites de l’ECRI couvrant la periode du 1er janvier au 31 decembre 2011. – Strasbourg, 2012. - 43 p.

Mai mult despre această publicaţie 
*     *     *
Réglement de la Court: entrée en vigueur le 1er mai 2012 / Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme. - Strasbourg, mai 2012. - 79 pag.

Rules of Court: entry into force 1st May 2012 / Registry of the European Court of Human Rights. - Strasbourg, mai 2012. - 79 pag.

Mai mult despre această publicaţie

*    *     *

Ghid pentru parlamentari: Conventia privind protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzurilor sexuale si a abuzurilor sexuale (Conventia de la Lanzarote) / APCE. Comisia pentru probleme sociale, sanatate si familie; Alc. Spassova Severina; Trad. Senatul Romaniei. - S.l., 2012. - 122. p.


 *    *     *

 


*    *    *


*     *     *

 Thomas Hammarberg. Human rights and a changing media landscape / Commissioner for Human Rights - Strasbourg: Council of Europe. - 2011. - 213 p.

The media play a crucial role in the protection of human rights. They expose human rights violations and provide a space for different voices to be heard in public discourse.

Free, independent and pluralistic media are a core element of any democracy. However, the power of the media can also be misused to the extent that the very functioning of democracy is threatened. Some media outlets have been turned into propaganda megaphones for those in power. Others have been used to incite xenophobic hatred and violence against minorities and other vulnerable groups.

The phenomenon of social media presents us with a range of fresh challenges. Blogs, video and social networking sites have become a key forum for political debate and organisation – so much so that they have been targeted by repressive measures in some states. While there is a need to ensure better protection of personal integrity in social media, the right to freedom of expression must not be undermined.

The purpose of this publication is to contribute to a more thorough discussion on media developments and their impact on human rights in a constantly changing media landscape. Eight experts contributed their personal assessments of trends and problems. They have not shied away from addressing controversial issues or providing far-reaching suggestions. Together their texts indicate that there is a need for stronger protection of media freedom and freedom of expression in Europe today. These are clearly topics of paramount importance which demand serious public debate.
 
*     *     *

Living together. Combining diversity and freedom in 21st century Europe -  
Report of the Group of Eminent Persons of the Council of Europe (2011)  . – 81 p.
=
Vivre ensemble: Conjuguer diversité et liberté dans l’Europe du XXIe siècle : Rapport du Groupe d’éminentes personnalités du Conseil de l’Europe (2011). – Word format. -  84 p.
The report is divided into two parts: “The threat” and “The response”. In the first part, the Group identifies eight specific risks to Council of Europe values. In the second part, the Group begins by setting out 17 principles which it believes should guide Europe’s response to these threats. The report then concludes with 59 “proposals for action”, the first 17 of which are labelled “strategic recommendations”, while the remainder, “specific recommendations”, address mainly the European Union, the Council of Europe, and their member states*     *     *

21st General report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT): 1 August 2010-31 July 2011 / Council of Europe. – Strasbourg, 2011. – 82 p. 


În raportul său anual, publicat la 10 noiembrie 2011, Comitetul european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) a reflectat activităţile sale desfăşurate în perioada 1 august 2010 – 31 iulie 2011, în special cele 14 vizite efectuate în Statele membre ale Consiliului Europei, printre care şi în Republica Moldova. Astfel, în cadrul vizitei în Moldova a fost examinat tratamentul persoanelor cu dezabilităţi mentale şi/sau fizice de la spitalul de psihiatrie.


Alte compartimente incluse în raport vizează accesul avocatului ca o măsură de prevenire a relelor tratamente, în special în cazul minorilor reţinuţi şi izolarea deţinuţilor.


În concluziile făcute la finele raportului CPT cere Statelor membre imediat să reducă la minimum recurgerea la izolarea deţinuţilor. Această măsură nu trebuie să fie utilizată decât în circumstanţe excepţionale şi pentru o durată cât mai scurtă.

În opinia Preşedintelui CPT, izolarea poate avea consecinţe extrem de grave asupra sănătăţii mintale, somatice şi bunăstării sociale ale deţinuţilor, şi aceste efecte nocive se pot agrava cu cât măsura aplicată se prelungeşte sau durata acesteia este nedeterminată. Un indicator ar fi rata suicidelor printre deţinuţii supuşi acestui regim care este mult mai ridicată decât printre restul populaţiei penitenciarelor. Această practică pune probleme serioase vizavi de interzicerea torturii şi a pedepselor inumane şi degradante.  În majoritatea ţărilor, judecătoriile pot ordona ca o persoană plasată în detenţie provizorie să fie deţinută izolat pentru o anumită perioadă, în interesul anchetei penale. Aceste decizii trebuie să fie luate cu ocazia unei înfăţişări în faţa judecătorului, să seîntemeieze pe o hotărâre deplin motivată, să poată fi contestată separat şi să poată fi frecvent revăzută. CPT consideră că o perioadă de izolare niciodată nu trebuie să fie impusă de un tribunal ca un element al pedepsei, fapt ce încă este posibil în unele ţări. 


De asemenea, izolarea poate fi utilizată ca sancţiune disciplinară. Europa tinde spre o reducere a a duratei maximale care ar putea fi impusă în acest scop. CPT consideră că durata maximală posibilă a perioade de izolare în scopuri disciplinare nu trebuie să depăşească 14 zile şi ar trebui să fie cât mai scurtă.

*     *     *

La democratie electronique : un pari audacieux:  Actes de la 4eme session du Forum pour l’avenir de la democratie, Madrid, 15-17 octobre 2008 = E-democracy: who dares ?: Proceedings of the 4th session of the Forum for the Future of Democracy, Madrid, 15-17 October 2008 - Strasbourg: Council of Europe, 2009. - 197 p.
Odata cu caderea zidului de la Berlin si disparitia cortinei de fier la finele secolului XX democratia a cunoscut o expansiune fara precedent pe continentul european. Astazi, practic toate tarile Europei isi proclama angajamentul fata de principiile democratiei pluraliste, drepturilor omului si Statului de drept. Totodata, democratiile europene se confrunta cu grave probleme : participarea foarte scazuta la alegeri, pierderea influentei partidelor politice si sporitea miscarilor extremiste.

Forul pentru viitorul democratiei a fost initiat la cel de-al 3-lea Summit al Sefilor de Stat si de guvern ai Statelor membre ale Consiliului Europei (Varsovia, 2005) ca o riposta acestor probleme, dar si pentru a dezvolta printre democratiile europene activitati de promovare a bunelor practici. El a reunit toti actorii pertinenti (parlamente, guverne, institutii locale si regionale, societatea civila si profesori universitari) in scopul « consolidarii democratiei, libertatilor politice si participarii cetatenilor ».

Aceasta publicatie reuneste actele celei de-a patra sesiuni a forului (Madrid, octombrie 2008). Obiectivul sesiunii l-a constituit studierea impactului tehnologiilor de informare si comunicare (TIC) asupra democratiei. Acest volum cerceteaza oportunitatile pe care le ofera  democratia electronica pentru ameliorarea transparentei, responsabilitatii si reactivitatii institutiilor democratice, precum si pentru dezvoltarea accesibilitatiii procesului democratic. De asemenea, au fost abordate provocarile si riscurile democratiei electronice. 

*     *     *

 Respect for and protection of persons belonging to minorities 2008-2010/ EU Agency for Fundamental rights. - 2011.- 85 p.

29/09/2011

This report examines what the Treaty of Lisbon means for the protection of minorities, and the policies the EU has recently adopted in this field. It provides evidence of the still persistent phenomenon of discrimination found in many areas of life, including employment, housing, healthcare and education.


Europeans can and should take pride in the richness of Europe’s national identities and the diversity of its ethnic minorities, while remaining mindful that this growing diversity – this richness – must be managed with due respect and care. Recent developments in European Union (EU) law and the entry into force of the Treaty of Lisbon in December 2009 make it clear that minority issues have moved to the forefront of the EU’s political agenda.

By examining what the Treaty and these new laws mean for the protection of minorities, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) provides analysis and evidence-based research, contributing to more nuanced debates on public policy. This report addresses a variety of concerns regarding minorities, including freedom of movement, integration, and both ethnic and racial discrimination. It takes an in-depth look at recent developments on the ground and reveals that discrimination is still present in many forms. Tackling these issues will require more effective legislation and policies, as well as raising awareness.


  • (Report) Respect for and protection of persons belonging to minorities 2008-2010

 Handbook on European Non-Discrimination Law  / European Union Agency for Fundamental Rights;  European Court of Human Rights , 2011. – 156 p.
Manual de drept european privind discriminarea / Curtea Europeană a Drepturilor Omului; Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2013. - 168 p.

 This book is the first comprehensive guide to European non-discrimination law. It is based on the case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. The handbook is aimed at legal practitioners at national and European level, including judges, prosecutors, lawyers, law-enforcement officials, and others involved in giving legal advice. It comes with a CD-Rom dealing with the relevant legislation, specialist literature, case studies and case-law summaries.
Protecting refugees : UNHCR COE Info Pack 
/  Council of Europe;  Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). - 2010. -  20 p.This pack demonstrates not only the need to protect the rights of refugees, but also the partnership between the Council of Europe and UNHCR. It covers a range of important topics, such as asylum-seekers and detention, refugees and social and economic inclusion, refugees and violence, and stateless persons.


Rights and freedoms in practice: teaching resources (2010). – 32 p.
These worksheets, which are both theoretical and practical, are a dynamic resource to help teachers foster an awareness of human rights among their pupils.


. – Strasbourg, 2010. – 14 p.


This booklet is focused on more asked questions about ECHR such as: the European Convention on Human Rights, the European Court of Human Rights, proceedings before the Court, the Court’s decisions and judgments, the Court’s activity and the Court’s future.


 12p.
 Broşura este dedicată celei de-a 50-a aniversări de la adoptarea în 1961 de către Consiliul Europei a Cartei sociale europene, care enunţă drepturile şi libertăţile omului în domeniul social şi stabileşte un mecanism de supraveghere care garantează respectarea acestora de către Statele părţi. Carta socială europeană revuzuită din 1996 şi intrată în vigoare în 1998, treptat va substitui tratatul iniţial din 1961.

4th annual report, 2010 /Committee of Ministers of the Council of Europe. 
– Strasbourg, 2011. – 202 p.

This report describes the Committee of Minister’ supervision mechanism of the execution of European Court of Human Rights judgments and the permanent reform work for improving this procedure. The second part is dedicated to statistics about ECHR case-law and the execution of the ECHR judgments by the CoE member States.
/ Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism  of the Council of Europe. – Strasbourg, 2010. -  108 p.

MONEYVAL began evaluations in 1998, and it is now in the thirteenth year of its existence as the Council of Europe’s primary monitoring arm in anti money laundering and countering the financing of terrorism. Since its establishment in 1997, MONEYVAL’s objective has been to improve the capacities of its members to defend themselves, the global community and the global financial system against the threats from money laundering and financing of terrorism. This is achieved through rigorous mutual evaluation and regular and systematic follow-up ofprogress by its members in response to the main recommendations formulated in the evaluation reports. The review covers compliance  with core and key recommendations  on legal, financial, law enforcement issues.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti