Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii: Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de Internet

Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de Internet  : Instrumente juridice : Recomandarea CM/Rec (2014) a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de Internet și expunerea de motive, adoptat de Comitetul de Miniștri la 16 aprilie 2014 / Council of Europe . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, [2015]. -
46 p.Disponibil : https://rm.coe.int/guide-to-human-rights-for-internet-users-romanian-/1680768064

BNRM -  https://tinyurl.com/y4m747t7

La 16 aprilie 2014, Comitetul de Miniștri a adoptat Recomandarea CM/Rec(2014)6 cu privire la Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de internet. Internetul joacă un rol important în viața de zi cu zi a oamenilor și în toate aspectele societății umane. Acesta este în continuă evoluție și oferă cetățenilor oportunități de a accesa informații și servicii, de conectare și comunicare, precum și de realizare a schimbului de idei și cunoștințe la nivel mondial. Ghidul se bazează pe Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi alte convenţii şi instrumente ale Consiliului Europei ce se referă la diferite aspecte ale domeniului protecţiei drepturilor omului. Ghidul se bazează, de asemenea, pe interpretarea continuă a acestor drepturi şi libertăţi, de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi pe alte instrumente juridice relevante ale Consiliului Europei. Acest Ghid reprezintă documentul de bază și trebuie să fie considerat ca punct de referință pentru toate părțile interesate în promovarea și garantarea aplicării absolute a drepturilor omului în mediul on-line. Toate ţările membre ale Consiliului Europei au obligaţia de a respecta, proteja şi exercita drepturile şi libertăţile enunţate în instrumentele ratificate de acestea


Guide to Human Rights for Internet users: Recommendation CM/Rec(2014)6 and explanatory memorandum: Legal instruments / Council of Europe. - Strasbourg, 2014. - 30 p. 

În societatea informaţională tot mai omniprezentă, este necesar de a înţelege mai bine acţiunile şi comportamentul persoanelor, guvernului, sectorului privat şi a altor actori care ar putea exercita influenţă asupra drepturilor şi libertăţilor în spaţiul virtual.


Sunt oare conştienţi utilizatorii de posibilele consecinţe asupra drepturilor lor atunci când acceptă condiţiile generale de utilizare a serviciilor internet?

Ştiu ei unde pot ajunge informaţiile cu caracter personal pe care le distribuie prin reţelele sociale şi, respectiv, ce amprentă şi urme lasă după ce viziteză o pagină web sau scriu un comentariu în reţelele sociale?

În acest context, utilizatorii au nevoie de informaţii pentru a înţelege dacă drepturile omului care le aparţin sunt puse în pericol şi trebuie să fie înştiinţaţi despre posibilele modalităţi de apărare a drepturilor.
Noul set de instrumente, Ghidul, broşura şi Platformă pe internet, prezintă drepturile şi responsabilităţile utilizatorilor de internet într-o modalitate interactivă şi într-un limbaj accesibil.

Descarcă Ghidul în diverse versiuni lingvistice :  English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Pусский, Türk, النسخة العربية

Accesează Platforma online dedicată Ghidului privind drepturile omului pentru utilizatorii de internet

Consultă broşura ,care expune  succint drepturile şi libetăţilor utilizatorilor online.

Ghidul privind drepturile omului pentru utilizatorii de internet este bazat pe drepturile omului existente care sunt prevăzute de Convenţia europeană a Drepturilor Omului şi alte convenţii sau texte juridice ale Consiliului Europei, precum şi pe unele interpretări ale acestor drepturi oferite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Consiliul Europei a elaborat Ghidul privind drepturile omului pentru utilizatorii de internet, în calitate de set de instrumente care poată fi util internauţilor, în caz că le este încălcat vreun drept online, dar şi să-i responsabilizeze în mediul Internet . De asemenea, ghidul este destinat reprezentanţilor guvernelor şi instituţiilor publice pentru a-i ajuta să-şi îndeplinească obligaţiile de a proteja, respecta drepturile omului şi, eventual, de a soluţiona litigiile apărute în rezultatul nerespectării prevederilor legale. În plus, el ar putea impulsiona discuţii la nivel naţional despre protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru utilizatorii de internet şi ar putea contribui la promovarea responsabilităţii sociale corporative prin încurajarea sectorului privat de a acţiona responsabil şi cu respectarea drepturilor omului ale persoanelor individuale cu care intră în contact. 
Ghidul este axat pe următoarele subiecte:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti