Faceți căutări pe acest blog

UE: Întrări noi (Decembrie 2014)339.9 / D-18   I-1259583

DANILIUC, A. Politici paternaliste ale țărilor emergente în relațiile economice internaționale / Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. ─ Chișinău : [ s. n. ], 2013. - 210 p.

Bibliogr. Bibliogr. : p. 177-183 ISBN: 978-9975-56-112-9


 
341(082) T 35  I - 1259636

Descarcati 
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunei europene : viziuni ale tinerilor cercetători = Contemporary Trends of the Development of Science in the Context of the Recovery of the European Option : Visions of Young Researchers : Materials of the Annual International Scientific Conference of Young Scientists, VII Edition, 30 May 2013, Chisinau= Современные тенденции развития науки в контексте реализации европейской модели : видения молодых ученых : Материалы международной ежегодной конференции молодых ученых, 7-е издание, 30 мая 2013 г., Кишинев [Text tipărit] : Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, ediţia a 7-a, 30 mai 2013, Chişinău ă u / red.- şef : Alexandru Burian, ...[et al.] . ─ Chișinău : [S. n.] , 2013- 327 p.


Supliment la "Revista Modlovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale" ISSN 1857-1999

Antetitlu : Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ; Universitatea Rusă de Prietenie a Popoarelor ; Universitatea de Drept din Kiev a Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei 


           
           
           
           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti