Faceți căutări pe acest blog

Ghid practic de aplicare a jurisprudenţei CEDO

Ghid practic de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor / Direcţia Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. - Chişinău, 2012. - 42 pag. Direcţia Agent Guvernamental a Ministerului Justiţiei a finalizat Ghidul practic menit să vină în ajutorul instanţelor judecătoreşti şi a altor actori implicaţi în implementarea prevederilor Legii nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.

Ghidul conţine Sugestii practice după care s-ar putea examina marea majoritatea cauzelor de categoria celor adresate în temeiul Articolului 6 şi Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului cu privire la pretinsa neexecutare/executare tardivă şi/sau cu privire la durata procedurilor judiciare. De asemenea în Ghid au fost sistematizată extrase ale Principiilor-cheie din hotărîri sau decizii ale Curţii Europene în domeniu. În final, se propune o Anexă cu titlu orientativ prin care s-a analizat cuantumul satisfacţiei echitabile şi hotărîri corespondente ale Curţii Europene în cauzele versus Moldova.

Cele conţinute în acest Ghid nu au o putere juridică egală cu Legea sau alte instrucţiuni şi nu pot fi considerate ca fiind unele recomandări cu titlu oficial adresate autorităţilor. Acestea constituie doar teze menite să sugereze o cale de soluţionare a cauzelor adresate în baza Legii sus-menţionate şi au ca scop să consolideze cunoştinţele în domeniul Convenţiei Europene şi a jurisprudenţei Curţii Europene, aplicabile în asemenea cazuri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti