Faceți căutări pe acest blog

Consiliului Europei solicită statelor să sporească transparenţa finanţării politice

Grupul de state al Consiliul Europei împotriva corupţiei (GRECO) a solicitat statelor sale membre să instituie sisteme transparente pentru finanţarea partidelor şi a  campaniilor electorale. În raportul său anual, GRECO, recunoscând în acelaşi timp o creştere a eforturilor de reglementare din partea statelor, a evidenţiat o serie de deficienţe:

    · Transparenţa unor surse de venit ale partidelor, cum ar fi donaţiile în natură, cotizaţiile de membru de partid, împrumuturile sau sponsorizările sunt deseori neglijate de legislaţie

    · În unele ţări sunt încă posibile donaţii anonime

    · În multe ţări legislaţia nu include organelele locale de partid şi alte entităţi implicate în campaniile electorale

    · Deseori informaţiile financiare nu sunt publicate într-un mod uşor accesibil şi în timp util

    · Un număr mare de state nu dispune de un organism de supraveghere cu adevărat independent iar, în unele state un astfel de organism nu există deloc sau are funcţii limitate

    · Sancţiuni deseori sunt uşoare, insuficient de flexibilă, limitate sau nu se aplică.

Cât priveşte corupţia şi traficul de influenţă, GRECO constată un nivel sporit de compatibilitate cu Convenţia penală privind corupţia. Se subliniază, totuşi, faptul că unele state au nevoie de a înlocui legile fragmentate cu o legislaţie cuprinzătoare anticorupţie.

Mituirea în sectorul privat este o formă de corupţie, care încă nu este incriminată în unele ţări. În cazul în care este incriminată, sancţiunile sunt de multe ori uşoare. Multe ţări au tendinţa de a trata anumite tipuri de corupţie mai în serios decât altele. De exemplu, sancţiunea pentru luare de mită pasivă în sectorul public este adesea mult mai severă decât pentru partea activă a infracţiunii. În mai multe state cazurile de urmărire penală a infracţiunilor de corupţie sunt rare.

Preşedintele GRECO, Marin Mrčela, a menţionat că "în general, statele iau măsuri importante în lupta împotriva corupţiei şi creşterea transparenţei finanţării politice, dar sunt necesare numeroase îmbunătăţiri. Guvernele trebuie să se angajeze atât prin voinţa politică, cât şi cu resurse adecvate, astfel încât corupţia să poată fi prevenită şi contracarată în mod eficient ".


Raportul include articolul tematic "Corupţia erodează apărarea drepturilor omului", semnat de fostul Comisar al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg.

În 2012, GRECO a început examinarea unui domeniu nou: prevenirea corupţiei cu privire la membrii parlamentului, judecători şi procurori. Estonia, Finlanda, Letonia, Polonia, Slovenia şi Regatul Unit sunt primele tari în curs de evaluare.

Mai multe informaţii despre combaterea corupţiei în cadrul Consiliului Europei:
Cel de-al IV-lea Ciclu de Evaluare privind prevenirea corupţiei printre membrii parlamentului, judecători şi procurori

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti