Faceți căutări pe acest blog

CoE: BV_e-publicaţii: Intrări noi: Elaborarea rapoartelor cu privire la alegeri


D.4/2013 - UT Elaborarea rapoartelor cu privire la alegeri: Manualul Consiliului Europei pentru organizaţiile societăţii civile / Council of Europe; Giorgi Chkheidze [et al.]. - Chişinău; Strasbourg; Tbilisi, 2014. - 104 p.
342.8/E-43
I-1264418


Reporting on elections: Council of Europe Handbook for Civil Society organisations / Council of Europe. - Strasbourg/Tbilisi, 2013. - 66 p. 
Подготовка отчетов о выборах: Руководство Советa Европы для неправительственных организаций / Программа Совета Европы Восточного Партнерства; Проект по поддержке свободных выборов: Сост.: Георгий Чхеидзе [и др.]. - Кишинев; Страсбург; Тбилиси,: Б.и., 2013 (Î.S.F.E.-P. "Tipografia Centrală"). - 88 c.

342.8/P-44   III-123120
 
Descarcă versiunea în limba rusă.
sau consultă publicaţia în l. rusă în Sala de lectură a Centrului Pro-European


Reporting on Elections Council of Europe : Handbook for Civil Society Organizations / ed. : Marie-Carin von Gumppenberg; contrib. : Giorgi Chkheidze, ...[et al.] ; Council of Europe . ─ Chișinău : [s.n.], 2013. - 78 p.
341.17/R-44   D.4/2013-RE

Publicaţia explică pas cu pas cum se scrie un raport cu privire la alegeri, cum este structurat, ce limbaj este folosit, ce să includă şi ce să nu includă un raport.
Scopul acestui manual este de a informa observatorii locali în ceea ce priveşte cele mai bune practici cu privire la modul de colectare a informaţiilor legate de alegeri, cum să raporteze cu privire la aspectele electorale şi cum să evalueze în ce măsură alegerile s-au desfăşurat în conformitate cu legislaţia naţională şi standardele internaţionale.
Manualul serveşte ca un ghid pentru observatorii locali. Acesta explică pas cu pas cum se scrie un raport cu privire la alegeri, cum este structurat, ce limbaj este folosit, ce să includă şi ce să nu includă în raport. Manualul se axează pe ambele rapoarte: intermediar şi final, elaborate de echipa de bază.
Manualul este împărţit în trei părţi: introducerea; raportul privind alegerile şi anexele. Cea mai esenţială parte a cărţii "Raportul privind alegerile", este compus din nouă capitole: "Despre ce fel de raportare vorbim", "Cum planificaţi să faceţi raportul?", "Cum se structurează un raport privind alegerile?", "De ce respectarea planificării este atât de importantă pentru întocmirea raportului privind alegerile?", "Cum influenţează performanţa de observare asupra calităţii raportului dumneavoastră?", "Cum se raportează cu privire la încălcările electorale?", "Ce limbaj ar trebui să utilizaţi în rapoartele electorale?" , "Cum aţi evalua informaţiile în conformitate cu standardele internaţionale?" şi "Cum să formulaţi recomandări?".
În anexe, observatorii interni pot consulta o listă de cuvinte-cheie, referinţe cu privire la observarea alegerilor şi standardele internaţionale, precum Codul de conduită pentru observatorii al OSCE / ODIHR şi Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia.
Această publicaţie poate servi nu doar ca o referinţă pentru observatorii electorali interni, dar, de asemenea, pentru reprezentanţi guvernamentali, ai partidelor politice, structurilor electorale, pentru alegători şi organizaţii ale societăţii civile, care intenţionează să prezinte rapoarte privind activităţile electorale. Ar putea fi, de asemenea, util ca un instrument de formare pentru viitorii observatori la alegeri interne. 
 
Descărcaţi versiunea în limba română 

Descărcaţi versiunea în limba rusă

Descărcaţi versiunea în limba engleză

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti