Faceți căutări pe acest blog

S-a adoptat primul instrument juridic al UE pentru integrarea romilorRecomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre
 09.12.2013

Toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat astăzi să pună în aplicare un set de recomandări propuse de Comisia Europeană pentru a intensifica integrarea economică și socială a comunităților de romi. Recomandarea Consiliului a fost adoptată în unanimitate de miniștrii reuniți în cadrul Consiliului la mai puțin de șase luni de la prezentarea propunerii de către Comisie (IP/13/607, MEMO/13/610). Prin adoptarea acestei recomandări, care este primul instrument juridic adoptat vreodată de UE pentru integrarea romilor, statele membre se angajează să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației. 

Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre conține orientări specifice pentru a ajuta statele membre să își intensifice și să își accelereze eforturile. Aceasta recomandă statelor membre să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre romi și restul populației. Recomandarea consolidează Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor convenit în 2011 de toate statele membre (IP/11/789), stabilind condițiile unei integrări efective a populației de etnie romă din statele membre.

Bazându-se pe rapoartele Comisiei referitoare la situația romilor din ultimii ani, recomandarea se axează pe cele patru domenii în care liderii UE au stabilit obiective comune pentru integrarea romilor în Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor: accesul la educație, la locuri de muncă, la servicii de sănătate și la locuințe.

Deși recomandarea nu are caracter juridic obligatoriu, statele membre ar trebui acum să pună în practică măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația populației de etnie romă. Potrivit unui raport privind progresele înregistrate publicat de Comisie în luna iunie, statele membre trebuie să îmbunătățească punerea în aplicare a strategiilor lor naționale de integrare a romilor în conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (a se vedea fișele de informare pentru fiecare țară). În primăvara anului 2014, Comisia va elabora un nou raport referitor la progresele înregistrate de statele membre. 

Mai mult

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti