Faceți căutări pe acest blog

Promovarea valorilor europene: Drepturile Omului

Surse de informare

Drepturile omului se referă la lucrurile de care oamenii au nevoie pentru a trăi în demnitate. Drepturile omului sunt aceleaşi pentru toate fiinţele umane, peste tot în lume. Instituţiile europene au misiunea de a îmbunătăţi protecţia drepturilor omului. În aceste scop acestea şi-au fixat diferite tipuri de activităţi:

-  stabilirea unor sistemel de control şi de protecţie eficientă a drepturilo şi libertăţilor fundamentale;
- sensibilizarea publicului asupra importanţei drepturilor omului;
- promovarea educaţiei şi a formării în materie de drepturi ale omului;
- identificarea noilor ameninţări la adresa drepturilor omului şi a demnităţii umane;
Convenţia europeană a Drepturilor Omului

Convenţia europeană a drepturilor omului: texte şi referinţe (CPESC)
Drepturile şi libertăţile garantate de CEDO (CPESC)
Asigurarea eficienţei CEDO (CoE)


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Pagina oficială a CEDO (CoE)
Despre Curtea europeană a Drepturilor Omului (ME)
Jurisprudenţa CEDO: HUDOC (CPESC)
CEDO: informaţii utile (CPESC)


Comisarul pentru drepturile omului al CoE


Pagina Comisarului (CoE)
Despre Comisar (ME)
Publicaţiile Comisarului (CPESC)
Carnetul drepturilor omului (BV-ME)

Egalitatea de gen

Pagina CoE
Egalitatea între femei şi bărbaţi: dosar (ME)
Egalitatea genurilor (CPESC)
Pagina Comisiei Europene (UE )
Pagina Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE


Traficul de fiinţe umane

Acţiunea CoE împotriva traficului (CoE)
Traficul de fiinţe umane: dosar ME
Combaterea traficului de fiinţe umane: referinţă tematică (CPESC)
Pagina  Comisiei Europene (UE)
Pagina Serviciuuil European de Actiune Externa(UE)

Sinteze UE 


Integrarea persoanelor cu dizabilităţi

Persoane cu dizabilităţi: Dosar CoE
Drepturile şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi: referinţă tematică (CPESC)
Persoane cu dizabilităţi: Colecţia CPESC
Pagina  Comisiei Europene (UE)

Pagina Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE


Tortura

Comitetul pentru prevenirea torturii
Prevenirea  şi combaterea torturii în RM: ME
Tortura: Colecţia CPESC
Pagina Serviciuuil European de Actiune Externa(UE)


Rasismul şi intoleranţa

Comisia împotriva Rasismului şi Intoleranţei (CoE)
Prevenirea şi combaterea rasismului  şi intoleranţei în RM: ME
Interzicerea discriminării: Colecţia CPESC
Pagina  Comisiei Europene (UE)
Pagina Serviciuuil European de Actiune Externa(UE)
Pagina Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UEDrepturile minorităţilor

Convenţia-cadrul pentru protecţia minorităţilor naţionale: CoE
Drepturile romilor: CoE
Protecţia drepturilor romilor la nivel european. referinţă CPESC
Migraţia şi drepturile omului: CoE
Pagina  Comisiei Europene (UE)

Pagina Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE


Drepturile copiilor

Construirea unei Europe pentru şi cu copiii: CoE
Copiii şi internetul: dosar ME
Adopţia internaţională a copiilor: perspective europene: referinţă tematică CPESC
Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. referinţă tematică CPESC
Pagina  Comisiei Europene (UE)
Pagina Serviciuuil European de Actiune Externa(UE)
Pagina Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a UE


ASIGURAREA DREPTURILOR SOCIALE

Carta socială europeanăPagina Consiliului Europei (eng)
Carta Socială: Colecţii CPESC

Codul european de securitate
Pagina Consiliului Europei (eng)

Sănătatea publică
Politica de sănătate. Pagina CoE
Protecţia sănătăţii: dosar ME 
Sănătate publică: Colecţia CPESC
Educaţie pentru sănătate: Colecţia CPESC
Pagina UE


Bioetica
Pagina Consiliului Europei
Bioetica: dosar ME

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti