Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Cultura în vremuri de Covid-19 sau cum am descoperit că nu putem trăi fără cultură și creativitate


Culture in times of Covid-19 or how we discovered we cannot live without culture and creativity. Impressions and lessons learnt from Covid-19: Zoom-in on culture during the Covid-19 crisis – contributions provided by members of the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP) / by Louise O. Fresco . - Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2021. - 120 p. [Accesat 12.02.2021]

Disponibil: https://rm.coe.int/culture-in-times-of-covid-19-or-how-we-discovered-we-cannot-live-witho/1680a18dc0


Cultura în vremuri de Covid-19 sau cum am descoperit că nu putem trăi fără cultură și creativitate. Impresii și lecții învățate de la Covid-19: Apropierea de cultură în timpul crizei Covid-19 - contribuții furnizate de către membrii Comitetului Director pentru Cultură, Patrimoniu și Peisaj (CDCPP).

O colecție de diverse texte furnizate de către membrii Comitetului Director pentru Cultură, Patrimoniu și Peisaj (CDCPP) oferă o prezentare interesantă a modului în care țările au făcut față pandemiei în 2020-21. Cultura a fost lovită foarte tare și textele mărturisesc numeroase soluții inovatoare pe care sectorul cultural a trebuit să le pună în aplicare într-un mod foarte rapid. Textele sunt scrise de către miniștri, institute, scriitori, artiști etc. - și descriu acțiuni, experiențe, reflecții, bune practici, fapte și cifre legate de lupta împotriva impactului Covid-19, toate afirmând importanța culturii și nevoia noastră de bază de a implica.

Textele care urmează alcătuiesc un caleidoscop al acțiunilor, experiențelor, reflecțiilor, bunelor practici, faptelor și cifrelor, speranțelor și viselor multor state părți la Convenția Culturală Europeană.

Cuprins




Acestea oferă un instantaneu cu mai multe fațete ale modului în care a reacționat sectorul cultural european și continuă să reacționeze, convingător și creativ la provocările care au izbucnit în 2020 și care continuă în 2021. Fără excepție, toate ilustrează importanța culturii și nevoia noastră de bază de a ne implica. Multe țări au contribuit la această colecție - cu lucrări/piese ce provin de la scriitori, artiști, muzicieni, miniștri - toți povestind experiențele lor, oferind soluții și povești înălțătoare.

Textele aparțin țărilor contribuitoare și nu reflectă neapărat opiniile Consiliului Europei.
Fără îndoială, multe aspecte pozitive au apărut din provocările Covid-19 în 2020. Oamenii și guvernele au găsit modalități de a gândi din nou, de a inventa și de a îmbunătăți, folosind tehnologia pentru a menține oferta culturală deschisă cât mai multor oameni.

Grupurile s-au reunit pentru a se implica online în propriile activități culturale alternative. Solidaritatea și empatia au strălucit, la fel ca optimismul palpabil în tot atât de multe contribuții.

În mesajul președintelui CDCPP, dl Levan Kharatishvili: „Nu vă panicați: cultura este întotdeauna acolo - și va fi și mai mult după Covid”.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti