Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații recente - Resurse privind educația mediatică

 

Set de instrumente pentru formatori și furnizori de formare. Livrabil nr. 3 / Pregătit de către: EAVI pentru proiectul “Get Your Facts Straight”. - Comisia Europeană, 2020. - 53 p. [Accesat 31.03.2021]

Disponibil: https://alldigitalweek.eu/wp-content/uploads/2020/09/GYFS-SET_DE_INSTRUMENTE_PENTRU_FORMATORI_%C8%98I_FURNIZORI_DE_FORMARE.pdf

Acest set de instrumente include metodologia și schema de instruire pentru un curs de alfabetizare media cu o durată de 10 ore, axat pe dezinformare și știri false publicate pe rețelele de socializare.

Cursul este destinat pentru tinerii de 14-16 ani, precum și părinții și bunicii lor. Cursul poate fi implementat atât în ​​școli, cât și în medii educaționale non-formale, cum ar fi cluburi de tineret, biblioteci, ONG-uri.

Cursul de formare constă din 3 module și o sarcină finală:
  1. Modulul 1: Ce este dezinformarea?
  2. Modulul 2: Cum câștigă bani rețelele sociale și de ce dezinformarea și propaganda sunt foarte prezente pe rețelele sociale
  3. Modulul 3: Cum să recunoaștem și să reacționăm la dezinformare
Parteneriatul a pregătit un set de instrumente de formare pentru a sprijini educatorii și furnizorii de formare în implementarea cursului de formare.

Setul de instrumente conține:
  • schiță de instruire cu descriere detaliată a modulelor, sesiunilor și rezultatelor așteptate ale învățării
  • metodologia adoptată
  • lista partenerilor proiectului de resurse educaționale deschise (RED) utilizate în pilotarea cursului de formare
Setul de instrumente de instruire este disponibil în limbile engleză, bulgară, catalană, croată, germană, italiană, letonă, română și spaniolă.

Acest set de instrumente a fost elaborat în cadrul proiectului  “Get Your Facts Straight” co-finanțat de Acțiunea pregătitoare “Alfabetizare media pentru toți” din cadrul programului DG CNECT al Comisiei Europene. Acord de subvenție: LC-01249049.

Alte resurse:


Media literacy. eMedia.  e-Media: Media Literacy and Digital Citizenship for All / Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. - 2021. - 22 p. [Accesat 05.04.2021]

Disponibil: https://all-digital.org/wp-content/uploads/2021/03/Media-Literacy-Booklet-Emedia-Project-Final-ENG-1.pdf 

Manual de alfabetizare media / Educație media

Manualul oferă o perspectivă a influenței mass-mediei asupra dezvoltării tinerilor și rolul noilor tehnologii informaționale în manipularea realității.

Acest manual este destinat să fie utilizat ca ghid și sursă de inspirație pentru profesorii/-oarele, formatorii/-oarele care sunt dispuși să-și extindă cunoștințele datorită exemplelor practice pe care manualul le furnizează pentru a face față educației media în sala de clasă, în cadrul instruirilor formale și non-formale.
Totodată se adresează educatorilor interesați să își dezvolte competența digitală și să-și îmbunătățească înțelegerea roboticii educaționale ca abordare pedagogică în educația formală sau non-formală.

Manualul este axat pe 3 aspecte ale competenței digitale:
1) Robotică educațională: pentru a dezvolta gândirea computațională cu activități practice.
2) Alfabetizare media: pentru a înțelege puterea și riscurile rețelelor sociale în mediul online.
3) Expresie online: pentru a promova o utilizare mai înțeleaptă a rețelelor sociale, blogurilor, web-radiourilor și web-televizoarelor.
În plus față de manualele tipărite, sunt disponibile și versiunile lor electronice, cu informații suplimentare despre subiectul în cauză. Cursuri online gratuite au fost create pe o platformă moodle.

Manuaul de educație media:
  • explică pe scurt influența mass-media asupra dezvoltării tinerilor
  • oferă considerații tehnice asupra a ceea ce este alfabetizarea mediatică/educația media
  • oferă o imagine de ansamblu a cadrului legislativ, a licențelor și a proprietății mass-media
  • oferă exemple practice pentru a face față alfabetizării media în sala de clasă.
Acest manual susține posibilități pentru un mod nou și inovator de predare a diferitor discipline în școală și a fost realizat în cadrul Proiectului eMedia: alfabetizare media și cetățenie digitală pentru toți care își propune să promoveze educația pentru toți prin elaborarea de orientări educaționale legate de practici digitale. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti