Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Raport anual privind activitățile ECRI pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020


Annual report on ECRI'S activities covering the period from 1 january to 31 december 2020 / European Commission against Racism and Intolerance . - Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2021. - 60 p. [Accesat 18.03.2021]

Disponibil: https://rm.coe.int/annual-report-on-ecri-s-activities-for-2020/1680a1cd59


În fiecare an, ca introducere a raportului său anual, ECRI prezintă principalele tendințe în domeniile rasismului și intoleranței din Europa pentru a arăta contextul în care comisia își continuă eforturile și își va intensifica acțiunea în viitor. Caracteristicile precise și amploarea acestor tendințe, observate în cursul diferitor activități ale ECRI, variază de la o regiune la alta și de la o țară la alta. De obicei, concluziile ECRI cu privire la tendințele din domeniile de politică care intră sub incidența mandatului său se bazează în principal pe constatările care rezultă din vizitele sale privind monitorizările pe țără.

Cu toate acestea, din cauza restricțiilor Covid-19, observațiile ECRI privind tendințele dominante în 2020, într-o măsură mai mare decât de obicei, se bazează pe cercetări de birou, informații colectate din întâlniri și evenimente online, comunicări scrise de la (potențiale) victime individuale și martori ai rasismului sau intoleranței în Europa, contribuții ale membrilor ECRI și concluzii ale partenerilor internaționali sau naționali ai ECRI, precum și din alte surse ale Consiliului Europei.

Ediția din acest an se concentrează pe  4  domenii principale: 

  1. atenuarea impactului pandemiei Covid-19 asupra grupurilor de interes pentru ECRI; 
  2. combaterea rasismului adânc înrădăcinat în viața publică; 
  3. combaterea rasismului și antisemitismului anti-musulman în fața terorismului; 
  4. abordarea reacției adverse împotriva protecției drepturilor omului a persoanelor LGBTI.
Acesta din urmă a primit o secțiune dedicată, având în vedere poziția unică a ECRI privind monitorizarea egalității LGBTI în statele membre ale Consiliului Europei începând cu 2013.

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) este un organism unic de monitorizare a drepturilor omului, specializat în probleme legate de lupta împotriva rasismului, discriminării (pe motive de „rasă”, origine etnică / națională, culoare, cetățenie, religie, limbă, orientare sexuală și identitate de gen), xenofobie, antisemitism și intoleranță în Europa; pregătește rapoarte și emite recomandări statelor membre.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti