Faceți căutări pe acest blog

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030

UE prezintă viziunea, obiectivele și căile pentru a asigura o transformare digitală reușită a Europei până în 2030. Acest lucru este esențial și pentru realizarea tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic, circulară și rezilientă. Ambiția UE este să fie suverană din punct de vedere digital într-o lume deschisă și interconectată și să aplice politici digitale care să permită cetățenilor și întreprinderilor să beneficieze de un viitor digital sustenabil și mai prosper, care pune oamenii pe primul plan. Pentru aceasta este nevoie, printre altele, de abordarea vulnerabilităților și a dependențelor, precum și de accelerarea investițiilor.

La 9 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030. Această viziune pentru deceniul digital al UE se articulează în jurul a patru puncte cardinale:
 1. o populație cu competențe digitale solide și specialiști înalt calificați în domeniul digital,
 2.  infrastructuri digitale durabile,
 3.  securizate și performante, 
 4. transformarea digitală a întreprinderilor și digitalizarea serviciilor publice;


Aceste patru domenii fac parte din „busola digitală” a Europei, care va transpune în termeni concreți ambițiile digitale ale UE pentru 2030 prin:
 • sarcini și etape-cheie
 • o structură solidă de guvernanță comună, inclusiv un sistem de monitorizare de tip semafor pentru identificarea succeselor și a lacunelor
 • proiecte multinaționale care combină investiții din partea UE, a statelor membre și a sectorului privat.

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade: 118 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. - Brussels, 9.3.2021 COM(2021). -
[Accesat 9.03.2021]. - 27 p.

Disponibil : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf

.Comunicare intitulată „Busola pentru dimensiunea digitală către 2030: o traiectorie europeană pentru deceniul digital” prezintă:
 • o viziune pentru 2030 menită să asigure o transformare digitală reușită, bazată pe rolul central al cetățenilor și pe poziția de lider în domeniul tehnologic a Europei, care să pună bazele unei societăți mai reziliente și mai prospere;
 • obiective clare și concrete, structurate în jurul a patru puncte cardinale, obiective care să jaloneze traiectoria de parcurs de către UE către 2030: o populație cu competențe digitale solide și specialiști înalt calificați în domeniul digital, infrastructuri digitale durabile, securizate și performante, transformarea digitală a întreprinderilor și digitalizarea serviciilor publice;
 • un cadru care să identifice principiile digitale și să consolideze astfel rolul cetățenilor în mediul digital;
 • un plan pentru o busolă pentru dimensiunea digitală, astfel încât să se asigure faptul că UE își va atinge aceste obiective. Busola va propune o structură de guvernanță solidă, un cadru care să faciliteze și să accelereze lansarea de proiecte multinaționale pentru a aborda lacunele existente în ceea ce privește capacitățile critice ale UE și un forum multipartit care să permită interacțiunea cu publicul larg;
 • acțiuni care să promoveze modelul european de transformare digitală pe scena mondială
Comunicarea propune să se stabilească un set de principii digitale, să se lanseze rapid proiecte multinaționale importante și să se pregătească o propunere legislativă care să prevadă un cadru de guvernanță solid pentru a monitoriza progresele înregistrate – Busola pentru dimensiunea digitală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti