Faceți căutări pe acest blog

Achiziții noi 2022 - Publicații recente ale Consiliului Europei

Avem plăcerea să Vă prezentăm publicații ale Consiliului Europei , care sunt parte a Donației pentru #BNRM, oferită de Permanent Representation of the Republic of Moldova to Council of Europe 
https://tinyurl.com/46dvkehu

Publicațiile se regăsesc în sală de lectură CPESC/ BNRM și în cazul în care nu aveți posibilitatea să veniți să le consultați, am plasat pentru Dvs. și linkuri pentru accesarea acestora în format online (pentru publicațiile care exista și in varianta electronică), respectiv și rezumatul în limba română .

342.7 / E-91    II-724413      E1/2020/E4

The European Convention on Human Rights : A living instrument / European Court of Human Rights; ed. : Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2020. - 24 p. : facs., fot., il.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma la data de 4 noiembrie 1950, a fost primul instrument care a definit şi a oferit un rezultat obligatoriu drepturilor prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului.


Varianta electronică// Detalii 

http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/11/coe-e-publicatii-conventia-europeana.html


327(478)/ C-85     IV-63730       A0/Con/2020

Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova, 2021-2024 / document prepared by the Office of the Directorate General of Programmes ; Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2020. - 53 p. : tab.

CM(2020)161

Varianta electronică// Detalii

Planul de acțiune 2021–2024 sprijină Republica Moldova în îndeplinirea obligațiilor sale în calitate de stat membru al Consiliului Europei și va contribui la abordarea problemelor fundamentale privind drepturile omului, statul de drept și democrația342.7 / C-85 IV-63728       A1/2020/CO         
Council of Europe : Highlights 2019 : Human rights, democracy and the rule of law : Activity report / forew. : Daniel Höltgen ; Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, [2020]. - 82 p. : fot.

Această publicație prezintă activitatea desfășurată în anul 2019 de diferite organisme și sectoare ale Consiliului Europei, subliniind punctele sale forte și realizările principale.
342.7 / C-85 IV-63726     A1/2019/CO
Council of Europe : Highlights 2018  : Human rights, democracy and the rule of law : Activity report / forew. : Thorbjørn Jagland ; ed. : Liliane Maury Pasquier [et al.] ; Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, [2019]/ . - 76 p. : fig., fot.

Această publicație prezintă activitatea desfășurată în anul 2018 de diferite organisme și sectoare ale Consiliului Europei, subliniind punctele sale forte și realizările principale.

Disponibil: https://edoc.coe.int/en/annual-activity-report/7973-pdf-council-of-europe-highlights-2018.html341.1 / P-93       IV-63724      A0/2021/PRO

Projet de Programme et Budget 2022-2025 du Conseil de L'Europe  / [préf.] : Marija Pejčinović Burić ; Conseil de L'Europe . ─ [Strasbourg] : Conseil de l'Europe. Comité des Ministres, 2021. - 218 p. : tab.

Disponibil: https://rm.coe.int/0900001680a4d5dd

eng https://rm.coe.int/0900001680a4d5de

Le Programme et Budget pour 2022-2025 est un projet ambitieux pour une Organisation plus efficace. État de droit en sortiront renforcés. Nous devons faire en sorte de concrétiser ces objectifs : cela relève de notre responsabilité partagée.
342.7 / G-36 III-139889       F9/2020/GE
Gender Equality and Media : Analytical Report - 2019 Data / ed. : Gender Equality Commission ; Steering Committee of Media and Information Society ; Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2020. - 64 p. : fot., tab.
Disponibil|:
https://rm.coe.int/prems-064620-gbr-2573-gender-equality-in-media/16809f0342

INTRODUCTION AND CONTEXT
METHODOLOGY FOR THE DRAFTING OF THIS REPORT
EXECUTIVE SUMMARY
MEMBER STATES
A. Legislation
B. Policies for the promotion of gender equality in the media
C. Gender Equality Indicators
D. Dissemination of the Council of Europe
Recommendation on gender equality and media
MEDIA REGULATORY AUTHORITIES
A. Gender equality in the decision making of media regulators
B. Gender balance in regulators’ internal structures
SELF-REGULATORY BODIES
MEDIA ORGANISATIONS
CONCLUSIONS
APPENDIX


342.7 / E-28 III-139886        F9/2020/LE

L'égalité entre les femmes et les hommes et les médias  : Rapport - Données pour 2019 / ed. : Commission pour l'égalité de genre ; Comité directeur sur les médias et la société de l'information ; Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2020. - 66 p. : fot., tab.

Édition anglaise : Gender Equality and Media

Disponibil: https://rm.coe.int/prems-064720-fra-2573-gender-equality-in-media-fr/16809f0343
342.7 / H-91       III-139881    E4/2017/HU

Human Rights Education în Action: Practices of Human Rights Education with and by young people / Edited by : Nik Paddison ; Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2017. - 80 p. : fot., il.

Disponibil: https://rm.coe.int/2017-hre-in-action/168072bcd7

This publication aims to share good practices of Human Rights Education. The good practices come in a variety of forms, from training courses and publications to educational tools and strategies, and are primarily based on the principles and methodology of non-formal education. The intention is to show that Human Rights Education comes in many forms and is something that ordinary people and local organisations all over the member states of the Council of Europe are doing

The present publication highlights 16 projects and aims to give an insight into the variety and wealth of youth work practices within the field of Human Rights Education.342.7 / P-12 III-139882 E4/2020/LE

PADDISON, Nik. L'Éducation aux droits de l'homme en action  : Pratiques d'éducation aux droits de l'homme avec et par les jeunes / Nik Paddison . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, Section des Publications, 2020. - 71 p. : fot. - (Apprendre l'égalité. Vivre la dignité).
Bibliogr. în notele de subsol


Cette publication témoigne de l’engagement des organisations de jeunesse et des animateurs de jeunesse envers les valeurs du Conseil de l’Europe à travers seize projets d’éducation aux droits de l’homme qui peuvent tous être qualifiés de bonnes pratiques. Il ne s’agit que d’une infime partie du travail accompli chaque jour en Europe pour faire de l’éducation aux droits de l’homme une réalité pour les enfants et les jeunes de toute l’Europe. En la matière, de nombreuses autres bonnes pratiques sont nécessaires.
 
Vezi de asemenea
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЙСТВИИ - Практика образования в области прав человека для молодежи и с участием молодежи
Настоящая публикация свидетельствует о приверженности молодежных организаций и молодежных работников цен-ностям Совета Европы на примере шестнадцати образова-тельных проектов в области прав человека, которые могут быть квалифицированы как примеры передовой практики. Это лишь малая часть той работы, которая ежедневно прово-дится по всей Европе, чтобы сделать образование в области прав человека реальностью для детей и молодежи повсюду в Европе. Полезны и другие примеры передового опыта.


342.7 / M-70 II-724412       G6/2017/PA

MILOVIDOV, Elizabeth. Parenting in the Digital Age: Parental guidance for the online protection of children from sexual exploitation and sexual abuse / text prepared by Elizabeth Milovidov . ─ [Strasbourg] : Council of Europe Publications, 2017. - 24 p. : fot. - (Building a Europe for and with children).

„Părinții digitali” trebuie să fie modele responsabile și să stabilească comunicarea și încrederea, astfel încât copiii să discute în mod deschis activitățile lor autonome în mediul online. Părinții digitali ar trebui să înțeleagă, de asemenea, ce stil de parenting funcționează cel mai bine pentru familiile lor, astfel încât copiii lor nu doar să participe la era digitală, dar și să se dezvolte, în timp ce sunt protejați de orice riscuri cauzate de acest nou mediu.

 Varianta electronică// Detalii
http://cpescmdlib.blogspot.com/2021/02/coe-e-publicatii-recente-ghidul.html


343.5 / M-12     III-139875    G6/2020/IN

MCGRATH, Kieran. Intervenția în cazurile de exploatare și abuz sexual asupra copiilor : Materiale de instruire / Kieran McGrath; ed. : Consiliul Europei . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2020. - 45 p. : il., tab.

Disponibil: https://rm.coe.int/training-intervening-abuse-ro-final/1680a40d5c

Titlul orig. : Intervening in Cases of Child Sexual Exploitation and Abuse : Training materials
Aceste materiale de instruire au fost elab. în cadrul proiectului "Combaterea violenței împotriva copiilor n Republica Moldova"
Bibliogr. în notele de subsol

Aceste Materiale de instruire stabilesc rezumate ale principalelor domenii de cunoștințe în vederea sprijinirii intervenției adecvate a asistenților sociali / altor specialiști din Republica Moldova atunci când fac demersuri pentru a aborda abuzul și exploatarea sexuală a copiilor. Profesioniștii trebuie să dețină definiții clare a ceea ce înseamnă abuz. În cazul abuzului sexual asupra copiilor, aceștia trebuie să înțeleagă dinamica abuzului și modul de gândire al agresorilor.. De asemenea, trebuie să poată să facă distincție între comportamentul normal, problematic și abuziv în rândul copiilor/adolescenților, deoarece acesta este sursa unei proporții mari de abuz sexual asupra copiilor, iar majoritatea infractorilor adulți încep infracțiunile în adolescență. De asemenea, profesioniștii trebuie să știe cum să examineze cazurile și să efectueze evaluări preliminare, care implică interacționarea cu părinții/îngrijitorii și discuții cu copiii care raportează abuzul. În cele din urmă, trebuie să poată face acest lucru într-un context juridic ce nu afectează negativ modul în care un caz va fi tratat ulterior, fie în instanțele civile, fie în cele penale.

342.7 / L-49 IV-63735     G6/2020/ST


LEGRAND, Jean Claude. Studiu privind problemele sistemice care afectează răspunsul sistemului de protecție a copilului la exploatarea și abuzul sexual asupra copilului în Republica Moldova / Jean Claude Legrand; Consiliul Europei . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. - 49 p.
Bibliogr. : p. 48-49 și în notele de subsol

Disponibil: https://rm.coe.int/studiu-privind-problemele-sistemice-care-afecteaza-raspunsul-sistemulu/16809fa8f2

Acest Studiu are drept scop identificarea unora dintre problemele sistemice cheie care afectează răspunsul sistemului de protecție a copiilor la exploatarea și abuzul sexual asupra copiilor în Republica Moldova, în vederea identificării pașilor următori în implementarea efectivă a Convenției de la Lanzarote la nivel național, inclusiv aspecte de coordonare inter-instituționale. 

Setul de legi, politici, regulamente și servicii necesare în toate sectoarele – în special asistență socială, educație, sănătate, securitate și justiție – pentru a sprijini prevenirea și răspunsul la exploatarea sexuală și abuzul sexual asupra copiilor a fost analizat prin abordarea celor 4 P-uri, promovată de Convenția de la Lanzarote: – Prevenirea și combaterea exploatării sexuale și a abuzului sexual asupra copiilor; – Protecția drepturilor copiilor victime ale exploatării sexuale și ale abuzului sexual; – Urmărirea Penală („Prosecute” în engleză) a făptuitorilor; – Promovarea politicilor relevante și a cooperării naționale și internaționale împotriva acestui fenomen. Acest raport propune o analiză a unei imagini prin contrast a situației în care se află Republica Moldova în ceea ce privește implementarea Convenției de la Lanzarote și tipul de suport și servicii oferite copiilor, care au fost victime ale exploatării și abuzului sexual. Acesta recunoaște eforturile uriașe depuse în ultimii 15 ani pentru consolidarea protecției copilului la nivel național, identificarea unor lacune ca fiind direct legate de nivelul sărăciei din țară, resursele limitate ale autorităților locale și subdezvoltarea serviciilor

342.7 / R-22       IV-63737  G6/2020/RA

Raport privind evaluarea Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului și a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului / elab. de Maria Andriani Kostopoulou; Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2020. - 32 p. - (Construirea unei Europe pentru și cu copii).
Bibliogr. în notele de subsol

Disponibil: https://rm.coe.int/peer-review-report-gd-143-270-final-rev-ro/1680a2ceea

Raportul a fost elaborat sub auspiciile Diviziei pentru Drepturile Copilului din cadrul Departamentului pentru Drepturile Copilului și Valorile Sportului al Consiliului Europei, în cadrul proiectelor Consiliului Europei „Combaterea violenței împotriva copiilor în Republica Moldova”.

 Consiliul Europei s-a angajat să desfășoare acest exercițiu la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare – MSMPS), reieșind din necesitatea de a stabili dacă aceste Hotărâri de Guvern sunt conforme cu standardele Consiliul Europei și cu alte standarde internaționale în domeniul exploatării sexuale sau abuzului sexual al copiilor. La pregătirea acestui Raport au fost utilizate cadrul juridic național relevant și standardele internaționale, precum și alte materiale și documente relevante


343.5 / G-94        IV-63727                  E6/2021/GU

Guidance Note on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation  : [GRETA (2020) 12] / Council of Europe ; GRETA Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings . ─ [Strasbourg] : [s. n.] , 2021. - 35 p. : tab.
Bibliogr. în notele de subsolThe new Guidance note on preventing and combating trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation sets out the key indicators to support states in ensuring, for example, properly-functioning labour inspectorates, reporting requirements, effective victim identification and assistance and appropriate criminal justice responses.347.8 / B-94     III-139877     F9/2021/GH

BUNDUCHI, Ion; STATE, Vasile. Ghidul furnizorilor de servicii media audiovizuale privind codul serviciiilor media audiovizuale [/ Ion Bunduchi, Vasile State; ed. : Consiliul Europei . ─ Chişinău : Council of Europe Publications, 2021. - 46 p.
Disponibil:  https://rm.coe.int/ghidul-furnizorilor-media-ro-modificat-3/1680a2602b 

Acest material a fost elab. în cadrul Proiectului "Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizual din Republica Moldova"

Din anul 2019 în Republica Moldova este în vigoare un nou cadru juridic ce transpune în legislația națională cea mai importantă directivă europeană în materie de audiovizual. Iar Ghidul, elaborat de către experții media Ion Bunduchi și Vasile State, își propune anume o înțelegere mai bună a prevederilor Codului Serviciilor Media Audiovizuale (CSMA).

Pentru a răspunde cât mai exact eventualilor cititori ai Ghidului, autorii, până a-l elabora, au desfășurat o anchetă în rândul furnizorilor de servicii media.

Întrebarea-cheie, între cele șapte conținute în anchetă, a fost: „Ce articole/prevederi din CSMA și din legislația conexă vă este dificil de înțeles și, prin urmare, necesită explicații suplimentare?”. Astfel, din răspunsurile recepționate autorii au colectat un set de întrebări ce reflectă, de fapt, necesitatea elucidării mai multor norme. În acest sens, Ghidul este util atât furnizorilor de servicii media, cât și tuturor celor interesați de problematica domeniului audiovizualului.

347.8 / Б-91  III-139895   F9/2021/RU

БУНДУКИ, Ион; СТАТЕ, Василе. Руководство для поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по кодексу аудиовизуальных медиауслуг / Ион Бундуки, Василе Стате; издатель : Совет Европы . ─ Кишинев : Council of Europe Publications, 2021. - 51 p.

Это издание было опубликованно в рамках проекта "Продвижение Европейских Стандартов в Аудиовизуальном Регулировании Республики Молдова"

Disponibil: https://rm.coe.int/ghidul-furnizorilor-media-ru-2-1-/1680a2604e

Любое телевидение, где бы оно ни было, для того чтобы мы могли его смотреть должно появиться, работать и приходить в наши дома в соответствии с законом. Именно поэтому нужен закон. А закон, в свою очередь, должен гарантировать большие свободы, а также налагать большую ответственность на поставщиков медиа – услуг, чтобы аудиовизуальная сфера приносила гражданам ожидаемые выгоды. С 2019 года в Республике Молдова действует новая правовая база, привносящая в национальное законодательство важнейшую европейскую директиву в области аудиовизуального вещания. Известно, что даже наилучший закон работает не сам по себе, а благодаря действиям людей. А для того, чтобы действиями достичь преследуемых законом целей, закон должен, прежде всего, быть понят. Как его буква, так и дух. Данное Руководство предназначено именно для лучшего понимания положений КАМУ. Чтобы максимально точно ответить потенциальным читателям, авторы Руководства перед его составлением провели опрос поставщиков медиа-услуг. Ключевым вопросом из семи вошедших в опрос, был: «Какие статьи/положения КАМУ и связанного с ним законодательства вам трудно понять и, следовательно, нужно дополнительно разъяснить?». Так из полученных ответов мы сформировали блок вопросов, которые, по сути, отражают необходимость прояснения нескольких норм. В связи с этим Руководство может быть полезно как поставщикам медиа-услуг, так и всем, кто интересуется вопросами аудиовизуальной сферы.


070 / G-15 III-139884     F9/2020/MI

GALIZIA, Daphne Caruana. speaks out : The last recorded interview with Daphne Caruana Galizia, 6 October 2017 / [interv.] Daphne Caruana Galizia; ed. : Merilyn Clark, William Horsley ; Council of Europe. ─ Abridged version . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2020. - 31 p. : portr.

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/media/8761-a-mission-to-inform-daphne-caruana-galizia-speaks-out.html

http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/10/coe-e-publicatii-o-misiune-de-informa.html

The last recorded interview with Daphne Caruana Galizia 6 October 2017 (Abridged version)
http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/10/coe-e-publicatii-o-misiune-de-informa.html

Daphne Caruana Galizia, Malta’s foremost investigative journalist, was killed on 16 October 2017 in a targeted car bomb attack near her home. Her reporting focused incisively on members of Malta’s political and business elite and allegations of corruption, money laundering and organised crime. In this interview, recorded 10 days before her death, she spoke about facing multiple defamation lawsuits and of living in a “climate of fear” because of threats and acts of violence. She characterised her situation as “one woman with a blog” against the “constant propaganda” of a powerful political machine. At the time of publication her murder remains unresolved.338.4 / C-94 III-139893   H2.3/2019 CU
Cultural Routes of the Council of Europe [/ ed. : Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2019. - 58 p. : fot.  

Prin Programul Rute Culturale, Consiliul Europei oferă un model de management cultural și turistic.Sunt organizate periodic reuniuni, cursuri de formare, seminarii și forumuri pentru a promovaschimburile și dezvoltarea de strategii comune și inovatoare menite să sprijine dezvoltarea economică și culturală, a turismului durabil și a cetățeniei europene.

Varianta electronică// Detalii 
http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/11/coee-publicatii-rutele-culturale-ale.html


81/ C-45 III-139892     H1.3/2019/CH

Changing contexts, evolving competences : 25 years of inspiring innovation in language education / [ed. : David Newby, Frank Heyworth, Marisa Cavalli] . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2019. - 168 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. : p. 155-168
ISBN: 978-92-871-8995-0
Disponibil: https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECML-resources/ECML-changing-contexts-evolving-competences-EN_03082020_081830.pdf?ver=2020-08-03-081830-400

This publication celebrates a momentous stage in the history of the European Centre for Modern Languages: its 25th anniversary. Its central aims are to review and showcase the achievements of the ECML, as reflected in its many projects and publications, and to put its achievements in the context of the broader work of the Council of Europe, which celebrated in 2019 its 70th anniversary. It includes contributions from international experts working at the cutting edge of language education as well as stakeholders responsible for supporting and implementing the outcomes of ECML projects.


81'243:37.02(4) / C-76    III-139890     H1.3/2019/CON
Contextes changeants, compétences en évolution : inspirer l'innovation dans l'éducation aux langues depuis 25 ans / [éd. : David Newby, Frank Heyworth, Marisa Cavalli] . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, Division des Publications , 2019. - 184 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. : p. 170-184
ISBN: 978-92-871-8994-3341.6/ G - 42     II-714321       E6.1/2018/GH
 Ghid privind articolul 5 din convenție
  : Dreptul la libertate și la siguranță / Consiliul Europei. Curtea europeană a Drepturilor Omului . ─ Chișinău : Consiliul Europei, 2018. - 74 p.
ISBN: 978-9975-87-373-4

Ghidul este conceput pentru a informa practicienii în domeniul dreptului cu privire la hotărârile principale pronunțate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ghidul analizează și rezumă jurisprudența cu privire la aplicarea articolului 5 din Convenția Europeană. Cititorii vor găsi aici principiile-cheie aplicabile, precum și precedentele judiciare relevante cu privire la acest articol.


341.6 G-42       II-716651       E.6.1/2018/GH
Ghid privind articolul 6 din Convenție  : Dreptul la un proces echitabil : (Latura penală) / Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. -120 p.
ISBN: 978-9975-144-52-0

Prezentul ghid doreşte să ofere practicienilor dreptului informaţii privind cele mai importante hotărâri în materie pronunţate de Curtea de la Strasbourg, din momentul creării sale până în prezent. Ghidul prezintă aşadar principiile-cheie care decurg din jurisprudenţa Curţii, precum şi precedentele relevante.
Vezi de asemenea 

Achiziții noi 2021 - Publicații recente ale Consiliului EuropeiPublicații CoE privind drepturile copilului
Publicații CoE privind mass-media, internetul, inteligența artificială
Publicații CoE privind egalitatea de gen

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti