Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publcatii: Impactul crizelor economice asupra drepturilor omului


The impact of the economic crisis and austerity measures on human rights in Europe: Feasibility study: Adopted by the Steering Committee for Human Rights (CDDH) on 11 December 2015. – Strasbourg, Council of Europe, 2016. – 46 p. - [Accesat la 05.06.2017].
Disponibil: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Publications/Impact%20economic%20crisis%20CDDH.pdf


L’impact de la crise économique et des mesures d’austérité sur les droits de l’homme en Europe: Etude de faisabilité: Adoptée par le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) le 11 décembre 2015. – Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2016. – 48 p. - [Accesat la 05.06.2017].
Disponibil: https://edoc.coe.int/fr/index.php?controller=get-file&freeid=7303


Drepturile persoanei umane sunt (…) amenințate de către repercusiunile crizei economice și de către creșterea inegalităților. … societățile europene au suferit efectele recentei crize economice, care a alterat profund coeziunea socială în multe State membre și care ar putea finisa prin compromiterea statului de drept și a democrației.”, a menționat Thorbjørn Jagland, Secretarul General al Consiliului Europei în Raportul său privind situația democrației, drepturilor omului și statului de drept în Europa” din 17 aprilie 2014.Introducerea noilor măsuri, amendarea legislației existente sau revizuirea punerii în aplicare sau interpretării legislației existente, în cadrul unui obiectiv politic general de redresare economică și de restabilire a finanțelor publice sănătoase, pot pune la o grea încercare sistemul drepturilor omului, fie în raport cu publicul larg sau cu anumite grupuri vulnerabile. Prezentul studiu a evidențiat o serie de domenii relevante care intră în sfera de aplicare a standardelor Consiliului Europei, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Aceste considerațiuni au convins CDDH să concluzioneze asupra unei posibile valori adăugate a continuării lucrărilor și angajării noilor activități în ceea ce privește impactul crizei economice asupra drepturilor omului în Europa, subliniind în același timp necesitatea evitării suprapunerii cu activitatea altor grupuri de experți.

În cazul în care Comitetul de Miniștri consideră că este nevoie de un nou instrument care să nu fie obligatoriu, dar care să ofere orientări autorităților naționale pentru o mai bună implementare a standardelor Consiliului Europei deja existente, și în același timp să propună soluții privind problemele menționate mai sus, acesta ar putea prevedea un astfel de instrument care să ia forma fie a unei recomandări, fie a unor orientări. Suplimentar, ar putea fi luate și alte măsuri, cum ar fi o declarație de principiu a Comitetului de Miniștri (așa cum se practică în ceea ce privește problema afacerilor și a drepturilor omului), o compilație a standardelor deja existente sau un ghid de bune practici.

Alternativ, Comitetul de Miniștri ar putea decide să axeze activitatea CDDH în primul rând asupra pregătirii unei compilări de standarde și principii generale identificate în jurisprudența Curții în domenii indicate în prezentul studiu: accesul la justiție și la un proces echitabil; dimensiunea gender a crizei economice; șomajul tinerlor și copiii; suprapopularea închisorilor; protecția lucrătorilor migranți și a solicitanților de azil; coeziunea socială. O asemenea compilație ar putea contribui la creșterea accesibilității și sensibilizării jurisprudenței Curții printre autoritățile naționale și alte organisme ale Consiliului Europei. Aceasta ar putea fi însoțită de o culegere de bune practici. În această bază, Comitetul de Miniștri ar putea decide pe viitor dacă este nevoie o continuare a acestor activități, inclusiv posibila pregătire a unui nou instrument care să nu fie obligatoriu.

Mai multe publicații ale Consiliului Europei la acest subiect:


 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti