Faceți căutări pe acest blog

Cooperarea Republicii Moldova cu UE în domeniul energeticObiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel cunoscute ca Obiective Globale, sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate.
Aceste 17 obiective se bazează pe succesele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, iar acum avem şi domenii noi, cum ar fi schimbările climatice, inegalitatea economică, inovațiile, consumul durabil, pacea și justiția, printre alte priorități. Obiectivele sunt interconectate - de multe ori cheia succesului într-un domeniu va implica abordarea unor aspecte mai frecvent asociate cu un altul.Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
 În domeniul energiei și al schimbărilor climatice, mai exact ODD 7 „Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, din surse sigure, durabile și moderne” și ODD 13 „Întreprinderea unor acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor climatice și a efectelor acestora”, UE a stabilit obiective ambițioase pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile. În plus, există un angajament politic de alocare a cel puțin 20 % din bugetul UE pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Comisia a propus deja soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în toate sectoarele economiei 13 , iar în curând va prezenta un pachet de inițiative pentru a încuraja tranziția către o energie curată. Acest pachet se va concentra pe realizarea obiectivelor privind eficiența energetică și sursele regenerabile, în scopul realizării uniunii energetice și în special a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030. Pachetul va contribui la stimularea ocupării forței de muncă și a creșterii economice, aducând beneficii rapide pentru economia reală.


 Pe data de 29 mai 2017  la Centrul de Informare ONU al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova s-a desfășurat Conferința publică cu genericul: "Energie sigură şi sustenabilă prin efort comun şi consum responsabil”, cu vernisarea expoziţiei “Energie sustenabilă”.
Conferinţa și-a propus să crească nivelul de conștientizare și de înţelegere a modului în care se poate îmbunătăţi eficiența energetică. Acţiunea vine în sprijinul Agendei 2030, de promovare şi susţinere a celor 17 ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă).

CPESC a contribuit la Expozitia pregatită in contextul evenimentului cu un compartiment dedicat Politicii energetice a UE, cooperarii UE cu tarile Parteneriatului Estic in cadrul progamelor UE, cooperării RM  cu UE în domeniul energetic, armonizării legislative si  evoluției sectorului energetic in  RM in contextul implementarii Acordului de Asociere..La expozitie sunt prezentate documente, cărții, e -publicații POLITICA ENERGETICĂ A UE

descarcati sau consulati in sala de lectura CPESC

Europa se confruntă cu o cerere tot mai mare de energie, cu prețuri volatile și cu întreruperi în aprovizionarea cu energie. De asemenea, trebuie să reducem impactul sectorului energetic asupra mediului.
Pentru a face față acestor probleme, avem nevoie de o strategie europeană clară în domeniul energiei.
Politica energetică a UE are 3 obiective principale:
 1. securitatea aprovizionării
 2.  competitivitate
 3.  durabilitate Uniunea energiei
Comisia a lansat inițiative în vederea creării unei Uniuni Europene a Energiei. Aceasta le va oferi cetățenilor și întreprinderilor din UE posibilitatea de a avea acces la energie sigură, ecologică și la prețuri abordabile.
Uniunea energiei se bazează pe actuala politică energetică a UE, inclusiv pe cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și pe Strategia EUROPEANĂ PENTRU SECURITATE ENERGETICĂ

OBIECTIVELE UE PRIVIND ENERGIA
UE a stabilit o serie de obiective în materie de energie și climă pentru 2020, 2030 și 2050.

OBIECTIVE PENTRU 2020
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990
• 20% din energie din surse regenerabile
• creșterea cu 20% a eficienței energetice

OBIECTIVE PENTRU 2030
• reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră
• cel puțin 27% din energia UE va fi obținută din surse regenerabile
• sporirea eficienței energetice cu 27-30%
• atingerea unui nivel de interconectare electrică de 15% (mai exact, 15% din energia electrică produsă într-o țară din UE va putea fi transportată către alte state membre)

OBIECTIVUL PENTRU 2050

Se dorește o reducere cu 80-95% a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu nivelurile din 1990. Foaia de parcurs Perspectiva energetică 2050 arată cum se poate realiza acest lucru. 


Legislaţia UE - sinteze
Politica energetică europeană

Fise tehnice privind UE
 
UE, uniunea energetică și combaterea schimbărilor climatice. - 2017 
 Fișă informativă - Uniunea energetică 2015
Întrebări și răspunsuri referitoare la Comunicarea Comisiei Europene: Protocolul de la Paris - un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020

The Energy Charter Treaty
Publicatii UE
Publicatii/studii
https://ec.europa.eu/energy/en/publications
https://ec.europa.eu/energy/en/studies

Cooperarea internatională 

este un program de cooperare internațională în domeniul energetic între Uniunea Europeană (UE), statele riverane ale Mării Negre și Mării Caspice, și țările învecinate cu acestea. Programul este operațional începând cu 1996. INOGATE este unul dintre programele longevive de asistență tehnică în energetică ale UE
Program Inogate in  Moldova 

Comunitatea Energetică Europeană

este o asociație între statele Uniunii Europene și cele din Europa de Sud-Est, care are ca scop crearea unei piețe a electricității și gazului între UE și alte țări.

 Parteneriatul Esic

Eastern Partnership Platform on Energy Security
Eastern Partnership Energy Flagship Initiative

Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the
Eastern Partnership countries/ COR  (2016). - 26 p.

Eastern Partnership Prospects on Energy Efficiency and RenewableConvenţia primarilor privind clima şi energia 
reuneşte mii de autorităţi locale şi regionale care s-au angajat în mod voluntar să îndeplinească obiectivele UE privind clima şi energia pe teritoriul lor.

Covenant of Mayors East

SUPPORT SERVICES FOR THE COVENANT OF MAYORS EAST FINAL REPORT 19 September 2011 – 18 December 2015

Oficiu  СоМ East в Молдове  str Vasile Alecsandri  78, оf. 210 Chisinau , 2012, Moldova


MOLDOVA

in  n ceea ce privește cooperarea cu UE în domeniul energetic, RM şi-a stabilit următoarele priorităţi: i) integrarea în piaţa energetică a UE, inclusiv prin participarea deplină la Tratatul Comunităţii Energetice, pregătirea condiţiilor pentru aderarea la ENTSO-E şi eventuala aderare la ENTSO-G;
 ii) obţinerea sprijinului UE în implementarea proiectelor de diversificare a surselor de aprovizionare a RM cu resurse energetice (construcţia gazoductelor, interconexiunilor electrice, dezvoltarea proiectelor de eficienţă energetică, investiţii în resurse alternative).

Noile interconexiuni energetice ale Moldovei cu UE vor asigura concurenţa şi vor creşte siguranţa în aprovizionare: Iinterviu cu  cu Alexandru Săndulescu, consilierul prim-ministrului R. Moldova în politici energetice în cadrul Misiunii UE de Consiliere în Politici Publice (EUHLPAM)// Timpil. - 2015. -  22 septembrie 

Programul MoREEFF oferă împrumuturi pentru implementarea tehnologiilor energo-eficiente în locuințe
Pentru a-i ajuta pe locatarii și proprietarii spațiilor locative din Moldova să reducă consumul și facturile de energie, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a elaborat Facilitatea de Finanțare a Eficienței Energetice în Sectorul Rezidențial din Moldova (MoREEFF).


a fost lansată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), cu scopul  susţinerii investiţiilor în eficienţa energetică de către întreprinderile din Moldova. Cu ajutorul MoSEFF, BERD a oferit suma de 42 milioane euro pentru creditare prin intermediul băncilor partenere locale. 

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova
 îşi propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova.

Publicatii


 VEZI


  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Cautare in

  Traduceti