Faceți căutări pe acest blog

CoE : e-publicații recente: Strategiile CoE pentru drepturile copiilor

Strategia Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului 2022 - 2027: Drepturile Copilului în Acțiune: de la implementarea continuă la inovarea comună

Strategia identifică 6 obiective strategice:

  • Libertatea de violență pentru toți copiii
  • Egalitatea de șanse și incluziunea socială pentru toți copiii
  • Accesul la utilizarea în siguranță a tehnologiilor pentru toți copiii
  • Justiție prietenoasă pentru toți copiii
  • Oferirea vocii fiecărui copil
  • Drepturile copiilor în situații de criză și urgență
 Detalii/ Varianta electronică https://cpescmdlib.blogspot.com/2022/02/coe-e-publicatii-recente-strategia.html

Final implementation report of the Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021): Report 

Disponibil: https://edoc.coe.int/en/children-s-rights/11392-final-implementation-report-of-the-council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2016-2021.html

Raport privind implementarea finală a Strategiei Counsiliului Europei pentru drepturile copilulu

De la lansarea Programului „Construirea unei Europe pentru și cu copii” în 2006, Consiliul Europei a promovat și a sprijinit punerea în aplicare a drepturilor copilului în Europa în cadrul mai multor cicluri de Strategii. Acest raport, prezentat Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în octombrie 2022, ilustrează implementarea celei de-a treia Strategii pentru Drepturile Copilului (2016-2021). Se bazează pe informații care provin dintr-o varietate de surse: informații care au fost furnizate de statele membre printr-un sondaj și de diferite organisme ale Consiliului Europei prin intermediul Grupului operativ intersecretariat pentru drepturile copilului sau care au fost cercetate printre cele mai recente. cazul Curții Europene a Drepturilor Omului sau constatările unei serii de organisme de monitorizare ale Consiliului Europei.

Acoperind toate cele cinci domenii prioritare ale celei de-a treia strategii – șanse egale, participare, o viață fără violență, justiție prietenoasă copiilor și drepturile copiilor în mediul digital – raportul indică realizările, soluțiile inovatoare și lacunele rămase în legislație și politici care pot servi, de asemenea, ca surse de inspirație pentru viitoarele acțiuni naționale și europene.

DIN CUPRINS:

Introducere

REALIZAREA STRATEGIEI PRIN ACȚIUNE ȘI PARTENERIATE EUROPENE ȘI NAȚIONALE: POATE FI NUMITĂ ACEASTA UN SUCCES?
1. Progresul general realizat în cadrul Strategiei 7
2. Parteneriatele ca precondiții esențiale pentru implementarea Strategiei

EVALUAREA FINALĂ A PROGRESULUI REALIZAT ÎN CELE CINCI DOMENII PRIORITARI ALE STRATEGIEI (2016-2021): O BOGĂȚIE DE ACTIVITĂȚI CARE PUN COPILUL ÎN CENTRU
1. Domeniul prioritar 1: Oportunități egale pentru toți copiii
2. Domeniul prioritar 2: Participarea tuturor copiilor
3. Domeniul prioritar 3: O viață fără violență pentru toți copiii
4. Domeniul prioritar 4: O justiție prietenoasă copilului pentru toți copiii
5. Domeniul prioritar 5: Drepturile copilului într-un mediu digital
6. Accent pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (2020-2021)
 
LECȚIILE ÎNVĂȚATE ȘI PERSPECTIVELE DUPĂ 2021: CE VA URMA?
1. Lecții învățate: concluziile din perioada de implementare 2016-2021
2. Impactul global impact: Contribuția la Agenda 2030
3. Drumul înainte: de la acțiunea care trebuie urmată la acțiunea inovatoarea
ANEXE

VEZI de asemenea
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti