Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Cum să transmiteți informații prietenoase copiilor aflați în situație de migrație - Manual pentru profesioniști

Cum să transmiteți informații prietenoase copiilor aflați în situație de migrație - Manual pentru profesioniști. - Strasbourg , 2021. - 135 p. . - (Construind o Europă cu și pentru copii) [Accesat 1.03.2022]

Disponibil : https://edoc.coe.int/en


Plin de sfaturi practice, exemple de practică promițătoare și întrebări pe care copiii le-ar putea avea cu privire la drepturile lor, acest manual oferă îndrumare și idei asupra cărora se poate reflecta pentru profesioniști și voluntari, despre cum să discute cu copiii neînsoțiți, separați și însoțiți în migrație, cu privire la drepturile lor și la procedurile care îi afectează. Acest manual prezintă modalități și metode de a comunica despre standardele actuale și drepturile copiilor și modalități de îmbunătățire a practicii asigurând accesul copiilor la informații inteligibile care îi ajută în călătorie.

Realizată de Divizia pentru Drepturile Copilului pentru a consolida accesul la drepturi și proceduri pe înțelesul copiilor, la realizarea acestei lucrări au participat în calitate de co-autori practicienii care lucrează cu copiii aflați în siuație de migrație în statele membre ale Consiliului Europei și lucrarea integrează recomandările făcute de copii în timpul consultărilor care au avut loc în cinci state membre.


Lipsa informațiilor exacte descurajează refugiații și migranții. Fără existența unor surse sigure de informații precise, refugiații și migranții au parte de un plus de stres și anxietate; se simt pierduți și nu înțeleg ceea ce li se întâmplă sau ceea ce li se va întâmpla. Lipsa de informații accesibile creează, de asemenea, confuzii în mijloacele de comunicare a informațiilor legate de migrare cu cele legate de contrabandiști și alte rețele criminale. Problema este și mai gravă atunci când vine vorba de copiii refugiați și migranți, în special dacă aceștia sunt neînsoțiți sau separați de familiile lor. Oferirea de informații copiilor înseamnă mai mult decât înmânarea unei broșuri cu privire la drepturi și proceduri. Înseamnă să le vorbim într-un mod pe care ei îl înțeleg, în funcție de vârsta, sexul și cultura lor. Înseamnă construirea unei relații de încredere. Înseamnă să-i ajutăm să înțeleagă aspectele cu care se confruntă atunci când ajung în Europa. Realitatea este că informațiile, atunci când sunt disponibile, cel mai adesea nu sunt furnizate într-o manieră pe înțelesul copiilor și adecvată vârstei acestora.

Continut

Introducere
1 Concepte transversale
Ce înseamnă informații pe înțelesul copiilor?
Când au copiii nevoie de informații pe înțelesul lor
Cum puteți comunica într-o manieră potrivită copiilor?
Relația de încredere
Importanța comunicării non-verbale
Instrumentele folosite pentru transmiterea
informațiilor pe înțelesul copiilor
Adaptarea informațiilor pentru abordarea
vulnerabilităților copilului
Proceduri dedicate copilului 
2 Sosirea la granițe, externe și interne
Cine ar trebui să ofere informații la sosire?
Ce informații trebuie să primească copiii la sosire?
Cum pot fi informațiile comunicate într-un
mod pe înțelesul copiilor la sosire?
Vulnerabilități specifi ce 
3 Evaluarea și identifi carea vârstei
Cine ar trebui să ofere informații?
Ce informații sunt necesare copilului cu privire la evaluarea vârstei?
• Motivele pentru care autoritățile realizează evaluarea vârstei
• Informații despre statutul copilului în timpul procedurii de evaluare a vârstei
• Informații despre procedura în sine
• Consimțământul în cunoștință de cauză și dreptul de a fi ascultat
• Nevoia de informații specifice
Când trebuie copilul să primească informații?
Cum puteți informafi eficient copilul cu privire la evaluarea vârstei?
Acordați atenție nevoilor de informare a copiilor cu vulnerabilități specifices4 Protecția copilului: asigurare și îngrijire
Cine ar trebui să comunice informațiile despre protecția copilului, îngrijire și primire?
Ce informații trebuie să transmiteți copilului?
• Cazare
• Îngrijire medicală
• Educație, învățământ profesional, sesiuni de ucenicie, munca
• Timp liber, cultură, sport, voluntariat
Vulnerabilități specifi ce 
5 Accesul la tutelă și la consilieră juridică
Cine ar trebui să ofere informațiile?
De ce informații are copilul nevoie?
• Accesul la un tutore sau avocat
• Rolurile și responsabilitățile tutorilor și avocaților
• Participarea la procesul de luare a deciziilor
• Planifi carea viitorului
Vulnerabilități specifi ce 
6 Procedurile de imigrație și azil și soluțiile durabile
Cine ar trebui să ofere informații despre procedurile de imigrație și azil și despre soluțiile durabile copiilor în situație de migrație?
Ce informații ar trebui furnizate?
• Informații despre azil și imigrație
• Informații specifi ce despre procedurile aplicate în statul gazdă
• Aspectele legale
• Aspectele practice
• Punctele de tranziție
• Copiii reținuți pe baza statutului de imigrant
• Soluțiile durabile
• Returnările Concluzii
Anexa 1 Fișe informative
Fișă informativă privind răspunsul în situații de urgență și la sosire
• Amintiți-vă că prioritățile dvs. nu sunt aceleași cu ale copilului
• Informații de care veți avea nevoie de la copil
Fișă informativă cu privire la informațiile pe înțelesul copilului și sistemul de protecție a copilului
Fișă informativă cu privire la evaluarea vârstei
Instrumente pentru facilitarea comunicării tutorilor cu copiii
Sfaturi de comunicare despre soluțiile durabile
Informații suplimentare pentru situația de detenție
Anexa 2 Tabel cu principalele standarde
Anexa 3 Referințe
Vezi de asemenea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti