Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Implementarea hotărârilor CEDO: o nouă fișă tematică privind cazurile de violență domestică

 

Domestic violence / Department for the execution of judgments of the European Court of Human Rights . - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2022. - 18 p. [Accesat la 25.03.2022]


Fișa tematică rezumă măsurile raportate de 12 state membre , inclusiv Moldova , pentru a ajuta la prevenirea violenței domestice, la protejarea victimelor și la urmărirea penală a infractorilor, ca răspuns la 18 hotărâri diferite ale CEDO.

Acesta acoperă subiecte, inclusiv măsuri de sensibilizare, consolidarea protecției juridice și a sprijinului pentru victime și îmbunătățirea investigațiilor, precum și pași pentru a îmbunătăți monitorizarea și colectarea de date.

Aceasta este a treisprezecea dintr-o serie de fișe informative tematice privind modificările aduse legislației, politicilor și practicilor naționale din Europa legate de punerea în aplicare a hotărârilor CEDO.

Fișele anterioare acoperă chestiuni constituționale, investigații eficiente, libertatea religioasă, mediul înconjurător, independența și imparțialitatea sistemului judiciar, drepturile copiilor, libertatea de exprimare, condițiile de detenție, drepturile persoanelor LGBTI, libertatea de întrunire și asociere, migrație și azil. și romi și călători.

Din cuprinsul fișei:
  1. POLITICI NAȚIONALE INTEGRATE
  2. PROTECTIE JURIDICĂ, SUPORT ACORDAT VICTIMEI ȘI INVESTIGAȚII EFICIENTE
  3. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI SENSIBILIZARE
  4. MONITORIZARE SI COLECTARE DE DATE
  5. INDEXUL CAZURILOR
Fișe tematice ale Departamentului pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului: https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/coe-e-publicatii-recente-fise-tematice.html

 Vezi de asemenea 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti