Faceți căutări pe acest blog

Achiziții noi - Publicații recente ale Consiliului Europei

Avem plăcerea să Vă prezentăm publicații ale Consilului Europei , care sunt parte a Donației pentru #BNRM, oferită de Permanent Representation of the Republic of Moldova to Council of Europe în contextul evenimentului aniversar #25RMCoE_BNRM desfășurat la BNRM https://tinyurl.com/y9t24j5k

Publicațiile se regăsesc în sală de lectură #CPESC, BNRM și în cazul în care nu aveți posibilitatea să veniți să le consultați, am plasat pentru Dvs. și linkuri pentru accesarea acestora în format online (pentru publicațiile care exista și in varianata electronică), respectiv și rezumatul în limba română . 

Amintim reprezentanților de biblioteci care sunt interesați de dezvoltarea propriei colecții cu publicații CoE să ne contactați la urmatoarea adresă: cpesc@bnrm.md

 A.1/2018 CO 342.7/I-85 IV-61570

Council of Europe : Highlights 2017. Human rights, democracy and the rule of law : Activity report / Council of Europe = Consiliul Europei - Repere 2017. Drepturile omului, democrația și statul de drept: Raport de activitate .─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2018 .-76 p. [Accesat : 05.01.2021]
Disponibil : https://edoc.coe.int/en/annual-activity-report/7631-pdf-council-of-europe-highlights-2017.html

Această publicație prezintă activitatea desfășurată în anul 2017 de diferite organisme și sectoare ale Consiliului Europei, subliniind punctele sale forte și realizările principale.
„Pe măsură ce Consiliul Europei se apropie de cea de-a 70-a aniversare în 2019, ne confruntăm cu riscuri în creștere ce țin de democrație pe tot continentul.
■ Populismul, dezinformarea, discriminarea și amenințările pe scară largă în adresa statului de drept necesită atenția noastră urgentă.
■ Pericolul reprezentat pentru drepturile omului în Europa se află la cel mai înalt nivel înregistrat de la cel de-al doilea război mondial încoace. Protejarea persoanelor împotriva măsurilor arbitrare de către stat intră în competența noastră și este în prezent principalul nostru obiectiv.
■ Activitățile Consiliului Europei descrise în acest document demonstrează că suntem la fel de hotărâți ca oricând să susținem drepturile și valorile consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. " / Thorbjørn Jagland, secretar general al Consiliului Europei (2009-2019). 

 

A.1/2019 CO 342.7/C-85 IV-61587

Council of Europe : Highlights 2018. Human rights, democracy and the rule of law : Activity report / Council of Europe = Consiliul Europei - Repere 2018. Drepturile omului, democrația și statul de drept: Raport de activitate .─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2019 .-76 p. [Accesat : 05.01.2020]
Dipsonibil : https://edoc.coe.int/en/annual-activity-report/7973-pdf-council-of-europe-highlights-2018.html

Această publicație prezintă activitatea desfășurată în 2018 de diferite organisme și sectoare ale Consiliului Europei, subliniind punctele sale forte și realizările principale.
„Multe părți ale Europei se confruntă astăzi cu amenințări la adresa libertății de exprimare, discriminării minorităților și a persoanelor vulnerabile, precum și riscuri pentru justiția independentă și statul de drept. Apar noi provocări, inclusiv forme noi de sclavie și exploatare, precum și impactul inteligenței artificiale asupra drepturilor omului. Prin urmare, împreună cu statele membre, ne consolidăm organizația pentru a fi gata să facem față provocărilor de mâine.” / Thorbjørn Jagland, secretar general al Consiliului Europei (2009-2019). 


G.1/2019 IM 349.3/I-56 II-720536
Improving the Protection of Social Rights un Europe : Vol. 1, Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe, adopted by the CDDH at its 89th meeting (19-22 June 2018) / Council of Europe = Îmbunătățirea protecției drepturilor sociale în Europa: Volumul 1.Analiza cadrului legal al Consiliului Europei pentru protecția drepturilor sociale în  Europa.- Strasbourg, 2019 .-160 p. [Accesat : 05.01.2021]
 

Disponibil : https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-eng/1680a0770a


 

 

G.1/2019 AM 349.3/A-47 II-720535

Améliorer la protection des droits sociaux en Europe : Vol. 1, Analyse du cadre juridique du Conseil de l'Europe de la protection des droits sociaux en Europe, adoptee par le CDDH lors de sa 89e réunion (19-22 juin 2018) / Conseil de l'Europe = Îmbunătățirea protecției drepturilor sociale în Europa: Volumul 1. Analiza cadrului legal al Consiliului Europei pentru protecția drepturilor sociale în Europa.- Strasbourg, 2019 .-160 p. [Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-i-fra/1680a0770b


Cartea oferă o imagine de ansamblu asupra acțiunilor ulterioare ale Consiliului Europei pentru drepturile sociale întreprinse de Secretarul General, Comitetul de Miniștri, Adunarea Parlamentară, Congresul Autorităților Locale și Regionale, Comisarul pentru Drepturile Omului și Conferința ONG-urilor.  

Rezumat detaliat : http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/07/blog-post_6.html


G.1/2019 IM 349.3/I-56 II-720533 

Improving the Protection of Social Rights un Europe : Vol. 2, Report identifying good practices and making proposals with a view to improving the implementation of social rights in Europe, adopted by the CDDH at its 91st meeting (18-21 June 2019) / Council of Europe = Îmbunătățirea protecției drepturilor sociale în Europa. Volumul II. Raport de identificare a celor mai bune practici și propuneri în vederea îmbunătățirii implementarii drepturilor sociale în Europa.- Strasbourg, 2019 .-131 p. [Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-ii-eng/1680a0770c


 

G.1/2019 AM 349.3/A-47 II-720534

Améliorer la protection des droits sociaux en Europe : Vol. 2, Rapport identifiant de bonnes pratiques et formulant des propositions visant à améliorer la mise en œuvre des droits sociaux en Europe, adopté par le CDDH lors de sa 91e réunion (18-21 juin 2019) / Conseil de l'Europe = Îmbunătățirea protecției drepturilor sociale în Europa. Volumul II. Raport de identificare a celor mai bune practici și propuneri în vederea îmbunătățirii implementarii drepturilor sociale în Europa .-Strasbourg, 2019 .-131 p.
[Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://rm.coe.int/droits-sociaux-volume-ii-fra/1680a0770d

 

 

În volumul II, Comitetul Director pentru Drepturile Omului abordează și face propuneri pentru acțiuni suplimentare cu privire la principalele subiecte care au fost considerate relevante pentru o implementare îmbunătățită a drepturilor sociale în Europa în analiza sa anterioară.


Aceste subiecte includ … http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/07/blog-post_6.html


G.3/2018 RE 314.7/B-69 III-136840

BOČEK, Tomáš. First report on the activities of the Secretary General's Special Representative on Migration and Refugees : 1 February 2016 to 31 January 2018 / Ambassador : Tomáš Boček; presented to the Secretary General and the Committee of Ministers / Council of Europe = Primul raport privind activitățile reprezentantului special al secretarului general pentru migrație și refugiați: 1 februarie 2016 - 31 ianuarie 2018 / Ambasador: Tomáš Boček; prezentat Secretarului General și Comitetului de Miniștri .─ Strasbourg: Council of Europe Publishing , 2018 .-28 p.

 
Raportul de activitate al Reprezentantului Special al Secretarului General al CoE pentru migrație și refugiați, acoperă perioada primului său mandat de la 1 februarie 2016 până la 31 ianuarie 2018.
Pentru a răspunde cu succes provocărilor migrației, CoE trebuie să adopte "o abordare clară, cuprinzătoare și principială, care să acopere toate aspectele legate de gestionarea migrației.
Introducerea unor controale mai stricte la frontiere a condus la o scădere constantă a numărului de noi sosiri, dar este posibil ca refugiații și migranții să continue să vină în Europa în număr mare în următorii ani.


G.3/2019 HU 314.7/C-25 III-136835 
CARRERA, Sergio. Human rights aspects of immigrant and refugee integration policies : A comparative assessment in selected Council of Europe member states / Sergio Carrera, Zvezda Vankova; Issue Paper publ. by the Special Representative of the Secretary General on migration and refugees = Aspectele drepturilor omului privind politicile de integrare ale imigranților și refugiaților : O evaluare comparativă a unor state selectate, membre ale Consiliului Europei / Sergio Carrera, Zvezda Vankova; Document tematic publicat de către Reprezentantul special al secretarului general pentru migrație și refugiați . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing , 2019 .-60 p. [Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/migration/7908-human-rights-aspects-of-immigrant-and-refugee-integration-policies.html
 
Aspecte ale drepturilor omului privind politicile de integrare ale imigranților și refugiaților.
Prezentul document analizează politicile de integrare ale imigranților și refugiaților în anumite state membre ale Consiliului Europei, în contextul standardelor drepturilor omului.
În special, se concentrează asupra modului în care se exercită dreptul la respectarea vieții private și de familie, la securitatea reședinței imigranților și a refugiaților pentru facilitarea și îmbunătățirea politicilor de integrare.
Publicația include efectele adverse pe care le-ar putea avea politicile obligatorii de integrare lingvistică și civică, precum și alte condiții, cum ar fi nivelurile de venit, cerințele pentru locuință și beneficiile financiare reduse asupra incluziunii socio-economice a imigranților și refugiaților.
Analizând în același timp politicile de integrare în unele țări europene care au experimentat sosiri masive și fără de precedent ale migranților și refugiaților în ultimii cinci ani, acest document oferă o bază comparativă pentru identificarea bunelor practici de integrare.


H.2.1/2018 ON 004.7/O-59 II-720571 
Online Participation in Culture and Politics : towards more Democratic Societies ? : Second thematic report based on the Indicator Framework on Culture and Democracy : April 2018 / Principal investigator: Helmut K. Anheier; Authors: Regina A. List, Marcel Hadeed, Rafael Schmuziger Goldzweig; Jessica Leong Cohen; Council of Europe = Participarea online în cultură și politică: spre societăți mai democratice? Cel de-al doilea raport tematic bazat pe cadrul de indicator pentru cultură și democrație: Aprilie 2018 .─ Strasbourg : Council of Europe , 2018 .-54 p. [Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://rm.coe.int/second-thematic-report-based-on-the-indicator-framework-on-culture-and/16808d2514

Participarea online în cultură și politică: spre societăți mai democratice?
Europenii nu mai intră online: ei sunt online.
Aceștia se angajează tot mai mult în viața culturală și politică prin intermediul internetului și instrumentelor digitale.
Începutul erei digitale a adus mari așteptări cu privire la potențialul internetului de a promova înțelegerea și toleranța, de a stimula creativitatea, de a spori diversitatea și de a democratiza activități culturale și politice, printre altele.
Cel de-al doilea raport tematic al Consiliului Europei despre cultură și democrație explorează impactul pe care îl are digitalizarea și internetul asupra participării culturale și politice în Europa, examinând oportunitățile și provocările pe care acesta le crează.
Pe baza datelor colectate în cadrul indicatorilor pentru Cultură și Democrație (IFCD), rezultatele unui nou sondaj, al utilizatorilor de internet realizat de Dalia Research și alte surse de încredere, acest raport concluzionează că sprijinul orientat pentru participarea online în cultură și politică ar putea aduce o contribuție pozitivă la construirea și menținerea unei societăți incluzive și democratice. 

 

H.2.4/2019 IN 316.7/A-12 IV-61577

ABANADES, David Martín. Intercultural Cities : Manual on community policing / David Martín Abanades ; Council of Europe = Orașe interculturale : Manual privind politica comunitară .─ Strasbourg : Council of Europe Publishing , 2019 .-44 p. [Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/living-together-diversity-and-freedom-in-europe/7930-intercultural-cities-manual-on-community-policing.html
 

Manualul prezintă modul în care poliția comunitară poate fi o filozofie de fond pentru acțiuni în cadrul serviciului de poliție în general, la fel este destinat în primul rând pentru poliția ce activează la nivel local, inclusiv ofițeri de poliție de rang înalt, directori și manageri de siguranță publică, și factorii de decizie.
Publicația își propune să ofere acestor funcționari publici un ghid privind implementarea principiilor poliției pentru proiectarea unor noi proceduri, protocoale, structuri și unități specializate în cadrul comunității lor de poliție, și să abordeze în mod eficient provocările pe care diversitatea le poate prezenta pentru realizarea unei coexistențe pașnice, pe un termen mediu și lung.
Acest manual este scris din punctul de vedere că modelul de poliție comunitară este cel mai potrivit pentru a gestiona - într-un mod eficient - conflictele care apar în societățile interculturale, împiedicându-le să devină conflicte sociale majore.
Un serviciu de poliție care înțelege că baza problemei este de obicei o lipsă de cunoștințe reciproce, un serviciu de poliție care este proiectat și instruit pentru a asculta părțile, pentru a analiza problemele, care propune soluții și evaluează rezultatele acelor soluții cu participarea societății, este serviciul de poliție care va răspunde cel mai efectiv la conflictele din diversele societăți din ziua de azi. 

Rezumat detaliat :  https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/12/coe-e-publicatii-orase-interculturale.html


H.2.4/2019 IN 316.7/I-69 IV-61585

The intercultural city step by step : A practical guide for applying the urban model of intercultural inclusion / updated by Anne Bathily; ed. and co-ord. by Ivana D'Alessandro / Council of Europe = Orașul intercultural pas cu pas. Un ghid practic pentru aplicarea modelului urban de incluziune interculturală.─ Strasbourg : Council of Europe Publishing , 2019 .-60 p. [Accesat : 05.01.2021]
Disponibil : https://rm.coe.int/the-intercultural-city-step-by-step-practical-guide-for-applying-the-u/168048da42s

Ghidul reprezintă un instrument pentru autoritățile locale ca să aplice modelul urban de integrare și incluziune interculturală.
Publicația reflectă lecțiile învățate și se bazează pe exemplele orașelor care gestionează diversitatea ca o resursă, pentru a facilita construirea încrederii și a identităților partajate în grupuri.
Instrumentul dat reflectă lecțiile învățate și arată modul în care practicile și standardele în gestionarea diversității culturale au evoluat în timp.

Ghidul este destinat în primul rând ... http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/09/coe-e-publicatii-recente-orasul.html


I.9/2019 YO 316.3/P-50 II-720555

PETKOVIC, Sladjana. Youth research : The Essentials. Youth Partnership : Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth / Sladjana Petkovic, Alena Ignatovich, Marina Galstyan; Council of Europe = Cercetări în domeniul tineretului: elemente esențiale. Parteneriat pentru tineret: parteneriat între Comisia Europeană și Consiliul Europei în domeniul tineretului. ─ Strasbourg : Council of Europe, 2019 .-15 p. [Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/youth-in-europe/7965-youth-research-the-essentials.html

Cercetările privind domeniul tineret devin tot mai recunoscute ca un însoțitor indispensabil al unei politici și practici eficiente, de impact.
Pentru a-l face mai accesibil și mai bine înțeles, acest text scurt, scris de membrii Grupului de Cercetători Europeni pentru Tineret, coordonat de parteneriatul tineretului al UE-Consiliul Europei, aspiră să ajute cititorul să înțeleagă mai bine și imediat scopul, sfera și utilitatea cercetării în domeniul tineretului.
De asemenea, este descris modul în care diferite părți interesate de acest segment și nu numai, pot folosi cercetarile în domeniul tineretului.
Astfel, acest document nu intenționează să prezinte starea cercetării contemporane a tineretului și nici să prezinte proiecte de cercetare pentru tineri, ci se concentrează pe abordarea unor întrebări specifice, cum ar fi:

  • Ce este cercetarea în domeniul tineretului?
  • Care sunt influențele teoretice ale cercetării domeniului tineretului?
  •  De ce avem nevoie de cercetare în domeniul tineretului ?

Este dorința autorilor, prin intermediul acestei publicații, de a face cercetările despre tineret mai aproape și mai accesibile tuturor actorilor din domeniul tineretului din Europa și nu numai.J.2/2019 PR 342.7/P-93 II-720552 

Protection of health-related data : Recomendation CM/Rec(2019)2 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe 27 March 2019 / Council of Europe = Protecția datelor referitoare la sănătate : Recomandarea CM / Rec (2019) 2 adoptată de Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la 27 martie 2019 . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2019 .-23 p. [Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/international-law/7969-protection-of-health-related-date-recommendation-cmrec20192.html


 

 

 

J.2/2019 PR 342.7/P-93 II-720557 

Protection des données relatives á la santé : Recommandation CM/Rec(2019)2 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 27 mars 2019 / Conseil de l'Europe = Protecția datelor referitoare la sănătate : Recomandarea CM / Rec (2019) 2 adoptată de Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la 27 martie 2019. ─ [Strasbourg] : Conseil de l'Europe, 2019 .-24 p. [Accesat : 05.01.2021]

Disponibil : https://edoc.coe.int/en/international-law/7968-protection-des-donnees-relatives-a-la-sante-recommandation-cmrec20192.html 

Recomandarea conține orientări cu privire la diverse aspecte, inclusiv baza legitimă pentru prelucrarea datelor privind datele de îngrijire a sănătății - în special consimțământul persoanei vizate, date privind copiii nenăscuți, date genetice referitoare la sănătate, schimbul de date privind sănătatea prin profesioniști și stocarea acestora.
Orientările enumeră o serie de drepturi ale persoanelor vizate, în special transparența prelucrării datelor.
Acestea conțin ... http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/04/coe-e-publicatii-recente-recomandarea.html


M.1.4/2019 EL 004.4/E-43 II-720556

Electronic evidence in civil and administrative proceedings : Guidelines adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 January 2019 and explanatory memorandum / Council of Europe = Dovezile electronice în procedurile civile și administrative : Linii directoare adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 30 Iauarie 2019 și expunere de motive . ─ Strasbourg :  Council of Europe, 2019 .-31 p. [Accesat : 05.01.2021] 

Disponibil : https://rm.coe.int/guidelines-on-electronic-evidence-and-explanatory-memorandum/1680968ab5 

 

 

 

M.1.4/2019 PR 004.4/P-91 II-720551 

Preuves électroniques dans les procédures civiles et administratives : Lignes directrices adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 30 janvier 2019 et exposé des motifs / Conseil de l'Europe = Dovezile electronice în procedurile civile și administrative : Linii directoare adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 30 Iauarie 2019 și expunere de motive . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2019 .-30 p. [Accesat : 05.01.2021]
Disponibil : https://rm.coe.int/lignes-directrices-sur-les-preuves-electroniques-et-expose-des-motifs/1680968ab6

Dovezile electronice în procedurile civile și administrative privind liniile directoare adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei sunt primul instrument internațional în acest domeniu. Scopul lor principal este de a ajuta cele 47 de state membre, inclusiv Moldova, să adapteze funcționarea mecanismelor judiciare și a altor mecanisme de soluționare a litigiilor pentru a aborda problemele apărute în legătură cu dovezile electronice în procedurile civile și administrative.
Orientările din ghid se referă la ... http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/01/coe-e-publicatii-ghid-privind-dovezile.html 
Pagina web : https://www.coe.int/en/web/cdcj/digital-evidence


M.1.5/2019 DR 342.7/D-82 I-1286366 
Droits de l'homme et biomédecine : La Convention d'Oviedo / Conseil de l'Europe = Drepturile omului și biomedicina - Convenţia de la Oviedo.─ Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2012 .-92 p.

Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, sau « Convenţia de la Oviedo », a marcat în 2009 aniversarea a 10-a de la instrarea sa în vigoare. Acesta este un instrument juridic cu caracter obligator care vizează protecţia fiinţei umane în demnitatea şi identitatea sa, şi garantarea oricărei persoane, fără discriminare, respectarea integrităţii sale şi a altor drepturi şi libertăţi ale sale referitoare la aplicarea biologiei şi medicinii. Împreună cu Convenţia europeană a drepturilor omului ea împărtăşeşte aceeaşi abordare şi număr de principii etice, care definesc cadrul general de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în domeniul biomedical. Fiind un text de referinţă la nivel european în materie de drepturi ale pacienţilor, Convenţia de la Oviedo examinează, de asemenea, noile provocări din domeniul biomedical, generate de către evoluţiile tehnologice şi ştiinţifice. Principiile stabilite de către Convenţia de la Oviedo au fost dezvoltate şi completate în protocoalele adiţionale din domenii specifice : interzicerea clonării fiinţelor umane, transplantul de organe şi de ţesuturi de origine umană, cercetări biomedicale şi teste genetice în scopuri medicale. Totalitatea acestor texte cu caracter juridic obligator, cuprinse în această publicaţie, formează un corpus juridic unic la nivel internaţional.
Pagină web : https://www.coe.int/ru/web/bioethics/oviedo-convention


M.1.5/2008 BI
Biomedicine and human rights - The Oviedo Convention and its additional protocols / Council of Europe = Biomedicina şi drepturile omului - Convenţia de la Oviedo și protocoalele suplimentare .- Strasbourg : Council of Europe, 2008 .- 89 p.

Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, sau « Convenţia de la Oviedo », este un instrument juridic cu caracter obligator care vizează protecţia fiinţei umane în demnitatea şi identitatea sa, şi garantarea oricărei persoane, fără discriminare, respectarea integrităţii sale şi a altor drepturi şi libertăţi ale sale referitoare la aplicarea biologiei şi medicinii. Principiile stabilite de către Convenţia de la Oviedo au fost dezvoltate şi completate în protocoalele adiţionale din domenii specifice : interzicerea clonării fiinţelor umane, transplantul de organe şi de ţesuturi de origine umană, cercetări biomedicale şi teste genetice în scopuri medicale. Totalitatea acestor texte cu caracter juridic obligator, cuprinse în această publicaţie, formează un corpus juridic unic la nivel internaţional. 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti