Faceți căutări pe acest blog

CoE : e-publicații - Orașe interculturale : Manual privind politica comunitară


ABANADES, David Martín. Intercultural Cities : Manual on community policing / David Martín Abanades ; Council of Europe  .─ Strasbourg : Council of Europe Publishing , 2019 .-44 p. [Accesat : 05.01.2021]
Disponibil : https://edoc.coe.int/en/living-together-diversity-and-freedom-in-europe/7930-intercultural-cities-manual-on-community-policing.html

Orașe interculturale : Manual privind politica comunitară

Structura socială a Europei a devenit din ce în ce mai diversă: europenii au identități plurale, origini etnice diferite, naționalități, diverse religii, credințe, limbi, identități de gen, orientări sexuale, vârste, dizabilități și situații economice. Această eterogenitate poate avea două efecte opuse: societatea poate deveni mai înțelegătoare și susținătoare, bogată și modernă, sau - mai ales atunci când „celălalt efect” rămâne necunoscut - diversitatea poate genera frică, suspiciune și conflicte culturale. Astfel de conflicte sunt o provocare pe care serviciile de poliție și autoritățile publice din orașele interculturale vor trebui să le gestioneze. Un lucru comun pentru aplicarea legii peste tot este că serviciile de poliție trebuie să se adapteze la societatea pe care o deservesc.

Programul Orașelor Interculturale (POI) - promovează interculturalitatea ca un model de politică pentru gestionarea diversității, mai degrabă ca o forță, decât ca o amenințare. Acesta definește orașul intercultural ca un loc cu o populație diversă, în care cetățenii și factorii de decizie ai acestuia, consideră diversitatea ca o resursă, promovează deschiderea și acceptă că toate culturile se schimbă pe măsură ce se întâlnesc între ele în spațiul public.

Oficialii unui oraș intercultural - inclusiv ofițerii de poliție - promovează în mod public respectul pentru diversitate și pentru o identitate a unui oraș pluralist. Autoritățile orașului contracarează activ prejudecățile și discriminarea, și la fel asigură oportunități egale pentru toți, adaptându-și structurile, instituțiile și serviciile de guvernare la nevoile unei populații diverse, fără a compromite principiile drepturilor omului, democrației și a statului de drept.

Acest Manual prezintă modul în care poliția comunitară poate fi o filozofie de fond pentru acțiuni în cadrul serviciului de poliție în general. Manualul este destinat, în primul rând, pentru organele de poliție ce activează la nivel local, inclusiv ofițeri de poliție de rang înalt, directori și manageri de siguranță publică, precum și factori de decizie.

Publicația își propune să ofere acestor funcționari publici un ghid privind implementarea principiilor polițienești pentru proiectarea unor noi proceduri, protocoale, structuri și unități specializate în cadrul comunității lor de poliție, și să abordeze în mod eficient provocările pe care diversitatea le poate prezenta pentru realizarea unei coexistențe pașnice, pe un termen mediu și lung.

Manualul își propune să răspundă la întrebarea : În ce mod un șef de poliție, director sau politician responsabil de securitatea unui oraș intercultural ar trebui să-și proiecteze modelul său de management al securității urbane, dincolo de abordarea furturilor, accidentelor și a altor acțiuni tipice zilnice ale poliției Este vorba despre promovarea unei tranziții de la un model de poliție bazat pe o simplă supraveghere și represiune, la o strategie de poliție care pune cetățeanul în centrul acțiunii sale, conectarea conceptelor de securitate, siguranță și îngrijire; vizează serviciile de poliție care au vocația de a inova și de a îmbunătăți calitatea vieții tuturor cetățenilor.

Acest manual este scris în contextul punctului de vedere exprimat, că modelul de poliție comunitară este cel mai potrivit pentru a gestiona - într-un mod eficient - conflictele care apar în societățile interculturale, stopându-le să devină conflicte sociale majore.

Un serviciu de poliție care înțelege că baza problemei este de obicei o lipsă de cunoștințe reciproce, un serviciu de poliție care este proiectat și instruit pentru a asculta părțile, a analiza problemele, a propune soluții și a evalua rezultatele acelor soluții cu participarea societății, este serviciul de poliție care va răspunde cel mai efectiv la conflictele diverselor societăți de astăzi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti