Faceți căutări pe acest blog

Achiziții noi - Publicații CoE privind drepturile copilului


342.7/S-88 IV-61582     G.6/2020 ST

Strategia Consiliului Europei pentru drepturile copilului (2016-2021). Drepturile fundamentale ale copilului / Consiliul Europei.─ Chișinău : Editura Consiliului Europei, 2020 .-23 p. [Accesat : 28.12.2020] 

Disponibil : https://rm.coe.int/strategia-coe-pentru-drepturile-copilului-council-of-europe-strategy-f/16809f0b12

Prezenta Strategie identifică cele cinci domenii de interes prioritar pentru garantarea drepturilor copilului care sunt :

  • Oportunități egale pentru toți copiii
  • Participarea tuturor copiilor
  • Viață lipsită de violență pentru toți copiii
  • Justiția în interesul copilului pentru toți copiii
  • Drepturile copilului în mediul digital 

 

343.4/C-76 I-1286368    G.6/2020 PR

Convenția Consiliului Europei "Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale" / Consiliul Europei . ─ Chișinău, 2020 .-68 p.  [Accesat 28.12.2020]

Disponibil : https://rm.coe.int/conventia-lanzarote-brosura-ro/16809508ee

Această convenţie are drept scop prevenirea exploatării sexuale și a abuzului sexual asupra copiilor, protejarea copiilor victime ale infracţiunilor sexuale și urmărirea penală a infractorilor. 
 
Convenţia se axează pe respectarea drepturilor copiilor și pune pe prim plan menţinerea interesului lor superior, aceasta reglementând măsurile preventive; infracţiunile penale, inclusiv câteva infracţiuni complet noi, cum ar fi „child grooming”; măsuri de protecţie și asistenţă acordată copiilor victime și familiilor acestora; proceduri „prietenoase” pentru investigare și urmărire penală, adaptate nevoilor speciale ale copiilor; programe de intervenţie sau măsuri pentru agresorii sexuali a copiilor; înregistrarea și stocarea datelor privind agresorilor sexuali condamnaţi; cooperarea internaţională și un mecanism de monitorizare.

343.4/L-27 II-720555 G.6/2018 LA 

Lanzarote Committee : Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse : 4th activity report of the Lanzarote Committee : Adopted by the Lanzarote Committee on 22 June 2018 / Council of Europe = Comitetul Lanzarote: Comitetul Părților la Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale: Al  patrulea raport de activitate al Comitetului Lanzarote: adoptat de Comitetul Lanzarote la 22 iunie 2018 / Consiliul Europei. ─ Strasbourg, 2018 .-30 p. [Accesat : 28.12.2020]

Disponibil : https://rm.coe.int/4th-activity-report-of-the-lanzarote-committee/16808de7ad

Convenția privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale prevede instituirea unui Comitet al părților care va monitoriza punerea sa în aplicare. 

Monitorizarea sistematică a Convenției va fi unul dintre punctele forte ale acesteia.

Comitetul Lanzarote (adică Comitetul Părților la Convenția privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale) este organismul stabilit pentru a monitoriza dacă părțile pun în aplicare în mod eficient Convenția Lanzarote.

Alcătuit din reprezentanți prezenți și potențiali ai Părților la Convenție, Comitetul evaluează situația privind protecția copiilor împotriva violenței sexuale la nivel național în baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale și alte surse în răspunsurile lor, atât la un chestionar de prezentare generală, cât și la un chestionar tematic.

 

Discută cu cineva de încredere. Folosește-ți drepturile în baza Convenției Lanzarote : Broșură / Consiliul Europei .-9 p. [Accesat : 29.12.2020]

Disponibil : https://rm.coe.int/discuta-cu-cineva-de-incredere-brosura-ro/16809508f2

Consiliul Europei dorește să protejeze copiii de violență, în special de violența sexuală și abuzul sexual. Convenția Lanzarote, abordează cu precădere această formă de violență. Pentru ca copii să înțeleagă scopul și mesajele cheie ale convenției, a fost creată această broșură „Discută cu cineva de încredere” , în parteneriat cu un grup speicific de copii. 

Broșura oferă copiilor cu vârste cuprinse între 9-13 ani posibilitatea de a înțelege, prin intermediul istoriei unei fetițe, ce înseamnă violența sexuală și cum pot fi protejați copiii de aceasta.


Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual. Convenția Lanzarote : Instrument global pentru protecția copiilor împotriva violenței sexuale : Pliant / Consiliul Europei.-8p. [Accesat : 29.12.2020] 

Disponibil : https://rm.coe.int/conventia-lanzarote-pliant-ro/16809508ef

 


 

 

 

342.7 / W-37    IV-61567      G.6/2019 WE 

We are children, hear us out! Children speak out about age assessment : Report on consultations with unaccompanied children on the topic of age assessment / Council of Europe = Suntem copii, auziți-ne! Copiii vorbesc despre aprecierea vârstei. Raportul Consiliului Europei privind consultările cu copii neînsoțiți pe tema evaluării vârstei / Consiliul Europei ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2019 .-22 p.    [Accesat : 28.12.2020]

Disponibil : https://rm.coe.int/we-are-children-hear-us-out-children-speak-out-about-age-assessment-re/16809486f3


Este important să le spuneți copiilor informații despre drepturile lor, la fel este important să ascultați opiniile lor, nu doar în mod individual în cadrul fiecărei situații evaluate, ci și mai general și comun despre procesul în sine, ce legătură au cu acesta, și ce fac sau nu înțeleg în contextul dat.

În cadrul Adunării Parlamentare a Campaniei Consiliului Europei pentru a pune capăt reținerii imigrației copiilor (faza III), Departamentul Drepturilor Copilului al Consiliul Europei și-a propus să consulte copii care au experimentat sau experimentau evaluarea vârstei în diferite state membre. 

În calitate de experți cu experiență, vocea lor este deosebit de importantă pentru a lua în considerare această procedură, ce înseamnă pentru copii și cum să procedeze pentru a o face mai conformă cu drepturile copilului. 


Kiko și mână : Campania Consilului Europei pentru stoparea violenței sexuale împotriva copiilor / Consiliul Europei .- Chișinău, 2015.-16 p. [Accesat : 28.12.2020]

Disponibil :https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b075f

Această carte pentru copii explică regula „Aici nu se pune mâna” pe înţelesul acestora. O puteţi citi copiilor voştri pentru a-i învăţa diferenţa între acele atingeri care sunt admise şi cele inadmisibile.

În medie, un copil din cinci devine victimă a violenței sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poți contribui și tu ca acest lucru să nu i se întâmple copilului tău.
 

Regula „Aici nu se pune mâna” este un îndrumar cu ajutorul căruia părinții pot explica copiilor unde nu trebuie să accepte să fi e atinși de către alte persoane, cum să reacționeze și unde să caute ajutor.

Ce este regula „Aici nu se pune mâna”? E simplu: un copil nu trebuie să fi e atins de alte persoane pe acele părți ale corpului acoperite de lenjeria intimă, și nici ei să nu îi atingă pe alții în aceste părți ale corpului. Regula încearcă să le explice copiilor că propriul lor corp le aparține, că există secrete bune și rele, precum și atingeri bune și rele.

Cum se poate învăța regula „Aici nu se pune mâna” - https://rm.coe.int/kiko-si-mana-insert-ro/1680950b32

 

Vezi de asemenea resurse și publicații #UE #CoE, precum și resurse/colecții #CPESC #BNRM

http://cpescmd2.blogspot.com/2020/11/18-noiembrie-ziua-europeana-privind.html

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti