Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Octombrie-decembrie 2020

327(478) / E-91      I-1286021

Europenizarea Republicii Moldova : Mai mult decât un proces  / Cristina Gherasimov, Stanislav Ghilețchi, Iulian Groza [et al.]; ed. de : Iulian Groza ; Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) . ─ Chişinău : IPRE, 2020. - 62 p.

327(478) / M-79               I-1286017

Moldova's Europeanisation : beyond process  / with contrib. from : Cristina Gherasimov, Stanislav Ghilețchi, Iulian Groza [et al.]; ed. de : Iulian Groza ; Institute for European Policies and Reformes (IPRE) . ─ Chişinău : IPRE, 2020. - 62 p.

Mai mult  -   http://cpescmd2.blogspot.com/2020/05/bv-europenizarea-republicii-moldova-mai.html

355.3(478) / D-51  II-137068
Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor democratice  : Materialele conferinței științifice cu participare internațională, Ediția a 5-a, 27 februarie 2020 / Coord. : Alexandr Cauia ; Resp. de ed. : Valeriu Bulat ; Col. de ed. : Valeriu Bulat, Uliana Stati. ─ Ed. a 5-a . ─ Chişinău : [S. n.], 2020. - 319 p. : fig., tab. 

Bibliogr. la sfârșitul art. și în subsol
ISBN: 978-9975-3346-5-5

Aria tematică a conferinţei a conţinut următoarele subiecte:

 • Aprofundarea reformelor democratice dintre Forțele Armate și societate în procesul de integrare europeană și cooperare cu NATO.
 • Armata, Statul şi Societatea – trecut, prezent, viitor.
 • Instruirea lingvistică ca parte componentă a asigurării interoperabilității și participării în misiuni de menținere a păcii. Dezvoltarea artei militare în contextul istoric şi conflictele viitoare

34 / A-84    IV-61489


Asigurarea independenței justiției : realizări, probleme, perspective
: Materialele Conferinței Științifico-Practice Interuniversitare a Tinerilor Cercetători/Anul 2019, 10 decembrie / com. org. : Victor Pușcaș [et al.] ; com. șt. : Iurie Sedlețchi [et al.] . ─ Chişinău : USEM, 2020. - 140 p. : fig., fot., tab.

Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Asigurarea_Independentei_justitiei_Conferinta_Puscas_10.12.2019-2020_Tipar_USEM%20%281%29.pdf

Participanții la conferință – studenții și profesorii Universității de Studii Europene împreună cu colegii lor de la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova – au prezentat peste 30 de rapoarte la compartimentele:

 • Standardele internaționale și naționale de înfăptuire a justiției,
 •  Înfăptuirea actului de justiție prin asigurarea garanțiilor de independență a judecătorului
 • Înfăptuirea actului de justiție prin asigurarea garanțiilor de independență a învinuirii și apărării 
 • Justiția și mass-media”.
Materialele Conferinței, dedicate Declarației Universale a Drepturilor Omului, va fi de un real folos pentru viitorii specialiști în conștientizarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale omului, în funcțiile pe care le vor ocupa în organele de drept după finisarea studiilor de licențiat în drept.
Din cuprins:...
 • PALADII Elena, LUPAȘCU Zinaida. ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI EUROPENE ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ
 • TĂTARU Anisia, PÎRȚAC Grigore. CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI: IMPACTUL ASUPRA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • NICHITA Elena, BUJOR Veronica. COMISIA DE LA VENEȚIA ȘI IMPACTUL ASUPRA INDEPENDEȚEI JUSTIȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • PUȘCA Marius, RAILEAN Petru. IMPORTANȚA ACTELOR INTERNAȚIONALE ÎN ASIGURAREA INDEPENDENȚEI JUSTIȚIEI ÎNREPUBLICA MOLDOVA
 • BATÎR Cristina, NICHITA Rodica. REPUBLICA MOLDOVA –MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE
 • ...

39.9 / G-83         III-137143

GRIBINCEA, Aurelia; GRIBINCEA, Alexandru A. Relații economice interregionale : Suport de curs / Aurelia Gribincea, Alexandru A. Gribincea . ─ Chișinău : [S. n.], 2020. - 53 p. : fig., hărți, tab.
Bibliogr. : p. 51-52 și în notele de subsol

Cuprins
TEMA 1. CADRUL GENERAL AL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERREGIONALE 
TEMA 2. DIFERENŢIEREA MACRO-REGIONALĂ A LUMII
2.5. Politicile UE privind macro-regiunile 
TEMA 3. CONCEPTUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE 
3.1. Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică NUTS 1-3 
3.2. Regiunile de dezvoltare în Republica Moldova 
3.3. Clasificarea regiunilor de dezvoltare 
3.4. Problematica cooperării colectivităţilor locale/regionale 
3.5. Euroregiune şi Asambleea Europeană a Regiunilor
TEMA 4. ANALIZA LOCALIZĂRII ECONOMICE ÎN ABORDAREA SPAŢIALĂ ŞI  FUNCŢIONALĂ A RELAŢIILOR ECONOMICE INTERREGIONALE
TEMA 5. ANALIZA IMPACTULUI INVESTIŢIEI ASUPRA ECONOMIEI REGIUNII 
TEMA 6. ANALIZA DISPARITĂŢILOR REGIONALE ÎN CREŞTEREA 
REGIONALĂ
TEMA 7. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA MOLDOVA 
7.1. Evoluţia partenenatului de dezvoltare UE-RM 
7.2. Euroregiunile "Siret-Prut-Nistru" şi "Nistru" 
7.3. Euroregiunile "Prutul Superior" şi "Dunărea de Jos" 

34 / S-81              II-721031

Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale = State, Security and Human Rights in Condition of Information Society: [Materiale conferinței științifico-practice internaționale, 12-13 decembrie 2019, Chișinău] / coord. : Rodica Ciobanu, Veronica Mocanu ; col. de red. : Andrei Negru [et al.] . ─ Chișinău : [s. n.] , 2020. - 580 p. : tab.

ISBN: 978-9975-3462-2-1

Prin conferința și materialele colectate în prezenta ediție autorii și-au propus să contribuie la dezvoltarea cadrului legal și doctrinelor specifice domeniului Drepturilor omului în contextul dezvoltării tehnologiei comunicațiilor și informației, dar și să înainteze tematici pentru discuție și sensibilizarea opiniei publice,

Vezi de asemenea
VIDEO Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală" https://youtu.be/n089MgRwzjM

342.9 / P-93       IV-61453


Program de master "Drepturile omului" : Suport curricular / resp. de program : Violeta Cojocaru . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. - 160 p. : tab.

ISBN: 978-9975-3389-2-9


Scopul programului de master Drepturile Omului este de a forma competențe in domeniul protectiei drepturilor omului, fiind destinat atat absolventilor recenti ai facultăților de Drept, cat si persoanelor cu experiența de lucru in domeniu


327 / У-45   II-721063

Украïна - Румунія - Молдова : Історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів : Збірник наукових праць. Том 4= Ukraine - Romania - Moldova : Historical, political and cultural aspects of their relations in the contemporary european processes context : Collection of scientific articles; Ред. кол. : В. М. Ботушанський [et. al.] . ─ Чернiвцi[sn], ., 2011. - 444 p. : tab.
ISBN: 978-966-399-379-9

În culegerea de articole ştiinţifice sunt dezvăluite sub diverse aspecte trăsăturile politice şi cultural-istorice ale formării şi dezvoltării relaţiilor reciproce între Ucraina, România şi Moldova. O atenţie deosebită se acordă dezvoltării cooperăm transfrontalierc şi interregionale între aceste state. 

Culegerea este destinată unui cerc larg de cititori, în primul rând oamenilor de ştiinţă şi cercetătorilor acestei problematici, precum şi savanţilor-practicicni şi experţilor implicaţi profesional în procesele cooperării între statele vecine. Ea poate fi utilă şi pentru alţi cititori interesaţi, cărora nu le sunt indiferente perspectivele relaţiilor de bună vecinătate menite să faciliteze intrarea Ucrainei în comunitatea europeană şi mondială.

17 / C-70 I-1286457
Cartea gesturilor europene  / Peter Collett; trad. : Andreea Răsuceanu . ─ Bucureşti : Trei, 2012. -252 p. - (Psihologie practică)
Unele gesturi sau expresii ale chipului pot insemna ceva intr-o tara si altceva in alta. Semnificatiile gesturilor sunt in stransa legatura cu istoria si civilizatia unui popor. 
 • Stiați că în secolul al XII-lea oamenii nu se spălau decât parțial, apa fiind considerată nocivă pentru organism?
 • Cum să te comporți la semafor sau cum să stai la coadă, de ce numai englezii râd la propriile lor bancuri sau de ce italienii nu sunt niciodată punctuali, 
 • Ce trăsături de caracter deconspiră chipul uman? 
Poți afla toate acestea din - Cartea gesturilor europene, un ghid la îndemâna oricărui globe-trotter, un îndreptar noncomformist și amuzant, ilustrat cu episoade inedite din experiența proprie autorului, de călător prin țările europene!


23/28 / P-25,  III-136445

Paradigma creștină a unei Europe unite. Educația religioasă - valori, exigențe, finalități [Text tipărit] / Coord. : Lucian Dindirică . ─ Craiova : Universitaria, 2017. - 455 p. : graf.

Bibliogr. la sfârșitul art.


Educaţia religioasă reprezintă, la modul cel mai concret şi autentic, elementul esenţial de formare şi manifestare a persoanei în societate.


 341.6 / B-41       II-720333

BĔLOHLÁVEK, Alexander J.Arbitration : Principles & Particularities / Alexander J. Bĕlohlávek . ─ Chişinău : Eliva Press, 2020. - 229 p. - Bibliogr. : p. 214-225

Cartea examinează dreptul internațional și practica arbitrajului, inclusiv considerații privind drepturile omului în arbitrajul comercial și de investiții (CEDO, CtEDO) precum și procedurile de arbitraj de investiții versus procedurile de insolvență din perspectiva dreptului UE, etc.  

Arbitration is – as a general conclusion - frequently more suitable in international commercial contracts / international commercial disputes than litigation. As concerns disputes with an international (cross-border) dimension, whenever the parties have doubts as to the alternative they should opt for, i.e. enter into an arbitration agreement or submit to courts of general jurisdiction, arbitration should probably be the preferred option. The enforcement of arbitral awards is still significantly less complicated than the enforcement of judgments. This general postulate stands despite the strengthened and sophisticated judicial cooperation within the countries, like for instance within the EU or the simplification of procedures by modern international legal assistance treaties

 

620.9 / G-77 II-720337 


The Great Energy Transition in the European Union . Vol. 1 [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2020ю - 414 p. : fig., tab. 
ISBN: 978-9975-3417-1-4 


This book examines the status of the energy transition in the European Union (EU). It provides a thorough analysis of energy decentralization in the EU. It discusses why it is in the EU’s interest to decentralize its energy markets and analyzes the situation in several EU member states. The book specifically focuses on electricity markets and looks at how decentralization is taking shape with regard to these markets. In doing so, it analyzes the regulatory environment in several EU jurisdictions to identify to what extent it is conducive to decentralization. It looks at how things stand in terms of new tools and technologies to facilitate decentralization, such as smart grids and meters, electric vehicles, demand response, and storage. The book explores how specific EU member states are progressing towards deployment of these tools and technologies, and the specific needs and regulatory barriers in each. It also offers recommendations for how regulation can be more encouraging. The book in addition discusses electricity interconnections in the EU as a vital step towards decentralization that will boost energy security and energy efficiency. Lastly, the book includes a detailed examination of data protection concerns that arise from the advent of new technologies that collect personal information, such as smart grids. It assesses current regulation on data protection and identifies areas for improvement.


342.7 / G-94      III-136491

LINK, Michael Georg. Guidelines on Freedom of Association / forew. : Michael Georg Link, Gianni Buquicchio ; OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) . ─ Warsaw : OSCE/ODIHR, 2015. - 152 p. : tab.
Annexes : p. 90-121
Disponibil: https://www.osce.org/files/f/documents/3/b/132371.pdf

ISBN: 978-92-9234-906-6

The joint OSCE/ODIHR and Venice Commission Guidelines on Freedom of Association aim to offer advice and expertise on how to legislate on freedom of association-related matters, in a manner that is compliant with international human rights standards and OSCE commitments. They also reflect evolving good state practices, and are intended to enhance awareness of the above right in general. They will offer a practical toolkit to legislators tasked with drafting laws which regulate or affect associations, but also to associations, members of associations and human rights defenders, to support advocacy in this field of human rights law
341.2 / B-45 II-720197

BERINDEA, Sergiu Gabriel. Dreptul Uniunii Europene  : Instituțiile Uniunii Europene : teste grilă / Sergiu Gabriel Berindea . ─ Sibiiu : Ed. Universităţii "Lucian Blaga" , 2019. - 168 p.

Bibliogr. : p. 168

ISBN: 978-606-12-1668-0
341.2 / V-53 I-1286129

VESMAȘ, Daiana Maura; DRAGOMIR, Andreea Nicoleta. Culegere de teste grilă. Dreptul Uniunii Europene  / Daiana Maura Vesmaș, Andreea Nicoleta Dragomir . ─ Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2019. - 228 p. : fig., tab.

Bibliogr. : p. 228 și în notele de subsol


ISBN: 978-606-12-1670-3

Din conținut fac parte întrebări și itemi tipici pentru studenții facultăților de drept, itemi ce fac referire la legislația Uniunii Europene dar și la compatibilitatea dintre dreptul unional și cel național. Abordarea, analiza și studiul prin exercițiu al acestor teste grilă sperăm să facă posibile discutarea unor probleme omise sau tratate în ansamblu și care au reușit sa stârnească atenția şi interesul studenților.

Testele grilă vor permite studentului să remedieze erorile şi lacunele imediat după apariția şi detectarea acestora, oferind un feed-back rapid, reglând din mers procesul de învățare. Acest tip de evaluare şi autoevaluare oferă posibilitatea tratării diferențiate în funcţie de importanţa pe care o acordă fiecare student subiectelor abordate și dezvoltă capacitatea de autoevaluare a acestora, reducând timpul destinat actelor de învățare ample și sporind gradul de receptivitate al informațiilor directe și coincise

Vezi de asemenea
34(4) / L-96 I - 1281709  LUCA, Ala; ZAHARIA, Virginia Drept European : Culegere de teste grilă și sinteza prevederilor convenționale constitutive / Ala Luca, Virginia Zaharia; red.: Liliana Dandara . ─ Chișinău : Lira, 2018. - 260 p. http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/01/intrari-noi-ianuarie-martie-2019.html


VEZI de asemenea  CoE: Achiziții recente (noiembrie 2020)

CoE: Achiziții recente (decembrie 2020)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti