Faceți căutări pe acest blog

CoE: Achiziții recente

Achiziții recente - Octombrie-decembrie 2020

343.3 / T-61 II-720559

Tipologii de spălare a banilor în Republica Moldova : Broșură pentru jurnaliști / Consiliul Europei . ─ Strasbourg : Consiliul Europei, 2020. - 22 p. : fig., scheme. [Accesat 24.11.2020]

Disponibil: https://rm.coe.int/ml-typologies-brochure-for-journalists-ro/1680a01b46%20

http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/966669

Această broșură oferă o descriere a modului de operare a actorilor infracționali și a spălătorilor de bani care sunt relevanți pentru contextul de risc din Republica Moldova.

Publicația se concentrează și descrie tipologiile și modul de operare al infractorilor angajați în următoarele activități ilegale: 

  • Schemele profesioniste transfrontaliere de spălare a banilor (de tip „spălătorie”); 
  • Traficul de droguri (inclusiv vânzarea de droguri fără contact prin intermediul Dark Web); 
  • Spălarea de bani pentru veniturile provenite din acte de corupție.

336.2 / P-36       II-720562

Pe urmele declarației de avere : Ghid privind identificarea averii pentru jurnaliștii de investigație din Republica Moldova  / Consiliul Europei . ─ Strasbourg : Consiliul Europei, 2020. - 74 p. : il.

Prezentul ghid reprezintă un material informativ pentru jurnaliştii din Republica Moldova  privind utilizarea declaraţiilor de avere şi. interese personale în cadrul investigaţiilor jurnalistice. Acesta prezintă informaţii despre sursele publice disponibile la nivel local precum şi cele disponibile la nivel internaţional. 

Tehnicile şi sursele prezentate în acest ghid sunt utile jurnaliştilor pentru accesarea, verificarea şi coroborarea informaţiilor reflectate în declaraţiile de avere şi interese.personale cu cele reflectate în surse adiţionale. Prezentul ghid conţine, de asemenea, referinţe utile cu privire la o serie de aspecte etice în utilizarea informaţiilor „open source" în cadrul investigaţiilor şi oferă jurnaliştilor suport practic în domeniul integrităţii şi anti-corupţiei.

343.3 / S-85       IV-61584

Stimulente legale, fiscale și practice pentru conformitatea anticorupție în sectorul privat din Republica Moldova  / elab. de : Constantino Grasso, Damien Romestant, Vitalie Moscalciuc ; Consiliul of Europe . ─ Chișinău : Consiliul Europei, 2020. - 59 p. : fig., tab.

[Proiectul] "Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire (CLEP)"

Acest studiu reprezintă o analiză a stimulentelor potenţiale aplicabile sectorului privat al Republicii Moldova, precum şi un pas înainte în promovarea unei culturi a integrităţii şi în ajutarea angajării sectorului privat în lupta împotriva corupţiei. Stimulentele sugerate corespund standardelor de integritate consacrate în Legea integrităţii Republicii Moldova şi bunelor practici internaţionale. Studiul, primul de acest fel din Republica Moldova, are ca scop sensibilizarea cu privire la respectarea politicilor anticorupţie în sectorul privat şi a posibilelor căi atât pentru entităţile publice, cât şi pentru întreprinderi.


343.8 / G-33      II-720271

GEIRAN, Vivian; DURNESCU, Ioan. Implementarea sancțiunilor și măsurilor comunitare : Ghid / Vivian Geiran, Ioan Durnescu; Consiliul Europei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. - 107 p.

Bibliogr. : p. 99-107

Prezentul Ghid este conceput pentru factorii de decizie, pentru conducerea şi personalul instituţiilor care pun în aplicare sancţiuni şi măsuri comunitare şi, în special, pentru cei responsabili de asigurarea a ceea ce sunt, în general, cunoscute drept servicii de probaţiune. 

Obiectivul este de a promova dezvoltarea şi punerea în aplicare a sancţiunilor şi măsurilor comunitare în întreaga Europă şi de a servi drept sursă utilă pentru stabilirea politicilor şi practicilor relevante. Ca punct de plecare şi fundament, acesta are standardele relevante ale Consiliului Europei.

 Prezentul Ghid este rezultatul unei reuniuni multilaterale privind punerea în aplicare a sancţiunilor şi măsurilor comunitare, desfăşurate la Strasbourg în noiembrie 2018, ca parte a activităţilor de cooperare ale Consiliului Europei în domeniul penitenciar, implementate de Unitatea de Cooperare în materie de Drept Penal. 

Varianta electronică în eng, 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti