Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicatii recente - Orașul intercultural pas cu pas

 

Orașul intercultural pas cu pas .Un ghid practic pentru aplicarea modelului urban de incluziune interculturală=The intercultural city step by step A practical guide for applying the urban model of intercultural inclusion/ Updated by Anne Bathily,  Edited and co-ordinated by Ivana D’Alessandro - Strasbourg, 2019. - 69 p. [Accesat 10.09.2020]

Disponibil :

https://rm.coe.int/the-intercultural-city-step-by-step-practical-guide-for-applying-the-u/168048da42


Diversitatea a devenit o caracteristică cheie a societăților de astăzi și este deosebit de tangibilă în centrele urbane.

În timp ce oamenii cu diverse medii de proveniență naționale, etnice, lingvistice și religioase au contribuit imens la prosperitatea postbelică, inegalitățile legate de origine, cultură și culoarea pielii persistă, iar anxietatea cu privire la pluralism, identitate și valori comune este adesea instrumentalizată politic. Provocarea promovării echității și coeziunii în societăți culturale diverse a devenit mai acută. Orașele sunt plasate în mod unic pentru a reprezenta și testa răspunsurile la această provocare. 
Consiliul Europei și orașele sale partenere au dezvoltat și validat o abordare interculturală a integrării și incluziunii, ce permite orașelor să profite de beneficii și să reducă la minimum riscurile legate de mobilitatea umană și diversitatea culturală.

La un deceniu de la debutul acestei inițiative, există tot mai multe dovezi că diversitatea, atunci când este recunoscută și gestionată ca o resursă, produce rezultate pozitive în ceea ce privește creativitatea, bunăstarea și dezvoltarea economică. 

Programul Orașelor Interculturale (POI) invită orașele din Europa cât și în afara ei să exploreze și să aplice politici care valorifică diversitatea pentru dezvoltarea personală și a societății.

Ghidul reprezintă un instrument pentru autoritățile locale ca să aplice modelul urban de integrare și incluziune interculturală.

Publicația reflectă lecțiile învățate și se bazează pe exemplele orașelor care gestionează diversitatea ca o resursă, pentru a facilita construirea încrederii și a identităților partajate în grupuri.

Instrumentul dat reflectă lecțiile învățate și arată modul în care practicile și standardele în gestionarea diversității culturale au evoluat în timp.

Ghidul  este destinat în primul rând (dar nu exclusiv), orașelor cu cel puțin 30.000 de locuitori cu un nivel semnificativ de diversitate, a căror conducere este ferm obligată să abordeze diversitatea ca pe un avantaj în procesul de construirea a orașelor și care sunt gata să investească un capital politic, timp și resurse în dezvoltarea acestei abordări.

Cu toate acestea, modelul se extinde încet, dar sigur, atât la nivel regional, cât și la nivel național. Principiile, instrumentele și exemplele prezentate, deasemenea vor  inspira orice factor de decizie, la fel și pe profesioniștii și practicienii din serviciile publice care caută soluții și idei despre asigurea egalității, incluziunii și coeziunii societății în medii culturale diverse.

În acest sens, modelul de integrare interculturală se aplică altor dimensiuni decât cele culturale(gen, identitate sexuală, vârstă, statut socioeconomic etc.).

Mai mult

Pagina programului Orașe interculturale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti