Faceți căutări pe acest blog

Materiale didactice privind patrimoniul cultural european

Patrimoniul cultural poate oferi tinerilor multe oportunități de educație și implicare. Acesta poate promova dialogul între culturi și generații diferite, poate oferi sentimentul unei înțelegeri comune a deosebirilor și asemănărilor și, totodată, poate stimula aprecierea diversității culturale.

Descoperiți o gamă variată de resurse și idei concrete de activități didactice pe această temă, precum și activități ce pot fi derulate în afara comunității școlare !

Patrimoniul cultural al Europei: Set de instrumente pentru profesor/Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (Comisia Europeană). -   Luxemburg, 2018. - 26 p. [Accesat 30.09.2020]

Această resursă educațională în domeniul patrimoniului cultural, având ca grup-țintă elevii cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, a fost creată cu scopul de a răspunde la următoarele întrebări:

  •  Putem construi un viitor comun prin celebrarea și recunoașterea patrimoniului cultural unic și divers al Europei, ai cărui beneficiari suntem? 
  • Cum îi putem ajuta pe tineri să celebreze, să descopere și să simtă pe propria lor piele bogăția patrimoniului cultural comun al UE?
Setul de instrumente dezvoltat pentru Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, a fost conceput ca o resursă pentru profesorii de la toate disciplinele cu scopul de a-i sprijini în cadrul cursurilor, al discuțiilor și al proiectelor educaționale cu privire la Patrimoniul cultural al Europei.

Aceste materiale didactice vă permit să descoperiți împreună cu elevii dumneavoastră diverse forme ale patrimoniului cultural din imediata apropiere - sunt propuse idei concrete pentru activități școlare și extrașcolare.

Sunteți invitați să organizați discuții pentru a găsi răspunsul la următoarele întrebări: 
  • ce este patrimoniul cultural și de ce este important să-l prețuim și să-l păstrăm?,
  • ce este patrimoniul cultural european și de ce este promovat dincolo de granițele naționale?, putem construi un viitor comun prețuind și recunoscând patrimoniul cultural european ?

Setul de instrumente este ușor de utilizat și oferă idei concrete pentru activități atât în interiorul cât și în afara sălii de clasă. Acesta îi dotează pe profesori cu două planuri de lecție interesante: primul prezintă tema patrimoniului cultural într-un mod distractiv, iar al doilea invită elevii să descopere patrimoniul cultural european prin proiecte practice. 

În plus, elevii sunt, de asemenea, invitați să joace un joc online „Detectivii patrimoniului cultural” în perechi sau grupuri. Jocul  are două niveluri de dificultate, adaptate pentru elevii cu vârsta între 10 și 12 de ani, respectiv între 13 și 15 ani. Sunt abordate subiecte legate de patrimoniul cultural european, putând fi astfel un punct de pornire pentru discuții cu privire la semnificația sa. Se joacă în perechi sau în grupuri, profesorii având rolul facilitatori.

Învățând din trecut, ne proiectăm viitorul: patrimoniul cultural european prin eTwinning/ Biroul Central de Asistență pentru eTwinning, European Schoolnet . - 2018. - 72 p. [Accesat 30.09.2020]
Disponibil :

Cartea pune la dispoziția profesorilor și elevilor o varietate de resurse și idei concrete de activități didactice pe această temă, precum și de activități desfășurate în afara comunității școlare. Proiectele eTwinning sunt dovada vie a faptului că patrimoniul cultural poate oferi copiilor și tinerilor numeroase oportunități educaționale și de participare.

Obiectivul aceste cărți este de a prezenta aspectele variate ale patrimoniului cultural și de a oferi exemple de proiecte eTwinning și idei pentru activități axate pe patrimoniul cultural

In prima parte veți afla ce înseamnă patrimoniu cultural și veți fi familiarizați cu abordarea educațională a interpretării patrimoniului. 

Cea de-a doua parte prezintă exemple de proiecte eTwinning axate pe aspectele tangibile, intangibile, digitale și naturale ale patrimoniului cultural. 

Cea de-a treia parte a cărții vă prezintă resursele puse la dispoziție de Europeana, platforma digitală a Uniunii Europene dedicată patrimoniului cultural. De asemenea, vă oferă idei de activități didactice specifice diferitelor discipline, de la istorie la astronomie, de la matematică la limbi străine. În ultima parte veți afla cum pot descoperi elevii noștri istoria și patrimoniul cultural cu ajutorul resurselor puse la dispoziție de Casa Istoriei Europene. De asemenea, veți afla cum Acțiunea eTwinning și școlile UNESCO pot promova patrimoniul cultural, organizând activități în cadrul și în afara comunității școlare. 

Patrimoniul cultural este un subiect vast, care vă poate servi drept sursă de inspirație pentru nenumărate activități creative organizate cu elevii dumneavoastră. Prin intermediul acestui volum, noi vă oferim surse de inspirație, promovarea și susținerea culturii și patrimoniului european în școli depinde de dumneavoastră. 

Cultural heritage and its educational implications: a factor for tolerance, good citizenship and social integration

https://tinyurl.com/yy5ekxjl

Îndrumător Să învățăm să dialogăm și să reflectăm cu ajutorul patrimoniului cultural / School Education Gateway.- 14 octombrie 2020 - 3p.

Disponibil 
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/tutorials/learn-to-connect-and-reflect.htm

Profesorii sunt receptivi la ideea de a vorbi despre patrimoniul cultural cu elevii lor, însă există incredibil de puține cunoștințe teoretice despre implicațiile și influența culturii asupra dezvoltării copiilor. Acest ghid prezintă câteva resurse și abordări care vor permite contextualizarea subiectului. 

Cuprins:
  • Patrimoniul cultural: ar putea să nu fie ceea ce vă imaginați
  • Patrimoniul cultural se prezintă în multe forme
  • Patrimoniul și vizitele în muzee

  • Patrimoniul și activismul
  • Patrimoniul și dezvoltarea profesională
  • Resurse suplimentare
Manual for cultural heritage education = Manual de Educație pentru patrimoniu cultural / Programul Europa Creativă . - 2020 . - 89 p. 
Educația pentru patrimoniu se bazează pe învățarea în muzee, în centrele de patrimoniu și în diferite contexte de educație informală, precum și pe învățarea non-formală, cum ar fi întâlnirile sociale și învățarea intergenerațională în familii. Cu toate acestea, este importantă și introducerea patrimoniului în educația formală. Patrimoniul cultural este o resursă de învățare și un mijloc de comunicare valoros și puternic, care poate fi utilizat în diferite moduri pentru a ilustra practicile și valorile culturale și pentru a pleda pentru coeziune socială și interculturală. Acest manual este un rezultat al experiențelor pilotării Hub-ului școlar al patrimoniului. Este construit parțial pe pachetul didactic original, care a fost dezvoltat în continuare pe baza feedback-ului participanților și a analizei datelor colectate, precum și îmbogățit cu experiențe acumulate și contribuția profesorilor.

Manualul sprijină aplicarea practică a metodologiei..... https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/11/coe-e-publicatii-recente-manual-de.html


Predarea cu Europeana. Cele mai bune practici pentru 2019 - 2020 =Teaching with Europeana best practices 2019 - 2020/ Europeana, European Schoolnet . -  Bruxelles, 2020. - 228p.
[Accesat 30.09.2020]


Această broșură a fost alcătuită din cele mai bune 30 de contribuții (scenarii de învățare implementate) din cadrul concursului Europeana Education 2020. Broșura este destinată pentru profesori și părțile interesate din domeniul educației și constituie un prim exemplu de utilizare a resurselor Europeana.
Publicația își propune să inspire și să sprijine crearea de activități de învățare privind promovarea integrării patrimoniului cultural digital în activitățile educaționale.

Jocul on-line „Detectivii patrimoniului cultural”, pentru elevi cu vârsta între 10-12 ani sau 13-15 ani

Oferă o introducere la patrimonial cultural european și încurajează dezbaterile. Se poate juca în doi sau în grup, profesorul fiind facilitatorul.Cultural heritage and cultural diversity lessons - A handbook for teachers=Lecții despre patrimoniul cultural și diversitatea culturală: Manual pentru profesori. - Strasbourg, 2015. - 75 p.
[Accesat 30.09.2020]

Manualul cuprinde opt capitole circumscrise patrimoniului cultural și diversității culturale. Fiecare capitol abordează o anumită tematică, are obiective de învățare, informații contextuale și activități pentru clasele 3-6 și 6-9. După evaluarea nivelului elevilor, profesorul alege lecția adecvată. Lecțiile sunt concepute pentru ore cu durata de 40 de minute, însă activitățile pot fi adaptate sau revizuite, astfel încât să poate fi folosite pe parcursul mai multor ore de curs.

37 / H-22  II-717470

Handbook on European Heritage Classes  / Cultural Heritage Committee. Groupe of Specialists on European Heritage Classes . ─ Strasbourg : Council of Europe Press, 1993. - 
113 p. : fot.
Cartea este disponibilă în Sala de lectură CPESC

Cursurile de patrimoniu european constituie un tip de schimb școlar nou și de succes, bazat pe teme care se referă la patrimoniul cultural şi la locul în care se va desfăşura.
Acestea reprezintă cursuri cu activități desfășurate în timpul orelor de clasă, constând din proiecte educaționale globale pe termen lung şi care implică un parteneriat - în special între educație și cultură.
Această publicație oferă o definiție a acestor tipuri de cursuri, ilustrate prin exemple concrete. Este rezultatul muncii unui grup de specialiști, care, din 1990 i-a fost încredințat implementarea acestei activități în cadrul Consiliului Europei


World Heritage in Young Hands .TO KNOW CHERISH AND ACT .An educational resource kit for teachers=Всемирное наследие в руках молодых. Знать, ценить и действовать: Методическое пособие для учителей/UNESCO. - Paris, 2002. - 251 p. [Accesat 30.09.2020]
Disponibil :

Пособие предполагает интерактивное взаимодействие преподавателей разных дисциплин с учащимися по выработке активной и созидательной позиции в области сохранения и обогащения культурного и природного наследия.

Septembrie 2020

O nouă animație digitală a fost lansată pentru a marca cea de-a 35-a aniversare a Zilelor Europene ale Patrimoniului

https://vimeo.com/europeanheritagedays

Lansate de Consiliul Europei în 1985 în Franța, #ZileleEuropenealePatrimoniului au evoluat rapid pentru a deveni unul dintre cele mai celebrate evenimente de patrimoniu cultural de pe continent. Organizate ca o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Consiliului Europei din anul 1999, Zilele Europene ale Patrimoniului evidențiază diversitatea abilităților locale, tradițiilor, stilurilor arhitecturale și operelor de artă care constituie un patrimoniu european comun.


Celebrate în cele 50 de state semnatare ale Convenției Culturale Europene, Zilele Europene ale Patrimoniului ajută la descoperirea istoriilor oamenilor și locurilor care au contribuit la modelarea culturii și patrimoniului Europei, permițând vizitatorilor să exploreze o gamă largă de bunuri culturale printr-o serie de evenimente tematice.

Zilele Europene ale Patrimoniului sporesc gradul de conștientizare a patrimoniului, atât tangibil, cât și intangibil, promovând astfel înțelegerea trecutului pentru a contura mai bine viitorul. Patrimoniul este despre obiecte, locuri, semnificații și utilizări pe care oamenii le atribuie, precum și valorile pe care le reprezintă. Zilele Europene ale Patrimoniului dezvoltă și consolidează sentimentul de apartenență și responsabilitate pentru patrimoniu, subliniind relevanța drepturilor omului și a democrației.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti