Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Sisteme judiciare europene: Raportul de evaluare CEPEJ, 2020

 

European judicial systems. CEPEJ Evaluation Report. Part 1 Tables, graphs and analyses. 2020 Evaluation cycle (2018 data) = Sisteme judiciare europene. Raport de evaluare CEPEJ / Partea 1: Tabele, grafice și analize. Ciclul de evaluare 2020 (date 2018) . - Strasbourg, 2020 . - 138 p. [Accesat la 26.10.2020].

Disponibil: https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058 

Cea mai recentă ediție a raportului Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), care evaluează funcționarea sistemelor judiciare din 45 de state membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova, precum și din trei state observatoare pentru CEPEJ, Israel, Maroc și pentru prima dată Kazahstan, continuă procesul desfășurat din 2002, concentrând conținutul raportului pe analiza tendințelor europene.

    Printre concluziile celui de-al VIII-lea raport de evaluare elaborat de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) a Consiliului Europei se numără:
  • Statele europene cheltuiesc în medie 72 de euro pe locuitor pe an pentru sistemul juridic,
  • Numărul de femei judecătoare și procurori continuă să crească, dar profesia de avocat rămâne predominant masculină,
  • În medie, acum există 164 de avocați la 100.000 de locuitori,
  • Numărul instanțelor a scăzut cu 10% între 2010 și 2018,
  • Instanțele din toată Europa au reușit să continue să funcționeze în timpul pandemiei datorită progreselor recente în domeniul tehnologiei informației.
În plus, CEPEJ a elaborat, pentru prima dată, profiluri de țară care prezintă într-un mod sintetic principalele date și indicatori elaborate de CEPEJ pentru fiecare stat participant.

Toate datele cantitative și calitative colectate de la corespondenții naționali ai CEPEJ, precum și comentariile însoțitoare sunt, de asemenea, disponibile în baza de date dinamică CEPEJ-STAT https://www.coe.int/en/web/cepej/dynamic-database-of-european-judicial-systems

Bazându-se pe o metodologie care este deja o referință pentru colectarea și prelucrarea unui număr mare de date judiciare cantitative și calitative, acest studiu unic a fost conceput mai ales ca un instrument de politici publice care vizează îmbunătățirea eficienței și a calității justiției. Obiectivul CEPEJ în pregătirea acestui raport este de a permite factorilor de decizie politici, practicienilor în justiție, cercetătorilor, precum și celor interesați de funcționarea justiției în Europa și nu numai, să aibă acces la informațiile necesare pentru a putea înțelege, analiza și reforma.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti