Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații - O misiune de a informa: jurnaliștii în pericol vorbesc

 

Clark, Marilyn. O misiune de a informa: jurnaliștii în pericol vorbesc = A mission to inform : Journalists at risk to speak out/ Marilyn Clark , William Horsley.- Strasbourg, 2020 .- 154 p.
[Accesat la 27.10.2020]

Disponibil:  https://rm.coe.int/prems-021220-gbr-2018-a-mission-to-inform-journalists-at-risk-speak-ou/16809ff1e2

Un nou studiu a făcut o analiză aprofundată a presiunii nejustificate exercitate împotriva jurnaliștilor pentru a-i împiedica să raporteze liber și împotriva strategiilor pe care le folosesc pentru a depăși frica și a continua să își îndeplinească misiunea publică de "câini de pază"

„O misiune de a informa: jurnaliștii în pericol vorbesc”, scrisă de doi experți ai Consiliului Europei în domeniul libertății mass-media, Marilyn Clark și William Horsley, se bazează pe interviuri cu 20 de jurnaliști din 18 țări care au suferit diferite tipuri de violență și intimidare.

Una dintre jurnaliste, Daphne Caruana Galizia, a fost intervievată cu zece zile înainte de 16 octombrie 2017, când a fost omorâtă, în urmă cu aproape trei ani.

Studiul solicită prezentarea măsurilor eficiente pentru protejarea siguranței jurnaliștilor expuși riscului, urmărirea penală a autorilor atacurilor și crearea unui mediu favorabil pentru o mass-media liberă, independentă și diversă în conformitate cu măsurile recomandate de Consiliul Europei.

Acestea includ reforme legale și de reglementare, mecanisme îmbunătățite de raportare pentru protejarea împotriva amenințărilor, programe publice de alfabetizare media și sprijin pentru jurnaliști prin formare profesională, precum și suport psiho-social.

În timp ce acest eșantion de 20 de interviuri nu poate fi considerat reprezentativ pentru situația generală din statele membre ale Consiliului Europei din cauza accentului pus pe cazuri individuale, autorii subliniază faptul că se permite dezvoltarea unei interpretări socio-psihologice a complexității experienței jurnaliștilor din care se confruntă cu niveluri ridicate de intimidare sau amenințare.

Scopul acestei cercetări calitative este să exemplifice și să permită o mai bună înțelegere a diferitor forme de interferență cu libertatea presei deja identificate într-un studiu cantitativ al riscurilor cu care se confruntă mass-media și jurnaliștii, publicat în 2017 şi bazat pe un sondaj realizat pe un eșantion de 940 de jurnaliști din statele membre ale Consiliului Europei și din Belarus.

În cadrul interviurilor, cei 20 de jurnaliști au vorbit despre riscurile întâmpinate atunci când își exercită profesia, intruziunile și limitările vieții lor private, experiența de a-și pune uneori viața în pericol, precumși despre strategiile lor de a-și construi capacitatea de rezistența și de a continua „misiunea de a informa".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti