Faceți căutări pe acest blog

UE: e- publicații recente - Manual de Educație pentru Patrimoniu cultural

  Materiale didactice privind patrimoniul cultural european

Manual for cultural heritage education = Manual de Educație pentru Patrimoniu cultural / Programul Europa Creativă . -  2020 . - 89 p. [Accesat la 3.11.2020].

Disponibil: https://heritagehubs.eu/wp-content/uploads/2020/03/HH-Manual-Inglese-Web-rev2.pdf

Educația pentru patrimoniu se bazează pe învățarea în muzee, în centrele de patrimoniu și în diferite contexte de educație informală, precum și pe învățarea non-formală, cum ar fi întâlnirile sociale și învățarea intergenerațională în familii. Cu toate acestea, este importantă și introducerea patrimoniului în educația formală. Patrimoniul cultural este o resursă de învățare și un mijloc de comunicare valoros și puternic, care poate fi utilizat în diferite moduri pentru a ilustra practicile și valorile culturale și pentru a pleda pentru coeziune socială și interculturală. Acest manual este un rezultat al experiențelor pilotării Hub-ului școlar al patrimoniului. Este construit parțial pe pachetul didactic original, care a fost dezvoltat în continuare pe baza feedback-ului participanților și a analizei datelor colectate, precum și îmbogățit cu experiențe acumulate și contribuția profesorilor.

Manualul sprijină aplicarea practică a metodologiei de patrimoniu propuse și contribuie la corpul existent de platforme și seturi de instrumente pentru educația patrimoniului, cum ar fi Predarea cu Europeana sau Setul de instrumente pentru patrimoniul cultural european pentru profesori. Cu toate acestea, Hub-ul Patrimoniului aduce noi experiențe și idei inovatoare, în special ideea și buna practică a educației transnaționale a patrimoniului. Recomandările Heritage Hubs cu referire la educația pentru patrimoniul cultural pot fi găsite în anexa 3. 

Aceste recomandări vor oferi cadrelor didactice, precum și profesioniștilor din domeniul educației și patrimoniului, idei despre cum să se integreze cultura, moștenirea și dialogul intercultural în munca lor de zi cu zi, pentru a face din patrimoniul cultural ca fiind unul accesibil și favorabil incluziunii, precum și pentru a promova implicarea tinerilor în procesul patrimoniului cultural.

Educația pentru patrimoniul cultural este un domeniu de practică care implică o gamă largă de educatori din diferite sectoare. Heritage Hubs se adresează în principal adulților școlari, iar acest manual a fost elaborat în mod special pentru acest grup de utilizatori. Cu toate acestea, metodologia Heritage Hubs legată de educația pentru patrimoniu este pe deplin aplicabilă și în mediile informale de învățare pentru copii și tineri cu vârstă de școală și de către alți educatori, și nu doar de profesorii școlari. În acest sens, sesiunile de învățare propuse pot fi înțelese ca ateliere în loc de cursuri și acesta este unul dintre motivele structurii flexibile a metodologiei în ceea ce privește consumul de timp și resursele umane implicate în proces.

Unul dintre obiectivele principale ale Heritage Hubs a fost de a propune o metodologie de educare a patrimoniului, care să ofere rezultate durabile și efecte pe termen lung în domeniul educației patrimoniului în întreaga Europă. Metodologia se bazează pe
  • Învățarea despre
  • Interpretarea și împărtășirea patrimoniului 
  • și Învățarea din patrimoniu ca temă sau idee care traversează toate aspectele. 
Metodologia logistică a Heritage Hubs este puternic înrădăcinată în învățarea mixtă și povestiri transmedia. În Heritage Hubs, învățarea mixtă este evidentă prin combinarea experiențelor virtuale și reale, precum și interpretarea patrimoniului prin utilizarea diferitor opțiuni de învățare digitală, clasică și în aer liber.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti