Faceți căutări pe acest blog

Expoziţia Politici europene de sănătate publică

Promovarea şi ocrotirea sănătăţii sunt elemente fundamentale în atingerea unei calităţi acceptabile a vieţii în prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare în contextul unei dezvoltări durabile. S-a demonstrat că sănătatea şi bunăstarea comunităţilor umane sunt compromise de sărăcie, inegalităţi sociale şi poluare.

O stare bună de sănătate este una dintre principalele preocupări ale cetățenilor europeni.

De aceea, Uniunea Europeana (UE) si CoE se străduieșc să atingă un nivel înalt de protecție a sănătății prin toate politicile și activitățile. 


La nivel european, protecţia sănătăţii constituie una dintre preocuparile majore ale CoE.

 reunirea domeniilor drepturilor omului, coeziunii sociale şisănătăţii;
 armonizarea politicilor de sănătate ale statelor membre dinpunct de vedere al securităţii si calităţii;
 dezvoltarea prevenirii şi educaţiei în materie de sănătate;
 promovarea accesului la îngrijire, a drepturilor pacienţilor,participării cetăţeanului şi protecţia grupurilor vulnerabile.Comitetul European pentru sănătate are următoarele roluri:
 formularea de principii practice pentru politicile careabordează probleme de sănătate;
 schimb de informaţii şi expertize prin intermediulrecomandărilor sau convenţiilor;
 abordare integrată a problemelor din sfera medicală cu accentpe valorile individului (juridice, etice, sociale)

Republica Moldova, fiind membru al CoE din 1995, prin semnarea mai multor conventii ale acestei organizatii si-a asumat o serie de angajamente inclusiv cele de a asigura sanatatea propriilor cetateni.


 Politica UE în domeniul sănătății  https://ec.europa.eu/health/home_ro vizează, în special, să îmbunătățească sănătatea publică, să prevină bolile și amenințările la adresa sănătății (inclusiv cele legate de stilul de viață al cetățenilor europeni), precum și să combată epidemiile prin  promovarea cercetării. Acțiunile comunitare vin în completarea politicilor naționale, iar Uniunea încurajează cooperarea între statele membre în domeniul sănătății.

Totuși, definirea politicilor naționale în domeniul sănătății rămâne de competența exclusivă a statelor membre. Prin urmare, acțiunile UE nu includ definirea politicilor în domeniul sănătății și nici organizarea sau furnizarea de servicii de sănătate și îngrijire medicală.

 Astfel, politica europeană în domeniul sănătății constă în dezvoltarea unei competențe comune cu statele membre și completarea politicilor naționale. De asemenea, UE și statele membre pot coopera cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente pentru o mai bună protecție a sănătății publice

Informatii mai ample la acest subiect, ati putea gasi vizitand expozitia organizata de catre Centrul Pro- European de Servicii si Comunicare de la Biblioteca Nationala. Expozitia prezinta documentele europene, publicatii, care reflecta exemple de bune practici, programe si surse de informare in domeniul protectiei sanatatii.


Vezi

CPESC  - Colecţii CoE: J.1. J: Sănătate / Santé / Health
 Publicaţiile pot fi consultate online şi/sau în Sala de lectură a Centrului Pro-european

Vezi de asemenea 

Acord de Asociere  UE- Moldova
Capitolul 21 – Sănătatea Publică (Articolele 113-116) 
Anexa XIII- Lista de aproximare - Sănătatea publică
- Tutun
- Boli transmisibile
- Sânge
- Organe, țesuturi și celule
- Sănătatea psihică – Dependența de droguri
- Alcoolul
- Cancer
- Prevenirea leziunilor și promovarea siguranței


ACORD dîntre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de Acţiune a Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014-2020)


Realizarea politicii de integrare europeană/Ministerul Sănătății al Republicii MoldovaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti