Faceți căutări pe acest blog

Colecţii F.9 Mass-media şi internetF.9 Mass-media şi internet: Altele /  Médias et Internet: Autres /  Medias and Internet: Other

(Publicaţiile pot fi consultate în sala de lectură a Centrului Pro-european)


F.9/2014 LI Liberté d'expression et internet [Text tipărit] / Wolfgang Benedek et Matthias C. Kettemann . ─ Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2014. - 186 p. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 169-186. - ISBN: 978-92-871-7911-1. - Rezumat (rom)
342.7/B-43/III-125670
 
Internet Governance: Council of Europe Strategy2012-2015 / Committee of Ministers. – 15 March 2012. – 12 p. - CM(2011)175 final

Gouvernance de l’Internet : Stratégie du Conseil del’Europe 2012-2015 / Comité des Ministres. - 15 mars 2012. – 12 p. - CM(2011)175 final

Messages from Belgrade: EuroDIG 2011 (Belgrade, 30-31 May 2011) / European Dialog on Internet Governance. – Council of Europe: Strasbourg, 2011. – 24 p.

 F.9/2011 HU Human rights and a changing media landscape / Commissioner for Human Rights. – Strasbourg: Council of Europe, 2011. – 208 p. – 978-92-871-7198-6.

F.9/2011 CT Стимулирование критического мышления журналистов: Этические и редакционно-издательские дилеммы: Тематические исследования средств массовой информации Республики Молдова / Надин Гогу и др. – 79 с.

The Internet Literacy Handbook: Third Edition / Media and Information Society Division. – 2010

Manual de utilizare a Internetului.: Versiunea 2. – Strasbourg, 2010. – 104 p.

Manuel de maîtrise de l’Internet : Troisième édition./ Division Médias et Société de l'information. – Strasbourg, 2010.

Promoting social cohesion - The role of community media: Report / Group of Specialists on media diversity. - Strasbourg, 2008. – 48 p. – H/Inf(2008)13.

The role of public service media for widening individual participation in European democracy / Group of Specialists on public service media in the information society. – Strasbourg, 2008. – 54 p. – H/Inf(2008)12.

Human rights guidelines for online games providers Developed by the Council of Europe in co-operation with the Interactive Software Federation of Europe / Directorate General of Human Rights and Legal Affairs. – Strasbourg, 2008. – 20 p. – H/Inf(2008)008


Lignes directrices visant à aider les fournisseurs de services Internet : développées par le Conseil de L’Europe en cooperation avec l’Association européenne des fournisseurs de services Internet (EuroISPA) / Direction générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques. – Strasbourg, 2008. – 20 p. – H/Inf(2008)009.

Lignes directrices visant à aider les fournisseurs de jeux en ligne développées par le Conseil de l’Europe en cooperation avec the Interactive Software Federation of Europe / Direction générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques. – Strasbourg, 2008. – 20 p. – H/Inf(2008)008.

F.9/ 2008 DR Dreptul al informaţie: pe hîrtie şi în realitate: Raport de monitorizare / Centrul “Acces-Info”. – Chişinău, 2008. – 219 p.

F.9/2007 AC
Acte normative : concordanţa cu Legea privind acesul la informaţie / Centrul « Acces-Info ». – Chişinău, 2007. – 290 p.

F.9/2007 MA
Mass-media şi alegerile : Probleme ale audiovizualului naţional : Spicuiri din materialele seminarului omonim desfăşurat la Chişinău în perioada 17-18 aprilie 2007 / Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova; Asociaţia Presei Electronice din republica Moldova. – Chişinău, 2007. – 61 p.

F.9/2007 MO Monitorizarea accesului la informaţie : Aspecte metodice / Centrul « Acces-Info ». – Chişinău, 2007. – 32 p.

F.9/2006 AC Accesul la informaţie : Reglementări. Comentarii. Cazuri / Centrul « ACCES-INFO ». – Chişinău, 2006. – 463 p. - 978-9975-78-066-7. – 2 ex.

F.9/2006 IN The Internet literacy handbook : 2nd edition / Media Division; Directorate General II – Human Rights. – Strasbourg: Council of Europe, 2006. – 87 p. - 92-871-5939-4.

F.9/2006 MA Manuel de maîtrise de l’Internet : 2e edition / Division Médias; Direction Générale II – Droits de l’homme. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2006. – 95 p. - 92-871-5938-6.F.9/2006 SP Справочник по меторам работы с Интернетом: 2-е издание / Отдел по вопросам СМИ; Генеральный Директорат П – Права человекаю – Страсбург, Совет Европы, 2006. – 100 с. – (004.7/С-74; Ш-125765).
 
F.9/2006 LI Liberul acces la informaţie : legislaţie, practică, perspective : Conferinţă anuală (Chişinău, 26-27 septembrie 2006). – Chişinău, 2006. – 88 p

F.9/2004 DE Declaraţia privind libertatea discursului politic în media: Adoptată de Comitetul de Miniştri la 12 februarie 2004. – Consiliul Europei, 2004.

Declaraţia privind libertatea discursului politic în media: (Adoptată de Comitetul de Miniştri la 12 februarie 2004,în cadrul celei de a 872-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor)

F.9/2003 GU Guarding the watchdog – the Council of Europe and the media / Kayhan Karaca. – Strasbourg: Council of Europe, 2003. – 72 p. - 92-871-5249-7.

F.9/2003 PR Pressure, politics and the press : The State of Media Freedom in Belarus, Moldova and Ukraine / Article 19. – London, 2003. – 173 p.

F.9/2003 SO Sous protection rapprochée: Le Conseil de l'Europe et les médias / Kayhan Karaca . – Strasbourg : CONSEIL DE L’EUROPE, 2003. – 81 p. - 92-871-5248-9.

F.9/2003 VOL. 1 Economy of the European audiovisual industry : yearbook 2003 volume 1 = Economie du secteur audiovisuel européen : annuaire 2003 volume 1 = Die Wirtschaftslage des audiovisuellen Sektors in Europa: Jahrbuch 2003 Band 1 / European Audiovisual Observatory (EAO). - 2003

F.9/2003 VOL.2 Household Audiovisual Equipment – Transmission – Television Audience: yearbook 2003 volume 2 = Equipement audiovisual des ménages – Transmission – Audience de la télévision : annuaire 2003 volume 2 = Audiovisuelle Ausstattung der Haushalte – Ubertragungswege - Fernsehreichweiten: Jahrbuch 2003 Band 2 / European Audiovisual Observatory (EAO). – 2003.

F.9/2003 VOL. 3 Film and Home Video : yearbook 2003 volume 3 = Cinéma - Vidéo : annuaire 2003 volume 3 = Film - und Videoindustrie: Jahrbuch 2003 Band 3 / European Audiovisual Observatory (EAO). - 2003

F.9/2003 VOL. 4 Multimedia and new technologies : yearbook 2003 volume 4 = Multimйdia et nouvelles technologies : annuaire 2003 volume 4 = Multimedia und neue Technologien: Jahrbuch 2003 Band 4 / European Audiovisual Observatory (EAO). - 2003

F.9/2003 VOL. 5 Television Channels – Programme Production and Distribution : yearbook 2003 volume 5 = Les chaînes de télévision – Production et distribution des œuvres audiovisuelles : annuaire 2003 volume 5 = Fernsehsender – Programmproduktion und -handel: Jahrbuch 2003 Band 5 / European Audiovisual Observatory (EAO). - 2003

F.9/2003 AI Ai dreptul sa stii : Ghid practic pentru accesul la informatie /Centrul « ACCES-INFO ». – Chişinău, 2003. – 46 p. - 9975-901-44-1.

F.9/ 2003 HI Highway to democr@cy – the Council of Europe and the information society / Kate Oakley. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003. – 77 p. – 92-871-5137-7. – (Integrated project “Making democratic institutions work”).

F.9/2003 CH Le chemin de la démocr@tie – Le Conseil de l’Europe et la société de l’information / Kate Oakley. – Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2003. – 85 p. – 92-871-5136-9. – (Projet integre «Les institutions democratiques en action»)

F.9/2003 AP Aplicarea Legii privind accesul la informaţie: recomandări practice / Centrul “Acces-info”. – Chişinău, 2003. – 70 p.

F.9/2002 AC Accesul la documentele publice: Recomandarea Rec(2002)2 adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei la 21 februarie 2002 şi Expunerea motivelor. – Consiliul Europei, 2002. – 10 p.

F.9/2002 JU Jurisprudenţa europeană privind libertatea de exprimare: Aspecte privind hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului. – 353 p.

F.9/2002 DR Dreptul tău: Accesul la informaţie: Legislaţia Republicii Moldova. Acte internaţionale. Extrase. / Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie. – Chişinău: Universul, 2002. – 359 p.

F.9/2001 MA
Mass-media în Republica Moldova: Constatări, evaluări, tendinţe: Raport annual 2000 = The Mass-media in the Republic of Moldova: Findings, estimations, trends / Uniunea Jurnaliştilor din Moldova. – Chişinău, 2001. – 304 p. – 9975-9660-1-2.

F.9/2001 PR Presa electronică: reglementări internaţionale: Recomandări ale Consiliului Europei = The Electronic Press: International Regulations: Recommendations of the Council of Europe: Vol. I - V / Asociaţia Presei Electronice-APEL. - Chişinău, 2001.

F.9/2000 LI Libertatile mass-media in Republica Moldova = Mass-media freedoms in the Republic of Moldova = Свобода прессы в Республике Молдова / Journalist Union of Moldova. – Chişinău, 2000. – 408 p. - 9975-9590-0-8.

F.9/2000 ME Media and intercultural communication in Europe / Rossen Milev; Cultural Policies research and Development Unit. – Strasbourg: Council of Europe, 2000 – 65 p.F.9/99 ME Media and elections: Handbook / Yasha Lange. – Strasbourg: Council of Europe, 1999. – 59 p. – 92-871-3952-0.F.9/98 UN L’univers virtuel : miracle ou mythe ? Débats / Assemblée parlementaire. – Strasbourg: Conseil de l’Europe, 1998. – 211 p. - 92-871-3585-1.

F.9/98 VI A virtual new world ? Debates / Parliamentary Assembly. – Strasbourg: Council of Europe, 1998. – 195 p. - 92-871-3587-8.

F.9/97 MA Mass-media şi libertatea de exprimare: Îndrumar / Article XIX: International Centre against Censorship; Centrul Independent de Jurnalism al Casei Lumea Deschisă; Programul TACIS pentru Democraţie. – Chişinău, 1997. – 191 p. – ISBN 9975-61-042-0.
F.9/96 AC Activités du Conseil de l'Europe concernant la protection du droit d'auteur et des droits voisins dans le secteur des media / Direction des Droits de l'Homme. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1996. – 33 p. - DH‑MM(96)4. - 96/1254.


F.9/96 CO Council of Europe activities concerning the protection of copyright and neighbouring rights in the media sector / Directorate of Human Rights. – Strasbourg: Council of Europe, 1996. - 33 p. - DH‑MM(96)4. - 96/1254

F.9/96 PR
La protection des droits voisins : document de réflexion / Direction des Droits de l'Homme. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1996. – 51 p. - 96/1238.

F.9/96 PR Protection of neighbouring rights : discussion document / Directorate of Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 48 p. - 96/1238.


F.9/95 PR Presse écrite et télévision dans les regions d'Europe / Musso, P. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 245 p. - 92‑871‑2806‑5

F.9/95 PR
Principles aimed at promoting the distribution and broadcasting of audiovisual works originating in countries or regions with a low audiovisual output or a limited geographic or linguistic coverage on the European television markets : Recommendation no. R (93) 5 and explanatory memorandum. - Strasbourg : Council of Europe, 1995. – 25 p. - REC(93)5. - 92‑871‑2721‑2

F.9/95 PR
The printed press and television in the regions of Europe / Musso, P. - Strasbourg : Council of Europe, 1995. – 252 p. - 92‑871‑2807‑3

F.9/95 PR Principles on the distribution of videograms having a violent, brutal or pornographic content : Recommendation no. R (89) 7 and explanatory memorandum. - Strasbourg : Council of Europe, 1995. – 22 p. - REC(89)7. - 92‑871‑2704‑2.

F.9/95 PR Principes visant а promouvoir la distribution et la diffusion des oeuvres audiovisuelles provenant des pays ou régions а faible capacité de production audiovisuelle ou а aire géographique ou linguistique restreinte sur les marches télévisuels européens : Recommandation n° R (93) 5 et exposé des motifs. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. - REC(93)5. - 92‑871‑2720‑4

F.9/95 PR La protection juridique des services de télévision cryptés : Recommandation n° R (91) 14 et exposé des motifs. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 25 p. - REC(91)14. - 92‑871‑2709‑3

F.9/95 NE The new space of communication, the interface with culture and artistic creativity : a study for the Council of Europe / Foresta, D. - Strasbourg : Council of Europe, 1995 – 60 p. - 95/3999

F.9/95 NO Le nouvel espace de communication, interface avec la culture et la créativité artistique / Foresta, D. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 63 p. - 95/3999

F.9/95 PR Principes relatifs а la distribution de vidéogrammes а contenu violent, brutal ou pornographique : Recommandation n° R (89) 7 et exposé des motifs. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 23 p. - REC(89)7. - 92‑871‑2703‑4

F.9/95 LU
La lutte contre la piraterie sonore et audiovisuelle : vade‑mecum. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 35 p. - 92‑871‑2890‑1

F.9/95 ME Measures to promote media transparency : Recommendation no. R (94) 13 and explanatory memorandum. - Strasbourg : Council of Europe, 1995. – 32 p. - REC(94)13. - 92‑871‑2735‑2

F.9/95 ME Mesures contre la piraterie sonore et audiovisuelle : Recommandation n° R (95) 1 et
exposé des motifs / Direction des Droits de l'Homme. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 55 p. - REC(95)1. - 92‑871‑2863‑4

F.9/95 ME Measures against sound and audiovisual piracy : Recommendation no. R (95) 1 and explanatory memorandum / Directorate of Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe, 1995. – 53 p. - REC(95)1. - 92‑871‑2864‑2


F.9/95 ME Mesures visant а promouvoir la transparence des médias : Recommandation n° R (94) 13 et exposé des motifs. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 34 p. - REC(94)13. - 92‑871‑2734‑4

F.9/95 FI The fight against sound and audiovisual piracy :handbook. - Strasbourg : Council of Europe, 1995. – 33 p. - 92‑871‑2891‑X

F.9/95 BO The fight against sound and audiovisual piracy : Handbook : (Russian version) = Bor’ba so zvukovym I audiovizual’nym piratstvom: Spravoc’nik / Council of Europe, 1995. – 35 c. - 3 ex.

F.9/95 LE The legal protection of encrypted television services : Recommendation no. R (91) 14 and explanatory memorandum. - Strasbourg : Council of Europe, 1995. – 24 p. - REC(91)14. - 92‑871‑2710‑7


F.9/94 CL Les clés de la négociation des contrats de coproduction audiovisuelle / Viljoen, D. ; Comite directeur sur les moyens de communication de masse. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1994. – 86 p. - 92‑871‑2544‑9.

F.9/94 KE The key to the negotiation of audiovisual co‑production contracts / Viljoen, D.; Steering Committee on the Mass Media. - Strasbourg : Council of Europe, 1994. – 83 p. - 92‑871‑2545‑7

F.9/94 RE Recommendations adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in the media field / Directorate of Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe, 1994. – 84 p. - DH‑MM(94)2.


F.9/93 CI Cinemas of Europe : problems associated with the screening of European films in European cinemas / Smedley, N.; Committee of Experts on the Cinema. - Strasbourg : Council of Europe, 1993. – 30 p. - CC‑CI(93)4.

F.9/93 CI Les cinémas en Europe : les problиmes liés а la projection de films européens dans des salles européennes / Smedley, N. ; Comite d'Experts sur le Cinema. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1993. – 31 p. - CC‑CI(93)4.

F.9/93 PR Press Law and Practice: A Comparative Study of Press Freedom in European and Other democracies: An Article 19 Report / Article 19: International Centre against Censorship. – London: Article 19, 1993. – 307 p. - 1 870798 07 4.

F.9/91 PA Parliamentary responsibility for the democratic reform of broadcasting / Grendelmeier / Assemblee Parlementaire. - Strasbourg : Council of Europe, 1991. – 95 p. - DOC.6405

F.9/91 RE Régions d'Europe et television / Musso, P. (ed.) ; Conseil Regional Nord Pas‑de‑Calais. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1991. – 350 p. - 2‑84003‑003‑9.

F.9/91 RE La responsabilité des parlements et la réforme démocratique de la radiodiffusion /
Grendelmeier; Assemblee Parlementaire. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1991. – 101 p. - DOC.6405


F.9/90 CU The cultural obligations of broadcasting : national and transnational legislation concerning cultural duties of television broadcasters in Europe / Shaughnessy, H.. - Strasbourg : Council of Europe, 1990. – 212 p. - 0‑948195‑21‑5. – (Media monograph series, no.12).

F.9/90 OB Les obligations culturelles de la radiodiffusion : législations nationales et transnationales sur les obligations culturelles des télédiffuseurs en Europe / Shaughnessy, H. ; Institut Europeen de la Communication. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1990. – 220 p. - 0‑948195‑22‑3

F.9/90 PR Problemes de production et de distribution d'oeuvres audiovisuelles rencontrés dans les "petits" pays européens : actes de l'atelier audiovisuelle et а aire géographique ou linguistique restreinte. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, - 1992. – 129 p. - 92‑871‑2167‑2

F.9/90 PR Problems of the production and distribution of audiovisual works in the "smaller" European countries : proceedings of the workshop. - Strasbourg : Council of Europe, 1992. – 123 p. - 92‑871‑2168‑0.F.9/89 CO La copie privée sonore et audiovisuelle : Recommandation n°R (88) 1 et exposé des motifs / Comite des Ministres. - Strasbourg: Council of Europe, 1989. – 17 p. - REC(88)1. - 92‑871‑1668‑7.

F.9/89 ME Mesures visant а combattre la piraterie dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins : Recommandation n° R (88) 2 et exposé des motifs / Comite des Ministres. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1989. – 14 p. - REC(88)2. - 92‑871‑1673‑3.

F.9/89 ME Measures to combat piracy in the field of copyright and neighbouring rights : Recommendation no.R (88) 2 and explanatory memorandum / Committee of Ministers. - Strasbourg: Council of Europe, 1989. – 13 p. - REC(88)2. - 92‑871‑1674‑1.


F.9/89 SO Sound and audiovisual private copying : Recommendation no. R (88) 1 and explanatory memorandum / Committee of Ministers. - Strasbourg: Council of Europe, 1989. – 16 p. - REC(88)1. - 92‑871‑1669‑5


F.9/87 FO The focused screen / Vidal‑Beneyto, J. – Strasbourg: Council of Europe, 1987. – 257 p. - 92‑871‑1094‑8.

F.9/87 PR Principles relating to copyright law questions in the field of television by satellite and cable : Recommendation no. R (86) 2 and explanatory memorandum / Directorate of Human Rights. - Strasbourg: Council of Europe, 1987. – 15 p. - REC(86)2. - 92‑871‑0993‑1.

F.9/87 PR Promotion of audiovisual production in Europe : Recommendation no. R (86) 3 and explanatory memorandum / Committee of Ministers. - Strasbourg: Council of Europe, 1987. – 19 p. - REC(86)3. - 92‑871‑0999‑0.

F.9/87 PR Promotion de la production audiovisuelle en Europe : Recommandation n° R (86) 3 et exposé des motifs / Comite des Ministres. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1987. – 20 p. - REC(86)3. - 92‑871‑0998‑2.

F.9/87 PR Principes relatifs aux questions de droit d'auteur dans le domaine de la télévision par
satellite et par cable : Recommandation n° R (86) 2 et exposé des motifs / Comite des Ministres. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1987. – 16 p. - REC(86)2. - 92‑871‑0992‑3.

F.9/85 US The use of satellite capacity for television and sound radio : Recommendation no. R (84) 22 and explanatory memorandum / Committee of Ministers. – 1985. – 19 p. - R(84)22. - 92‑871‑0377‑1

F.9/85 UT L'utilisation de capacités de satellite pour la télévision et la radiodiffusion sonore :
Recommandation n°R (84) 22 et exposé des motifs / Comite des Ministres. – 1985. – 20 p. - R(84)22. - 92‑871‑0376‑3.

F.9/84 PR Principles on television advertising : Recommendation no. R (84) 3 and explanatory
Memorandum / Committee of Ministers. – 1984. – 18 p. - REC(84)3. - 92‑871‑0326‑7

F.9/84 PR Principes relatifs а la publicité télévisée : Recommandation n° R (84) 3 et exposé des motifs / Comite des Ministres. – 1984. – 19 p. - REC(84)3. - 92‑871‑0325‑9.

F.9/80 CO Community media ? : local radio and television and audio‑visual animation experiments in Europe / Beaud, P. . – Strasbourg: Council of Europe, 1980. – 188 p.

F.9/80 ME Media communautaires ? : radios et télévisions locales et expériences d'animation audiovisuelle en Europe / Beaud, P. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1980. – 189 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti