Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații - ALGORITMELE ȘI DREPTURILE OMULUI


ALGORITMELE ȘI DREPTURILE OMULUI Studiu privind dimensiunile drepturilor omului în tehnicile automate de prelucrare a datelor și implicațiile potențiale de reglementare= ALGORITHMS AND HUMAN RIGHTS Study on the human rights dimensions of automated data processing techniques and possible regulatory implications=ALGORITHMES ET DROITS HUMAINES Étude sur les dimensions des droits humains dans les techniques de traitement automatisé des données et éventuelles implications réglementaires- Strasbourg, 2018. -60 p.
[Accesat la : 29.03.2018]

Disponibil: 
O nouă publicație a Consiliului Europei intitulată " a fost elaborată de Comitetul de experți pentru intermediari Internet (MSI-NET) al Consiliului Europei. 
 Acest studiu identifică o serie de preocupări legate de drepturile omului cu rolul din ce în ce mai mare al algoritmilor în procesul de luare a deciziilor. Impactul acestora asupra exercitării drepturilor omului va fi diferit în tipul de funcție efectuat. 
 Când algoritmii încalcă drepturile omului, cine este responsabil? Persoana care a programat algoritmul, operatorul care îl folosește sau ființa umană care a luat decizia pe baza acestor algoritmi? 
 Studiul experților analizează efectele utilizării algoritmilor asupra exercitării drepturilor omului și a garanțiilor în domeniu, în conformitate cu standardele stabilite, inclusiv cu principiile legislația și procesele judiciare.


Colecţii CPESC F.9 Mass-media şi internet

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti