Faceți căutări pe acest blog

CoE-e-publicații - Bune practici în promovarea integrității academice: Culegere de bune practici

Gallant T. Best practice programme in promoting academic integrity: A compendium of best practices : Volume 1: 2021-2022// Tricia Bertram Gallant : [Resursa electronică]. - Strasbourg, 2022 - 56 p.

Culegerea oferă o prezentare a contextului, procesului și rezultatelor Programului Consiliului Europei de bune practici în promovarea integrității academice (COE-BPP) lansat în 2021. Scopul Programului este de a identifica cele mai bune practici pe care le implementează instituțiile europene de învățământ superior pentru a combate corupția academică. 

Culegerea servește la diseminarea acestor bune practici care să încurajeze și să inspire toate instituțiile europene de învățământ superior să lucreze la 
  • crearea culturii integrității academice prin ameliorarea predării și învățării, asigurând politici viabile și relevante care să ghideze comportamentul și procedurile integre care să reacționeze la încălcările de integritate, 
  • îmbunătățirea comunicării despre integritatea academică,
  • implementarea structurilor de guvernanță solide pentru sprijinirea integrității academice și
  • formarea membrilor comunității în modul în care să aleagă integritatea față de conduita incorectă.
Prezentarea celor mai bune practici (aceste 10 practici, precum și alte 12 practici relevante) ale instituțiilor europene de învățământ superior oferă idei și pași concreți care ar putea fi luați, de la mai mici la mai mari, pentru a combate corupția academică în învățământul superior. Deoarece fiecare practică văzută ca o floare a contextului local cultural și instituțional- Jocul Dilemei aplicat de către Universitatea Erasmus de Rotterdam, și alte 9 practici relevante au fost selectate deoarece ele pot fi adaptate pentru a fi utilizate în orice instituție.

Scopul este ca practicile din acest compendiu să atragă atenția cititorilor asupra faptului că corupția academică poate fi soluționată direct și intenționat, și totodată să ofere un imbold pentru alte instituții de a implementa practici de integritate academică similare sau altele. 

În general, practicile evidențiate în acest compendiu oferă 5 lecții pentru alte instituții de învățământ superior interesate în combaterea corupției academice prin creșterea integrității academice:
  1. În primul rând, cele mai bune practici sunt inovatoare în adaptarea la contextele în schimbare, recunoscând că integritatea academică este puternic influențată de mediul înconjurător.
  2. În al doilea rând, cele mai bune practici caută să predea integritatea academică  mai degrabă ca un set de abilități, decât să presupună (în mod eronat) că integritatea este o calitate pe care oamenii fie o au sau nu o au.
  3. În al treilea rând, cele mai bune practici sunt construite pe valori, nu pe comportamente sau structuri; valorile sunt veșnice și servesc drept fundament pentru schimbare.
  4. În al patrulea rând, practicile de succes implică mulți actori din întreaga comunitate a campusului, nu doar în procesul de elaborare, ci și în implementarea practicii.
Și în sfârșit, corupția nu poate fi abordată într-o zi; practicile evidențiate în acest compendiu demonstrează că eforturile permanente, pas cu pas, pot fi cheia pentru construirea unor culturi de integritate care să reziste forțelor societale care invită la corupție.

Informații suplimentare despre politicile Consiliului Europei:

Mai multe publicații ale Consiliului Europei:

H.1.2. Învăţământ superior şi pentru adulţi/ Education superieure, education des adultes / Higher,Adult Education

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti