Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Metodologia Strategiei patrimoniului cultural european pentru secolul XXI

Methodology of the European cultural heritage strategy for the 21-st century. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2021. - 12 p. [Accesat la 04.09.2021]


Astăzi omenirea se confruntă cu multiple schimbări în context socio-economic și cultural, climă și  mediu, fapt care este modificat modul în care se percepe, se experimentează și se transmite moștenirea culturală. Noile tehnologii potențează, de asemenea, atitudini inovatoare care permit publicului să își folosească mai bine abilitățile și să devină participanți activi. Ca răspuns la astfel de provocări, miniștrii  statelor părți la Convenția Culturală Europeană au declarat la Namur, în aprilie 2015, necesitatea unei strategii care să redefinească locul și rolul patrimoniului cultural în Europa. 

Noile orientări metodologice privind Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI sunt concepute pentru a asista atât oficialii guvernamentali, cât și managerii de proiect în activitatea lor zilnică, demonstrând principalele abordări ale Strategiei și propunând metode de implementare deja încercate și testate de diferiți actori interesați.

Acest document oferă îndrumări valoroase și sugerează posibile răspunsuri la unele întrebări cheie, cum ar fi:

1. Ce părți interesate pot folosi Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI - autorități publice / naționale / regionale / locale, profesioniști, asociații, muzee, comunități, cetățeni, proprietari de patrimoniu cultural etc.?

2. Care sunt rolurile lor față de patrimoniul cultural?

3. Cum pot utiliza părțile interesate Strategia în moduri practice, luând în considerare principiile participării și durabilității, cu scopul de a produce impacturi transversale (social / teritoriu / cunoștințe) și de a răspunde provocărilor legate de migrație, climă și inovare, în conformitate cu obiectivele ONU 2030 de dezvoltare durabilă)?

Vezi de asemenea

Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti