Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Drepturile copilului. Fișă tematică

Children's Rights : Thematic factsheet / Department for the execution of judgments of the European Court of Human rights  .- Strasbourg, 2021. -27p. [Accesat : 17.02.2021]
Disponibil : https://rm.coe.int/thematic-factsheet-children-eng/1680a14a43

Drepturile copilului : Fișă tematică / Departamentul pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Prezenta fișă informativă prezintă o serie de exemple generale și, în cazuri unde este posibil, măsuri individuale adoptate și raportate de state, în contextul executării hotărârilor Curții Europene, pentru a salvgarda și proteja drepturile copiilor, în special: dreptul de a nu fi supus relelor tratamente și servituții, dreptul lor la libertate și securitate, dreptul de acces la o instanță, viața de familie, proceduri de reîntoarcere în cazuri de răpire și fără discriminare la dreptul familiei, probleme legate de moștenire și educație.

Fișa informativă cuprinde următoarele secțiuni :

1. PROTECȚIA COPILULUI ÎMPOTRIVA MALTRATĂRII ȘI SERVITUȚII
1.1. Protecția împotriva violenței domestice și a abuzului
1.2. Protecția împotriva relelor tratamente în școli și în timpul evacuărilor de la domiciliu
1.3. Protecția împotriva servituții

2. DETENȚIA COPILOR
2.1 Detenția copiilor în cadrul procedurilor penale
2.2 Detenția copiilor migranți

3. ACCESUL COPIILOR LA JUSTIȚIE

4. DREPTURILE COPILULUI ÎN MATERIE DE DREPT DE FAMILIEI
4.1 Drepturi de acces, custodia copilului și reîntregirea familiei
4.2 Drepturile copiilor în materie de filiație
4.3 Copii sub autoritatea instituțiilor de asistență socială

5.RĂPIREA COPIILOR ȘI PROCEDURA DE REÎNTOARCERE

6. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII
6.1 Dreptul familiei și problemele legate de moștenire
6.2 Educație
6.2.1. Educația copiilor romi.

Fișe tematice ale Departamentului pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : https://cpescmdlib.blogspot.com/2021/01/coe-e-publicatii-recente-fise-tematice.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti