Faceți căutări pe acest blog

UE:e-publicații - Noua strategie pentru politica comercială a UE
Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy:COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. -  Brussels, 18.2.2021,  COM(2021) 66 final. -  23p, 19 p.

Disponibil : https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5bf4e9d0-71d2-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf

Anexa - https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5bf4e9d0-71d2-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

De ce elaborează Comisia o nouă strategie comercială?

UE are nevoie de o nouă strategie comercială pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm: 
 •  redresarea economică, 
 • schimbările climatice și degradarea mediului,
 • tensiunile internaționale din ce în ce mai mari,
 •  recurgerea mai frecventă la unilateralism și consecințele acesteia asupra instituțiilor multilaterale.
Prin urmare, noua strategie va integra și mai mult politica comercială în cadrul priorităților economice ale Uniunii, reflectate în Pactul verde și în Strategia digitală europeană, va specifica rolul politicii comerciale în redresarea economică post-COVID și va sprijini urmărirea ambițiilor geopolitice ale UE. Ca atare, aceasta va arăta modul în care politica comercială sprijină autonomia strategică deschisă a UE.

Noua strategie urmărește să stabilească un nou consens pentru o politică comercială bazată pe deschidere, sustenabilitate și fermitate. Aceasta consolidează poziția UE de promotor mondial al comerțului deschis, bazat pe norme, echitabil și sustenabil.

Care sunt obiectivele principale ale politicii comerciale pe termen mediu?

Politica comercială a UE trebuie să se concentreze pe trei obiective principale:
 1. Sprijinirea redresării și a transformării fundamentale a economiei UE în conformitate cu obiectivele sale verzi și digitale;
 2. Adaptarea normelor mondiale pentru o globalizare mai sustenabilă și mai echitabilă;
 3. Sporirea capacității UE de a-și urmări interesele și de a-și exercita drepturile, inclusiv în mod autonom, atunci când este necesar.
Pentru a realiza aceste trei obiective, Comisia se va concentra pe:
 • Reformarea OMC;
 • Sprijinirea tranziției verzi și promovarea unor lanțuri valorice responsabile și sustenabile;
 • Promovarea tranziției digitale și a comerțului cu servicii;
 • Consolidarea impactului UE în materie de reglementare;
 • Consolidarea parteneriatelor UE cu țările învecinate, cu țările implicate în procesul de aderare și cu Africa;
 • Consolidarea accentului pus de UE pe implementarea și asigurarea respectării acordurilor comerciale, și asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din UE.
Pentru fiecare dintre aceste domenii, strategia stabilește o serie de acțiuni principale care trebuie realizate în cursul mandatului actualei Comisii (a se vedea sfârșitul textului pentru lista completă).

Strategia include o serie de acțiuni principale care vizează consolidarea norme comerciale la nivel mondial și contribuția la redresarea economică a UE.

Ca răspuns la provocările actuale, strategia acordă prioritate unei reforme majore a Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv

 • angajamente globale privind comerțul și clima, 
 • noi norme pentru comerțul digital,
 •  norme consolidate pentru combaterea denaturărilor concurenței și 
 • restabilirea sistemului său de soluționare obligatorie a litigiilor.
Noua strategie va consolida capacitatea comerțului de a sprijini tranziția digitală și cea climatică. În primul rând, contribuind la realizarea obiectivelor Pactului verde european.
În al doilea rând, prin eliminarea barierelor comerciale nejustificate din economia digitală pentru a profita de beneficiile tehnologiilor digitale în comerț. Prin consolidarea alianțelor sale, cum ar fi parteneriatul transatlantic, împreună cu un accent mai puternic pe țările învecinate și Africa, UE va fi mai în măsură să modeleze schimbările globale.

În paralel, UE va adopta o abordare mai strictă și mai fermă în ceea ce privește
 •  punerea în aplicare și asigurarea respectării acordurilor sale comerciale, 
 • combaterea comerțului inechitabil și 
 • abordarea preocupărilor legate de sustenabilitate
UE își intensifică eforturile pentru a se asigura că acordurile sale aduc beneficii negociate lucrătorilor, fermierilor și cetățenilor săi.

Această strategie se bazează pe o consultare publică amplă și favorabilă incluziunii, care include peste 400 de contribuții din partea unei game largi de părți interesate, evenimente publice în aproape fiecare stat membru și o colaborare strânsă cu Parlamentul European, cu guvernele UE, cu întreprinderile, cu societatea civilă și cu publicul larg.Fișe informative privind:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti