Faceți căutări pe acest blog

Cadrul Comun European de referință pentru limbi : invățare, predare, evaluare (2020)

Cadrul Comun European de referință pentru limbi : invățare, predare, evaluare Volum complementar= Common European Framework of Reference for Languages”: Learning, Teaching, Assessment, – Companion volume. -  Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020. - 274 p. [Accesat 01.09.2020]


Consiliul Europei este încântat să anunțe publicarea versiunii definitive în limba engleză a CECRL : Învăţare, Predare, Evaluare - Volumul Complementar care actualizează CECRL din anul 2001. 

CECRL : învățare, predare, evaluare a fost publicat în anul 2001 (Anul European al Limbilor) după un proces amplu de elaborare, pilotare şi consultare. 

CECRL a contribuit la punerea în aplicare a principiilor educației lingvistice ale Consiliului Europei, inclusiv promovarea învățării reflexive şi autonomia elevilor. 

În jurul CECRL a fost dezvoltat un set cuprinzător de resurse pentru a sprijini implementarea acestora, şi care, totodată, sunt prezentate pe web-site-ul CECRL al Consiliului Europei. 

Bazându-se pe succesul CECRL şi al altor proiecte, sunt disponibile o serie de documente și resurse politice care dezvoltă în continuare principiile și obiectivele educaționale de bază ale CECRL, nu numai pentru limbile străine / secundare dar și pentru limbile de școlarizare și dezvoltare a curriculum-urilor de învățământ în vederea promovării educației plurilingve și interculturale. 

Multe dintre acestea sunt disponibile pe platforma resurse şi referinţe pentru educaţia plurilingvă şi interculturală, de exemplu : 


Alte documente şi resurse politice sunt disponibile separat : 

„Cadrul european comun de referință pentru limbi: învățare, predare, evaluare (CECRL) este unul dintre cele mai cunoscute și mai utilizate instrumente de politică ale Consiliului Europei. 

Prin Convenția Culturală Europeană, 50 de țări europene se angajează să încurajeze „studiul limbilor, istoriei și civilizației proprii” de către cetățenii săi din alte țări europene. 

CECRL a jucat și continuă să joace un rol important în realizarea acestei viziuni asupra Europei. 

De la lansarea sa în 2001, CECRL împreună cu instrumentul său aferent cursanţilor, Portofoliul Lingvistic European (PLE ), a fost un element central al programelor interguvernamentale ale Consiliului Europei în domeniul educaţiei, inclusiv iniţiativele privind promovarea dreptului la o educaţie de calitate pentru toţi. 


Educația lingvistică contribuie la misiunea de bază a Consiliului Europei „de a realiza o unitate mai mare între membrii săi” şi este fundamentală pentru exercitarea efectivă a dreptului la educaţie şi alte drepturi individuale ale omului şi drepturile minorităților, precum şi, în sens mai larg la dezvoltarea și menținerea unei culturi a democrației. 

« ….Consiliul Europei speră că în această publicație dezvoltarea a unor domenii precum mediere, competențe plurilingve / pluriculturale și competențe de semnare vor contribui la o educație incluzivă de calitate pentru toți și la promovarea plurilingvismului și a pluriculturalismului ”, relatează Snežana Samardžić-Marković, Director general pentru Democraţie al Consiliului Europei. 

Volumul Complementar din anul 2020 a CECRL extinde domeniul de aplicare a educaţiei lingvistice. Acesta reflectă evoluțiile academice și sociale de la publicarea CECRL și actualizează versiunea din anul 2001. 

Se datorează mult contribuțiilor membrilor profesiei de predare a limbilor străine în Europa și peste hotarele ei. 

Acest volum conține: 
► o explicație a aspectelor cheie ale CECRL pentru predare și învățare; 
► un set complet de descriptori a CECRL actualizați care înlocuiește setul din 2001 cu: 
- descriptori care includ modul şi genul neutru; 
- detalii suplimentare privind ascultarea și citirea; 
- un nou nivel Pre-A1, plus o descriere îmbogățită la nivelurile A1 și C; 
- un nivel de înlocuire pentru competenţa fonologică; 
- nivele noi pentru mediere, interacțiune online și competenţa plurilingvă / pluriculturală; 
- nivele noi pentru competența limbajul semnelor; 
► un raport scurt despre procesele de dezvoltare, validare și consultare pe patru ani. 

Volumul Complementar al CECRL reprezintă un alt pas de implicare într-un proces cu educația lingvistică, urmat de Consiliul Europei din 1971 și care urmărește: 
► promovarea și susținerea învățării și predării limbilor moderne; 
► sporirea dialogului intercultural, şi astfel, înţelegerea reciprocă, coeziunea socială şi democraţia; 
► protejarea diversităţii lingvistice și culturale în Europa; 
► promovarea dreptului la o educație de calitate pentru toți. 

Această publicație reprezintă un pas crucial în angajamentul Consiliului Europei față de educația lingvistică, care urmărește să protejeze diversitatea lingvistică și culturală, să consolideze dreptul la o educație de calitate pentru toți, precum şi să consolideze dialogul intercultural, incluziunea socială și democrația. 

Volumul Complementar al CECRL poate fi descărcat în format PDF sau solicitat în format tipărit de la https://book.coe.int


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti