Faceți căutări pe acest blog

UE și Republica Moldova: un parteneriat pentru tineret


UE și Republica Moldova: un parteneriat pentru tineret. - 2020. - 2 p. [Accesat 12.08,2020]
Disponibil : https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-06/Youth_MOL_RO.pdf

UN PACHET PRIVIND TINERETUL ȘI EDUCAȚIA VA ADUCE SCHIMBĂRI PÂNĂ ÎN 2020 ȘI DUPĂ

Îmbunătățirea perspectivelor pentru tineret este în centrul cooperării Uniunii Europene cu Partenerii săi din Est. Împreună cu Republica Moldova, UE își propune să creeze oportunități pentru tineri de a învăța, lucra, participa pe deplin în societate și de a-și realiza potențialul. În cadrul Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană acordă sprijin tinerilor în valoare de aproape 330 milioane EUR pentru perioada 2017-2020.


AFLĂ MAI MULTE

  • SPRIJINUL UE PENTRU TINERET www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
  • ERASMUS+ www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
  • OFICIUL NAȚIONAL ERASMUS+ ÎN MOLDOVA www.erasmusplus.md/
  • CENTRUL DE INFORMARE PENTRU TINERET ERASMUS+ ÎN MOLDOVA www.facebook.com/EP.Moldova
  • eTWINNING PLUS MOLDOVA https://e-twinning.utm.md
  • FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE www.etf.europa.eu
  • BURSELE SOCIETĂȚII CIVILE www.fellowships.eapcivilsociety.eu

ЕС и Республика Молдова: партнерство ради молодежи
НОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРИНЕСЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В 2020 ГОДУ И ДАЛЬШЕ

Улучшение перспектив молодежи лежит в основе сотрудничества Европейского Союза с его Восточными партнерами. Вместе с Республикой Молдова ЕС стремится создать для молодых людей новые возможности, чтобы они могли учиться, работать, полноценно участвовать в жизни общества и реализовывать свой потенциал. В рамках Восточного партнерства Европейский Союз выделяет 330 млн евро на поддержку молодежи в 2017-2020 годах.

https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-06/Youth_MOL_RU.pdf

 Vezi de asemenea 

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth

 VEZI

POLITICI EUROPENE PRIVIND TINERET

Consiliul Europei - https://www.coe.int/en/web/youth/youth-policy

Strategia CoE 2020-2030
Noua strategie a sectorului tineretului 2030: consolidarea democrației prin implicarea tinerilorhttp://cpescmdlib.blogspot.com/2020/01/coe-e-publicatii-recente-strategia.html

 Colectii CPESC - http://cpescmdlib.blogspot.com/2013/09/colectiii-coe-tineret-diverse-publicatii.html

UE - https://ec.europa.eu/info/policies/youth_ro

 https://europa.eu/youth/EU_ro

Strategia UE 2019-2027

Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret
http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/05/consolidarea-politicilor-ue-in-domeniul.html
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti