Faceți căutări pe acest blog

CoE: Strategia Sectorului de Tineret 2030


Noua strategie a sectorului tineretului 2030: consolidarea democrației prin implicarea tinerilor

Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei a adoptat noua Strategie pentru sectorul Tineretului 2030, care va oferi orientări politice celor 50 de state, semnatare ale Convenției Culturale Europene ( inclisiv Moldova ) pentru următorii zece ani.

Creativitatea, dinamismul, angajamentul social și competențele tinerilor sunt cruciale pentru orice societate democratică durabilă. De aproape cincizeci de ani, sectorul de tineret al Consiliului Europei susține generații de tineri și organizațiile lor pentru a deveni actori ai schimbării sociale și ajută autoritățile publice să pună în aplicare politici participative pentru tineret.

Noua strategie a sectorului Tineretului 2030 va oferi un nou impuls acestei lucrări în patru priorități tematice:

- Revitalizarea democrației pluraliste cu participarea tineretului
- Accesul tinerilor la drepturi,
- Conceptul "A trăi împreună" în societăți pașnice și incluzive
- Lucrul cu tineretul

Noua strategie va oferi orientări politice și o foaie de parcurs largă, sau declarația de misiune pentru perioada 2020-2030, și va fi cadrul în care vor fi implementate următoarele cinci programe bienale privind Tineretul pentru Democrație.

Strategia Sectorului de Tineret 2030 a fost adoptată de Comitetul Miniștrilor Consiliului Europei la 22 ianuarie 2020 și se regăsește în Rezoluția Comitetului Miniștrilor (2020)2.


Rezoluția CM / Res (2020)2 privind Strategia 2030 a Consiliului Europei pentru sectorul tineretului(Adoptată de Comitetul Miniștrilor la 22 ianuarie 2020 în cadrul celei de-a 1365-a reuniuni a deputaților) = Resolution CM/Res(2020)2 on the Council of Europe youth sector strategy 2030 (Adopted by the Committee of Ministers on 22 January 2020 at the 1365th meeting of the Ministers' Deputies). -
Disponibil :


Document de bază pentru Strategia Sectorului de Tineret 2030 a CoE
Un document de bază care însoţeşte şi prezintă Strategia, punându-o în contextul vieții tinerilor și al politicii pentru tineret. În acest document, veți afla mai multe despre sectorul de tineret al Consiliului Europei, precum și despre viziunea, misiunea, prioritățile tematice și rezultatele așteptate ale strategiei.

Youth Sector Strategy 2030. Engaging young people with the Council of Europe’s values = Strategia Sectorului de Tineret 2030. Interacţiunea tinerilor cu valorile Consiliului Europei. - Strasbourg, 2019 . - 22 p. - [Accesat 24.01.2020]
                                       
Disponibil:  https://rm.coe.int/16809991a4


Acest document introduce Strategia Sectorului de Tineret pentru Consiliul Europei 2030 și o plasează în contextul vieții tinerilor și a politicii pentru tineret.

Strategia Sectorului de Tineret a Consiliului Europei 2030 a fost lansată la 23 ianuarie 2020 de Marija Pejčinović Burić, secretarul general al Consiliului Europei și de ambasadorul Irakli Giviashvili, președintele deputaților miniștrilor.

Strategia  prezintă ce face sectorul de tineret al Consiliului Europei și ce are de oferit, în ceea ce privește partenerii, instrumentele și metodologiile sale, și reafirmă distincția sectorului de tineret al Consiliului Europei și locul său în Europa.

Documentul descrie teoria modelului schimbării pentru strategie și stabilește viziunea, misiunea și prioritățile tematice ale acesteia. Rezultatele scontate ale strategiei ilustrează impactul general pe care această lucrare este proiectată să îl realizeze în raport cu fiecare dintre cele patru priorități tematice ale acesteia.

Pliant

Strategia Sectorului de Tineret 2030. Interacţiunea tinerilor cu valorile Consiliului Europei. - Strasbourg, 2019 . - 4 p

Disponibil :


https://edoc.coe.int/fr/module/ec_addformat/download?cle=31917677a66c6eddd3ab1f68b0679e2f&k=3354faa1483e406ca82aefa393b8e4e2


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti