Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Efectivitatea anchetelor privind decese sau rele tratamente cauzate de forțele de ordine.Fișă tematică

 
Effective investigations into death or ill-treatment caused by security forces. Thematic factsheet =Efectivitatea anchetelor privind decese sau rele tratamente cauzate de forțele de ordine: Fișă tematică / Departamentul pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului . - Strasbourg, 2020 . - 16 p. [Accesat la 20.08.2020].
Departamentul pentru Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului a publicat o nouă fișă informativă privind anchetele eficiente în cazurile de deces sau de rele tratamente cauzate de forțele de securitate.

Fișa informativă rezumă măsurile luate de 23 de state membre
pentru redeschiderea, reluarea sau continuarea acestor investigații în 46 de cazuri diferite în care hotărârile instanței de la Strasbourg au constatat încălcări procedurale ale articolelor 2 (dreptul la viață) sau 3 (interzicerea torturii) din Convenția Europeană privind drepturile omului.

Prezenta fișă se axează pe câteva elemente majore necesare pentru ca aceste investigații să fie eficiente și să respecte Convenția privind drepturile omului: independența, adecvarea,  promptitudinea, investigarea motivelor speciale de criminalitate, supravegherea independentă, precum și despăgubirea victimelor. 

Aceasta fișa este a doua dintr-o serie de fișe tematice privind punerea în aplicare a hotărârilor de la instanța de la Strasbourg.

Fișele tematice urmăresc să prezinte o imagine de ansamblu a evoluțiilor legislative și jurisprudențiale selectate în statele membre, în urma hotărârilor și deciziilor Curții Europene, când executarea a fost supravegheată și încheiată de Comitetul de Miniștri. Deoarece procesul de executare în cauze aflate pe rol pot evidenția progrese importante, unele fişe pot include, de asemenea, şi cauze relevante aflate pe rol.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti