Faceți căutări pe acest blog

Consolidarea politicilor UE în domeniul tineretului, educației și culturii

Comisia Europeană continuă acțiunile în direcția creării unui Spațiu european al educației până în 2025, a consolidării dimensiunii culturale a Uniunii Europene și a încurajării participării tinerilor printr-un nou set de măsuri care include o nouă strategie pentru tineret și o nouă agendă pentru cultură.

Scopul noilor inițiative prezentate la 22 mai 2018 este de a îmbunătăți mobilitatea de studiu și oportunitățile educaționale din UE, de a-i capacita pe tineri, în special prin încurajarea participării lor la viața civică și democratică, precum și de a valorifica potențialul culturii pentru progresul social și creșterea economică în Europa.

 „Politica în domeniul educației, culturii și tineretului joacă un rol central în construirea unei Europe reziliente, competitive și unite în viitor. Alături de primul pachet adoptat în luna ianuarie, propunerile pe care le prezentăm astăzi demonstrează eforturile susținute depuse de Comisie pentru a realiza o serie de obiective ambițioase împreună cu statele membre. Aceste măsuri vor contribui la pregătirea terenului în vederea creării Spațiului european al educației, consolidând totodată identitatea europeană și capacitându-i pe cetățeni, în special pe tineri.”Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics,


Comisia prezintă  un pachet care include:
  • o comunicare generală, intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii”, 

care evidențiază modul în care Comisia avansează în ceea ce privește agenda de la Göteborg și mandatul acordat de Consiliul European;
Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii=Building a stronger Europe: the role of youth, education and culture policies. -  Brussels, 22.5.2018 COM(2018) 268 final. - 10p.

  Disponibil la :http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527234360955&uri=CELEX:52018DC0268  • o strategie pentru tineret pentru perioada 2019-2027, 

    al cărei scop este de a-i capacita pe tinerii europeni și de a le oferi un rol mai semnificativ în procesul decizional al UE, ceea ce ilustrează importanța pe care Comisia o acordă investiției în tineri și în viitorul lor;

Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret=Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy. -Brussels, 22.5.2018
COM(2018) 269 final.  - 104 p.
Disponibil

 https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth_com_269_1_en_act_part1_v9.pdf

Results of the open method of coordination in the youth field 2010-2018
: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy {COM(2018) 269 final} - {SWD(2018) 169 final}
 Disponibil la : https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth_swd_168_1_en_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf 

Staff Working Document (2018) 169 on the situation of young people in the European Union
Disponibil la  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 


  • propuneri de recomandări ale Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, pentru a pune bazele succesului ulterior în viață, 
Disponibil la :
 privind recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de învățare petrecute în străinătate, pentru a facilita mobilitatea de studiu în Europa, și
Disponibil la :

privind îmbunătățirea predării și a învățării limbilor, pentru a asigura creșterea numărului de tineri cu un nivel de utilizator experimentat al limbilor străine;
Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages Brussels, 22.5.2018 COM(2018) 272 final 2018/0128 (NLE) {SWD(2018) 174 final}. - 16 p.

Disponibil la :
  • o nouă Agendă pentru cultură, 

menită să sporească gradul de sensibilizare în legătură cu patrimoniul comun și divers al Europei. Aceasta vizează valorificarea întregului potențial al culturii pentru a construi o Uniune mai incluzivă și mai echitabilă, care să sprijine inovarea, creativitatea, crearea de locuri de muncă durabile și creșterea economică, dar și pentru a consolida relațiile externe ale UE   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti