Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații - O nouă agendă europeană pentru cultură

Comisia Europeană a stabilit o nouă Agendă pentru cultură, menită să sporească gradul de sensibilizare în vederea promovarii patrimoniului comun și divers al Europei. 

Aceasta vizează valorificarea întregului potențial al culturii pentru a construi o Uniune mai incluzivă și mai echitabilă, care să sprijine inovarea, creativitatea, crearea durabilă a locurilor de muncă și creșterea economică, dar și pentru a consolida relațiile externe ale UE.O nouă agendă europeană pentru cultură=A New European Agenda for Culture: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSBrussels, 22.5.2018, COM(2018) 267 final. - 11 p.
{SWD(2018) 167 final}  [Accesat la 22 mai 2018]
Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527234360955&uri=COM:2018:267:FIN


A New European Agenda for Culture - Background Information Accompanying the document
Communication from the European Commission to the European Parliament, , the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A New European Agenda for Culture {COM(2018) 267 final} COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. - Brussels, 22.5.2018, SWD(2018) 167 final. - 65 p.

Disponibil la ; https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/staff_working_document_-_a_new_european_agenda_for_culture_2018.pdf

Noua agendă propune:

• valorificarea puterii culturii și a diversității culturale pentru coeziunea și bunăstarea socială, prin promovarea participării culturale, a mobilității artiștilor și protejarea patrimoniului

• sprijinirea creării locurilor de muncă și a creșterii în sectoarele culturale și creative, prin promovarea artelor și a culturii în educație, prin stimularea competențelor relevante și prin încurajarea inovației în cultură

• consolidarea relațiilor culturale internaționale, valorificarea potențialului culturii pentru a promova dezvoltarea durabilă și pacea

În baza experienței dobândite din cooperarea UE în domeniul culturii din ultimul deceniu, noua Agendă va fi pusă în practică printr-o cooperare strânsă cu statele membre și cu părțile interesate, inclusiv cu societatea civilă și cu partenerii internaționali.

Noua Agendă Europeană pentru Cultură stabilește 25 de acțiuni pe 5 dimensiuni, printre care:

1. Socială
2. Economică
3. Externă
4. Patrimoniul cultural
5.Digital4Cultură

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti