Faceți căutări pe acest blog

CoE: e - publicații - Tehnologii digitale în alegeri: Întrebări, lecții învățate, perspective


Digital technologies in elections - Questions, lessons learned, perspectives / Ardita Driza Maurer = Tehnologii digitale în alegeri - Întrebări, lecții învățate, perspective. - Strasbourg , 2020 . - 62 p. [Accesat 2 iunie 2020].

Disponibil: https://edoc.coe.int/en/elections/8156-digital-technologies-in-elections-questions-lessons-learned-perspectives.html

Utilizarea tehnologiilor digitale în alegeri a fost un subiect central, abordat de către Consiliul Europei și statele sale membre în ultimii douăzeci de ani.

Anumite soluții digitale utilizate în timpul procesului electoral au fost abordate mai întâi de Recomandarea Rec (2004) 11 adoptată de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei în 2004 și apoi de noua Recomandare CM / Rec (2017) 5 adoptată în 2017.

Publicația prezintă o imagine de ansamblu asupra instrumentelor juridice internaționale relevante, precum și aspecte, principii pentru cadrul de reglementare, care ar trebui să fie luate în considerare de către legiuitori și organele de gestionare a alegerilor atunci când introduc soluții digitale în procesul electoral.

Lucrarea se axează și pe principalele tehnologii digitale aplicate sau preconizate pentru aplicare în timpul procesului electoral. De asemenea, publicația identifică o listă de întrebări de control privind conformitatea acestor tehnologii cu principiile alegerilor democratice.

Cele două studii prezentate în această publicație (Dezvoltarea unui cadru de reglementare pentru tehnologiile digitale utilizate în procesul electoral şi Prezentarea generală a tehnologiilor digitale utilizate în procesul electoral) ridică întrebări legale, se bazează pe experiențele anterioare din mai multe țări și sugerează posibile abordări.

Această publicație va prezenta interes pentru legiuitori și autoritățile cu funcţii executive, şi anume organele de gestionare a alegerilor, care sunt invitați să decidă cu privire la utilizarea soluțiilor digitale în alegeri.

A se vedea prezentarea publicaţiei https://rm.coe.int/presentation-coe-publication-digital-technologies-in-elections-ardita-/16809e86d2%20Help/Aide

Vezi de asemenea

Alegerile, tehnologiile digitale, drepturile omului - Compendiu 2020
http://cpescmdlib.blogspot.com/2020/04/coe-e-publicatii-recente-alegerile.html  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti