Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Legături între libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului

Links between freedom of expression and other Human Rights = Legături între libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului . - Strasbourg, 2019 . - 126 p. - [Accesat 12.02.2020]

Disponibil:  https://rm.coe.int/liberte-d-expression-guide-to-good-and-promising-practices-and-analysi/168098f553

Ghidul de bune practici și promițătoare pe calea reconcilierii libertății de exprimare cu alte drepturi și libertăți, în special în societăți culturale diverse, se bazează pe standarde, principii și recomandări ale organelor juridice internaționale, regionale și naționale.

Ghidul oferă rezumate succinte ale principiilor stabilite în jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului. În timp ce Ghidul este destinat în special factorilor de decizie și autorităților publice, este un instrument util pentru o audiență mai largă.


Cititorul va găsi: o expunere aprofundată asupra domeniului de aplicare și conținutul dreptului la libertatea de exprimare; relația actorilor specifici cu libertatea de exprimare; importanța sa pentru discursul politic; legăturile dintre libertatea de exprimare și alte drepturi ale omului.

Ghidul atrage atenția asupra problemelor contemporane care interacționează cu libertatea de exprimare, cum ar fi tulburarea informației („fake news”) și discursul de ură. De asemenea, se menționează dezvoltarea inteligenței artificiale (IA), care poate avea implicații asupra exercitării libertății de exprimare, prezentând atât provocări, cât și oportunități.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti