Faceți căutări pe acest blog

Colecţii_CoE: L.9. Democraţie locală şi regională: GeneralităţiL.9. DIVERSE / AUTRES / OTHER

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european

L.9 / 2017 AN. O antologie a bunelor practici ale autorităților publicelocale din Republica Moldova [Text tipărit] : PBP - 12 ani de performanțe și istorii de succes / Consultanți : Ana-Maria Veverița [et al.] ; coord. ed. : Ana-Maria Veverița. ─ Ediția 2017 . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul" , 2017.-152 p. : fot., tab. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").
352(478 ) O-10 III-130283 
L.9/2016-AN O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova [Text tipărit] / Coordonator de ediţie : Ana-Maria Veveriţă . ─ Chișinău : Institutul pentru Dezvoltare şi iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul", 2016.-116 p. : il. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").
352(478 ) O-10 III-128033

L.9/2015 AN. O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova: PBP - 10 ani de performanţe şi istorii de succes. - Chişinău: IDIS "Viitorul", 2015. - 104 p. 
352(478)/O-10 II-707997

L.9/2014 AN.
O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova: Ediţia 2014 / IDIS „Viitorul”; Ana-Maria Veveriţa (coord.). - Chişinău, 2014. - 102 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

L.9/2013 IM Împreună pentru performanţe în guvernarea locală 2012-2014 / IDIS "Viitorul"; Programul bunelor practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova". - Chişinău, 2013. - 27 p. 
352/Î-56 II-705382
Best practice in local government : Toolkit / John Jackson, Cezary Trutkowski and Irfhan Mururajaniş The Council of Europe Centre of Expertise for Local Government Reform. - Strasbourg: Council of Europe, 2015. - 98 p.https://rm.coe.int/bpp-best-practice-programme-for-local-governments/1680746d97

European Local Democracy Week:  What you have to know about ELDW: Toolkit. – Strasbourg, 2014. – 11 p.


Semaine européennede la démocratie locale:  Tout ce qu’il faut savoir sur la SEDL: Dépliant de présentation
- Strasbourg, 2014. – 11 p.


La Charte européenne revisée sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale. - Strasbourg: Editions du Conseil de l Europe, 2012. - 53 p. - ISBN 978-92-871-7522-9. - (Collection References).

Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life.  - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012. - 51 p. - ISBN 978-92-871-7523-6. - (Collection References).

L.9/2008 GH. Ghid de iniţiative etice la nivel local. Ediţie adaptată la practicile administrative din Republica Moldova şi la legislaţia aferentă în vigoare. - Chişinău: IDIS "Viitorul", 2008. - 127 p. 
352/G-42
I-1267389

Intermunicipal co-operation: Manual of the European Committee on Local and Regional Democracy (CDLR) / Deffigier, C. - Strasbourg, 2008. - 47 p.

L.9/2007 EU Europan Week of Local Democracy / Council of Europe; Congress-CDLR. – Strasbourg: Council of Europe, 2007. – 16 p.L.9/2007 MO Modele de success în guvernământul local din Polonia / Marchiewski, W.; Chirica, L. (coord.) et al.; IDIS Viitorul. – Chişinău: Î.S.F.E.-P.”Tipogr. Centrală”,2007. – 152 p.

L.9/2007 RE Report on progress of central public administration reform in the Republic of Moldova / Policy Coordination Analysis Division in the Government Office. – Chişinău, January 2008. – 50 p.

L.9/2005 AB Abridged Handbook on Public Ethics at Local Level / European Committee on Local and Regional Democracy. – Strasbourg: Council of Europe, S.a. – 15 p.

L.9/2005 CH La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : Un commentaire analytique / Woehrling, Jean-Marie ; Conseil de l’Europe . - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2005. – 323 p. - 92-871-5571-2.

L.9/2005 EU The European Charter for Regional of Minority Languages: A critical commentary / Woehrling, Jean-Marie; Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2005. – 301 p. - 92-871-5572-0.

L.9/2005 GU Guide to participatory democracy in Bosnia and herzegovina and in Serbia and Montenegro / Patrick Greer; Anne Murphy; Morten Ogard. -  Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2005. – 152 p. - 92-871-5718-9.

L.9/2005 MA Manuel abrégé de bonnes pratiques sur l’éthique publique au niveau local / Comité européen sur la démocratie locale et régionale. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, S.a. – 15 p.

L.9/2004 LO Local consultative bodies for foreign residents – a handbook / Gsir, S.; Martiniello, M.; Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004. – 68 p. - 92-871-5455-4. – (Integrated project “Making democratic institutions work”).

L.9/2004 ST Les structures consultatives locales pour residents étrangers – Manuel / Gsir, S., Martiniello, M. ; Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. – Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2004. – 72 p. - 92-871-5454-6. – (Projet intégré « Les institutions démocratiques en action »).

L.9/2004 WO Working together : NGOs and regional or minority languages / RUIZ VIEYTEZ Eduardo J.; Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004. – 65 p. - 92-871-5395-7. - (The European Charter for Regional or Minority Languages).

L.9/2004 TR Travailler ensemble: Les ONG et les langues régionales ou minoritaires / Eduardo J. Ruiz Vieytez ; Conseil de l’Europe. - Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2004. – 73 p. - 92-871-5394-9. - (Charte européenne des langues régionales ou minoritaires).

Carta Europeană revizuită privind Participarea tinerilor în viața locală și regională: adoptată la 21 mai 2003 / Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa. - 36 p.

L.9/003 From Theory to Practice : The European Charter for Regional or Minority Languages: International conference organised by the Ministry of the Interior and Kingdom relations of the Netherlands and the Council of Europe (Noordwijkerhout (Netherlands), 30 November-1 December 2001). – Strasbourg: Council of Europe, 2002. – 118 p. – 92-871-5044-3. – (Regional or Minority Languages, No.3).

L.9/003 De la théorie à la pratique : La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : Conférence internationale organisée par le ministère néerlandais de l’Intérieur et des Relations du Royaume et le Conseil de l’Europe (Noordwijkerhout (Pays-Bas), 30 novembre-1er décembre 2001). – Strasbourg : Council of Europe, 2002. – 126 p. – 92-871-5043-5. – (Langues régionales ou minoritaires, Nr. 3).

L.9/004 La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la France. Quelle(s) langue(s) pour la République ? Le dilemme "Diversité/Unicité" : Colloque organisé par le Conseil de l'Europe et l'Université Robert-Schuman de Strasbourg (2002.04.11-2002.04.12 : Strasbourg) / Conseil de l'Europe. Conseil de la coopération culturelle. – Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2002. – 147 p. - 92-871-5213-6. - (Langues régionales ou minoritaires, Nr. 4).

L.9/2001 GH Ghidul primarului / Popa, Victor. – Chişinău: Editura ARC, 2001. – 252 p. - 9975-61-169-9.

L.9/2000 CA Carta europeană a autonomiei locale şi raportul explicativ / Centrul de informare şi documentare al Consiliului Europei în Moldova. – Chişinău, 2000. – 32 p.

L.9/98 ST Studiu asupra dezvoltării locale în Republica Moldova [White book on local development in Moldova]. - Ch., 1998. - 95 p. 

L.9/94 CA Carta europeană a participării tinerilor la viaţa comunităţilor locale şi regionale / Congresul autorităţilor locale şi regionale din Europa. – Strasbourg: Consiliul Europei, 1994. – 13 p.

L.9/93 CH La Charte urbaine européenne / Conférence permanente des pouvoirslocaux et régionaux de l'Europe. – Strasbourg : Les éditions du Conseil de l’Europe, 1993. – 125 p. - 92‑871‑2344‑6.

L.9/91 ID Identité et développement régional / Bassand, M. ; Conseil de l’Europe ; Projet . – Berne : Peter Lang, 1991. – 170 p. - 3‑261‑04365‑2.

L.9/91 PE Péréquation des ressources des collectivités locales : Recommandation n° R (91) 4 et rapport explicatif / Comité des Ministres. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1992 – 16 p. - 92‑871‑2077‑3. – (Questions juridiques).

E.9/91 EQ Equalisation of resources between local authorities: Recommendation No. R (91) 4 and explanatory memorandum / Committee of Ministers. – Strasbourg: Council of Europe Press, 1992. – 15 p. – 92-871-2078-1.

L.9/86 TW Twinnings of European towns and regions = Jumelages des communes et régions européennes / Conference permanente des pouvoirs locaux et regionaux de l'Europe. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1986. – 269 p. - 92‑871‑0931‑1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti