Faceți căutări pe acest blog

UE e-publicatii recentedescarcati
Proiectarea filmelor şi a altor materiale audiovizuale în şcolile europene=Showing films and other audiovisual content in European schools. -  Luxemburg, 2015. - 86 p.

Cum sunt utilizate filmele în şcoli? Cum ar putea filmele şi alte materiale audiovizuale să fie mai accesibile în scopuri educative? Aceste întrebări sunt examinate în prezentul studiu, care a fost elaborat pentru Comisia Europeană de un consorţiu condus de Universitatea Autonomă din Barcelona.
Studiul este divizat în 3 capitole. capitolul dedicat instituţiilor de învăţământ relatează despre cum sunt utilizate filmele şi cum cultura cinematografică ar putea fi inclusă în curicula şcolară. Capitolul dedicat industriei cuprinde informaţii despre modalităţile în care instituţiile şcolare ar putea beneficia de filme din partea  industriei cinematografice.. Pe final, capitolul dedicat drepturilor de autor prezintă o analiză a cadrului legal european pentru proiectarea filmelor în şcoli. Studiul cuprinde de asemenea recomandări politice adresate Comisiei pentru a promova cultura cinematografică în şcolile europene.


descarcati


Erasmus+ și Programul ”Tinerii în acțiune”: Mobilizarea tinerilor de a se implica în proiecte europene de bune practici.= Erasmus+ and Youth in action programmes - Focus on: Empowering young people to participate in society: European good practice projects - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015, -  48 p.

Această broșură prezintă o selecție de proiecte de tineret care ilustrează varietatea bogată a oportunităților pe care le oferă învățarea non-formală, susținută de Erasmus+.
descracti eng /  rezumat rom
Capitalele europene ale culturii: 30  de ani=European capitals of culture 30 years. - 2015., - 48 p.

Această broșură prezintă proiectele de succes ale ultimelor Capitale europene ale culturii. Aceste orașe au devenit laboratoare de investiții strategice în cultură, de care beneficiază economiile și societățile, în ansamblu.

Vezi de asemenea 

Descarcati
 Limbile străine, un pas mai departe . - Luxemburg, 2015. - 23 p.

Prezenta broșură conține exemple ale numeroaselor limbi vorbite în Europa.

Învățarea limbii unei alte țări contribuie la o mai bună cunoaștere a culturii și a populației sale, ceea ce poate constitui un avantaj important Raport de îmbătrânire 2015: proiecţii economice şi bugetare pentru cele 28 de state membre ale UE (2013-2060)=The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060) / Comisia Europeană, DG Afaceri economice şi financiare. - Luxemburg, 2015 . 400 p.


Raportul privind îmbătrânirea populației 2015 stabilește și provocărilor economice, bugetare și sociale pe care factorii de decizie vor trebui să le facă față în viitor, ca urmare a acestor tendințe.

Rezumat rom

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti