Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii 2015: Cele mai bune practici în guvernarea locală

Best practice in local government : Toolkit / John Jackson, Cezary Trutkowski and Irfhan Mururajaniş The Council of Europe Centre of Expertise for Local Government Reform. - Strasbourg: Council of Europe, 2015. - 98 p.
.https://rm.coe.int/bpp-best-practice-programme-for-local-governments/1680746d97
Utilizarea experienţei altor municipalităţi nu înseamnă căutarea unei “reguli de aur”, dar a unor practice bune, demonstrate! Utilizarea “celor mai bune practice” înseamnă aplicarea creativă a experienţei altora pentru a dezvolta propria noastră comunitate.

Acest instrumentar oferă autorităţilor locale idei şi sfaturi, el se axează pe căile pe care cele mai bune practice pot fi împărtăşite cu success. Aceasta ar putea dezvolta reputaţia municipalităţii de lider în prestarea serviciilor şi în calitate de organizaţie preocupată de calitate.

Publicaţia va fi utilă în special Asociaţiilor de primari care au introdus Programe de bune practice şi doresc să le utilizeze la maximum pentru a ridica standardele de liderism şi performanţă în toate municipalităţile.

Valoarea Celor mai bune practici

Cele mai bune practice ar putea contribui ca municipalităţile să-şi poată demonstra eficienţa şi eficacitatea şi să probeze că sunt organizaţii competente. Demonstrând ce pot face cel mai bine, practicile bune oferă municipalităţilor mijloacele de a răspunde Guvernului şi a confirma pregătirea pentru asumarea unor responsabilităţi mai mari.


Fiecare ţară îşi are propriile bune practice, care sunt cultivate pe propriul teren, izvorăsc din calitatea de liderism municipal, management şi cadre de înaltă calificare, şi de la oamenii care se mândresc cu faptul că pot oferi ce au mai bun pentru a atinge o înaltă calitate. Cele mai bune practice ajută la identificarea acestei practice bune, sărbătorind-o şi transformând-o într-un mecanism de instruire de la care fiecare altă municipalitate poate învăţa.

Aceasta nu trebuie înţeleasă ca o dovadă a existenţei unei “reguli de aur”, adica o soluție generală, care poate fi aplicată imediat în altă parte. Într-adevăr, ceea ce produce rezultate excelente într-o municipalitate poate să nu fie aplicabilă în alta, sau ar putea să nu ducă la astfel de rezultate pozitive. Cu toate acestea, este esențial de a învăța din experiența altora și de a partaja informații, în scopul de a veni cu soluții diferite și mai creative.

Municipalităţile ar putea învăţa din experienţa altora analizând atât punctele forte, cât şi cele vulnerabile ale abordărilor alternative. Utilizând experienţa pozitivă a altora, liderii ar putea învăţa să:
  • Să dezvolte comunitatea într-o modalitate planificată şi eficientă;
  • Să îmbunătăţească calitatea serviciilor oferite populaţiei şi organizaţiilor locale,
  • Să introducă metode moderne în managementul administrării;
  • Să minimalizeze riscurile implicate de încercarea noilor anordări;
  • Să stimuleze dezvoltarea comunităţii.
Cea mai bună practică înseamnă ridicarea până la „stele”: succes, transparenţă, corespundere, responsabilitate, durabilitate (STARS – Successful, Transparent, Adequate, Replicable, Sustainable.

Organizaţiile neguvernamentale deseori sunt poziţionate foarte bine pentru a ajuta la sidesminarea bunelor practici, cum este prezentat în această publicaţi exemplul IDIS „Viitorul” din Moldova care s-a ocupat de diseminarea Programului Bunelor Practici în Republica Moldova.

Publicaţiile IDIS Viitorul privind Programul bunelor practici ale autorităţilor publice locale în Rep. Moldova pot fi consultate online sau în sala de lectură a Centurlui Pro-European.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti