Faceți căutări pe acest blog

CoE : e-publicații (2019-2023) - Combaterea traficului de ființe umane

Actualizat 15.06.2023Cel de-al 12-lea raport general privind activitățile GRETA

12th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES covering the period from 1 January to 31 December 2022 / Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) . - Council of Europe, 2023. - 77 p. -

Detalii/varianta electronică-  https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/06/coe-e-publicatii-recente-cel-de-al-12.html

Online and technology-facilitated trafficking in human beings : Full report.
/ Group of Experts on Action against Trafficking in Human Being (GRETA) ; Paolo Campana. - Strasbourg: Council of Europe,  2022. - 120 p.

Traficul de ființe umane online și facilitat de tehnologii

Acest studiu oferă o evaluare a măsurii în care tehnologia afectează TFU, precum și o cercetare a modului de acțiune a traficanților în contextul TFU online și facilitat de tehnologii.Această lucrare pune în evidență asemănările între țări, precum și experiențele specifice fiecăreia.

Un accent deosebit este pus pe formare – deoarece investițiile în capitalul uman sunt la fel de importante ca și cele în instrumentele tehnice.

Strategia Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului 2022 - 2027:
Drepturile Copilului în Acțiune: de la implementarea continuă la inovarea comună.
COUNCIL OF EUROPE STRATEGY FOR THE RIGHTS OF THE CHILD (2022-2027):“Children’s Rights in Action: from continuous implementation to joint innovation” - Strasbourg , 2022. - 55 p.

Varianta electronică// Detalii: https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/coe-e-publicatii-recente-strategiile.html


Trafficking in human beings : Factsheet
/ ECHR. – Strasbourg, 2022. – 9 p.

Disponibil : https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trafficking_ENG.pdf  

(accesat 23.01.2023)Guidance Note on addressing the risks of trafficking in human beings related to the war in Ukraine and the ensuing humanitarian crisis / GRETA. - Strasbourg, 2022. – 7 p.
Disponibil : https://rm.coe.int/guidance-note-on-addressing-the-risks-of-trafficking-in-human-beings-r/1680a663e2

Notă de orientare privind abordarea riscurilor aferente traficului de ființe umane legate de războiul din Ucraina și criza umanitară care a urmat / GRETA. - Strasbourg, 2022. – 7 p.
Disponibil : http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=1393&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/Nota-de-orientare-a-Grupului-de-Experti-GRETA-privind-abordarea-riscurilor-aferente-traficului-de-fiinte-umane-legate-de-razboiul-din-Ucraina-i-criza-umanitara-care-a-urmat

Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă
Preventing and combating trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation: Recommendation CM/Rec(2022)21 / Committee of Ministers. - Strasbourg: Council of Europe, 2023. - 34 p.Guidance Note on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation  : [GRETA (2020) 12] / Council of Europe ; GRETA Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings . ─ Strasbourg: Council of Europe, 2021. - 35 p.


Varianta electronică// Detalii:
https://cpescmdlib.blogspot.com/2022/04/achizitii-noi-2022-publicatii-recente.html

Notă de orientare privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă


În procesul de monitorizare a obligațiilor statelor în temeiul Convenției Consiliului Europei privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane, Grupul de experți responsabil de monitorizarea acesteia (GRETA) a observat că traficul în scopul exploatării prin muncă este într-o creștere continuă; într-adevăr, în unele țări europene a apărut ca formă predominantă de trafic. Această formă de trafic are loc atât în economia formală, cât și în cea informală, și cuprinde femei, bărbați și copii.
Nota de orientare privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă stabilește indicatorii-cheie care să ajute statele să asigure, de exemplu, funcționarea corespunzătoare a inspectoratelor de muncă, cerințele de raportare, identificarea și asistența efectivă a victimelor și justiția penală adecvată.


11th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES
covering the period from 1 January to 31 December 2021  / Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) . - Strasbourg: Council of Europe, 2021. - 78 p.


Cel de-al 11 -lea raport general privind activităţile/ GRETA 

Studiul evaluează măsura în care tehnologia are impact asupra traficului de persoane, provocările operaționale și juridice în detectarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de trafic de persoane online și facilitate de TIC și conține un set de recomandări. 

Studiul explorează, de asemenea, strategiile, instrumentele și bunele practici adoptate de statele părți pentru a depăși astfel de provocări. Acestea includ monitorizarea Internetului, instrumentele de web-scraping și analiza rețelelor sociale. Implicarea și cooperarea unei game largi de agenții și schimbul de cunoștințe sunt cruciale, la fel ca și cooperarea transfrontalieră în asigurarea dovezilor electronice.


10th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES/ 
Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings. covering the period from 1 January to 31 December 2020. - Strasbourg: Council of Europe, 2021. – 69 p.


Cel de-al 10-lea raport general privind activităţile/ GRETA 

Cel de-al 10-lea raport general al GRETA oferă o prezentare detaliată a activităților sale, din 1 ianuarie până în 31 decembrie 2020, care includ publicarea de noi orientări pentru a ajuta statele să își îndeplinească obligațiile în temeiul convenției anti-trafic din 2005 a Consiliului Europei: o notă orientativă cu privire la protecția internațională și dreptul victimelor traficului de persoane și persoanele care riscă să fie traficate, precum și o notă orientativă privind prevenirea și combaterea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă.


9th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES
 - Strasbourg: Council of Europe, 2020. - 86 p.

Cel de-al 9-lea raport general privind activităţile GRETA 

Varianta electronică// Detalii: 

Raportul evidenţiază identificarea copiilor victime ale traficului și măsurile de asistenţă care sunt acordate copiilor victime, fiind drept cele mai mari lacune în punerea în aplicare a convenţiei.
Raportul prezintă, de asemenea, că pedeapsa traficanților rămâne nesatisfăcătoare. Numărul de urmăriri penale şi condamnările sunt încă în număr scăzut în multe țări, iar sentințele impuse, sunt uneori nu atât de descurajante.

Compendium of good practices in addressing trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation
/ Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA). - Strasbourg: Council of Europe. - 2020. - 53 p.

Varianta electronică// Detalii : https://cpescmdlib.blogspot.com/2023/01/coe-e-publicatii-compendiu-de-bune.html

Compendiu de bune practici în combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă


Scopul acestui compendiu este de a evidenția măsurile luate de statele părți la Convenția privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane pentru a preveni și combate traficul în scopul exploatării prin muncă și pentru a oferi o sursă de inspirație și orientare în eforturile lor viitoare.


Guidance note on the entitlement of victims of trafficking, and persons at risk of being trafficked, to 
international protection. - Council of Europe, 2020. – 14 p. 


Grupul de Experți privind Acțiunile împotriva Traficului de Ființe Umane (GRETA) a publicat un nou ghid privind dreptul victimelor supuse traficului de persoane și persoanele cu risc de a fi traficate, la protecția internațională.

Ghidul este menit să ajute autoritățile naționale și alte organizații care se ocupă de victimele supuse traficului de persoane sau persoane cu risc, pentru a se asigura că nimeni nu ar trebui forţat să se întoarcă în țara lor de origine dacă nu este sigur pentru ei să facă acest lucru. Ghidul stabilește bazele legale în temeiul dreptului internațional și european - inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Convenția Anti-Trafic a Consiliului Europei - pentru țările de destinație în vederea permiterii persoanelor traficate să rămână pe teritoriul acelei ţări.


Evaluation report Republic of Moldova. Third evaluation round. Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings
 . - Strasbourg, 2020 . - 62 p.


Raport de evaluare - Republica Moldova. Cea de-a treia rundă de evaluare: Accesul la justiție și căile de atac eficiente pentru victimele traficului de persoane 

Cea de-a treia rundă de evaluare a Convenției se concentrează asupra accesului la justiție și căi de atac eficiente pentru victimele traficului de ființe umane. Raportul analizează în detaliu punerea în aplicare a prevederilor Convenției, stabilirea obligațiilor de fond și de procedură relevante pentru acest subiect.
Potrivit raportului, autoritățile moldovenești ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a se asigura că cazurile de trafic de persoane sunt investigate cu promptitudine, monitorizate cu succes și care conduc la sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect disuasiv.


8th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES
= / Consiliul Europei, Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane. - Strasbourg, 2019. - 87 p.


Al 8-lea raport general privind activităţile GRETA 

Raportul general 2019 al GRETA cuprinde un rezumat detaliat al activităților grupului de experți în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

Raportul oferă o serie de exemple de schimbări pozitive ale legislației, politicii şi practicii pe care convenția antitrafic a contribuit în ultimii ani, precum şi identificarea domeniilor de îmbunătățire.


Assistance to victims of human trafficking : Thematic Chapter of the 8th General Report on GRETA’s activities.
- Council of Europe, 2019. – 44 p. 

Disponibil : https://rm.coe.int/assistance-victims-thematic-chapter-8th-general-report-en/16809ce2e9 (accesat 23.01.2023)

Asistență pentru victimele traficului de persoane: capitolul tematic al celui de-al 8-lea Raport general privind activitățile GRETA.

Abordarea centrată pe victimă a Convenției poate fi îndeplinită numai prin cooperarea între mai multi agenții, cum ar fi în cadrul unui mecanism național de identificare, care implică o serie de actori guvernamentali și neguvernamentali care lucrează împreună într-un mod coordonat pentru a se asigura că toate victimele, indiferent de organismul care le-a identificat, au acces la asistență și că nevoile lor sunt satisfăcute efectiv.

Sprijinul oportun și eficient acordat persoanelor traficate este important pentru a asigura recuperarea și reintegrarea acestora, dar și pentru a le încuraja să se desprindă de traficanți. Întârzierile și limitările în furnizarea asistenței fac victimele vulnerabile la continuarea traficului și abuzului. 


Practical impact of GRETA’s monitoring work.
- Council of Europe, 2019. – 36 p.

Disponibil : https://rm.coe.int/prems-090119-gbr-impact-pratique-des-travaux-suivi-du-greta-txt-a5-rev/168097edff (accesat 23.01.2023)


 
Concerted action against human trafficking and the smuggling of migrants: Report / Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons; Vernon COAKER - Strasbourg: Council of Europe, 06 January 2020. - 20 p.

Varianta electronică// Detalii : 

Acțiune concertată împotriva traficului de persoane și a traficului ilegal de migranți : Raport. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti