Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Cel de-al 9-lea raport general privind activităţile GRETA

9th GENERAL REPORT ON GRETA’S ACTIVITIES = Cel de-al 9-lea raport general privind activităţile GRETA / Consiliul Europei, Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane. - Strasbourg, 2020. - 86 p. [Accesat 20 iunie 2020].

Disponibil la: https://rm.coe.int/9th-general-report-on-the-activities-of-greta-covering-the-period-from/16809e169e

Raportul revizuiește punerea în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind Lupta împotriva Traficului de Fiinţe Umane de către ţările în cauză, la 12 ani de la intrarea în vigoare a convenției, pe baza celui de-al doilea raport de evaluare întocmit de GRETA. 

Raportul evidenţiază identificarea copiilor victime ale traficului și măsurile de asistenţă care sunt acordate copiilor victime, fiind drept cele mai mari lacune în punerea în aplicare a convenţiei.  

 Măsurile de asistență ale victimelor în general, și eșecul de a oferi o perioadă de recuperare și reflecție adecvată victimelor, sunt de asemenea, subliniate ca fiind probleme răspândite, pe lângă deficiențele în identificarea victimelor traficului pentru toate formele de exploatare și obstacolele care împiedică victimele să obțină despăgubiri. 

Raportul prezintă, de asemenea, că pedeapsa traficanților rămâne nesatisfăcătoare. Numărul de urmăriri penale şi condamnările sunt încă în număr scăzut în multe țări, iar sentințele impuse, sunt uneori nu atât de descurajante.

Cu toate acestea, GRETA a observat anumite îmbunătățiri ale punerii în aplicare a Convenției. De exemplu, s-a înregistrat o creștere a numărului de țări cu prevederi legale specifice, care permit nepedepsirea victimelor pentru acte ilegale comise ca urmare directă a traficării lor la care au fost supuse.

Vezi de asemenea 
 http://cpescmdlib.blogspot.com/search/label/GRETA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti