Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Recomandarea CM/Rec(2022)15 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind rolul și contribuția culturii, patrimoniului cultural și a peisajului în abordarea provocărilor globale


Recommendation CM/Rec(2022)15 of the Committee of Ministers to member States on the role of culture, cultural heritage and landscape in helping to address global challenges / (Adopted by the Committee of Ministers on 20 May 2022
at the 132nd Session of the Committee of Ministers). - Strasbourg, 2022. - 7 p. [Accesat la 03.06.2022]

Disponibil la: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67952

În cadrul sesiunii sale anuale desfășurate la Torino, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o Recomandare privind rolul și contribuția culturii, patrimoniului cultural și a peisajului în abordarea provocărilor globale (Torino, 20.05.2022).

Recomandarea afirmă rolul transformator al culturii în dezvoltarea durabilă și solicită recunoașterea și integrarea deplină a culturii în politicile relevante. Aceasta identifică atuurile și abilitățile părților interesate din domeniul cultural care ar trebui mobilizate pentru a ajuta la abordarea provocărilor actuale.

Recomandarea solicită, de asemenea, o nouă înțelegere a culturii – și, prin urmare, a politicilor – ca element strategic și propune diferite obiective și măsuri de politică menite să promoveze o abordare locală (de a se implica cu oamenii și comunitățile), precum și o abordare globală (pentru a încuraja colaborarea) pentru a genera o ambiție colectivă și o cooperare internațională bazată pe empatie și solidaritate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti